Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Särskild ämnesbeskrivning

Forskargruppen i magnetism och supraledning vid avdelningen för synkrotronljusfysik är aktivt involverad i att använda röntgen- och neutronspridningstekniker för att undersöka korrelerade elektronmaterial, med ett särskilt fokus på magnetiska material och supraledare (https://www.sljus.lu.se/research/magnetism-and-superconductivity/).

Denna postdoktorala tjänst är ett samarbete mellan avdelningen för synkrotronljusfysik och MAX-IV-laboratoriet, i synnerhet resonant inelastisk röntgenspridning (RIXS) VERITAS och den vinkelupplösta fotoemissionsspektroskopin vinkelupplöst fotoemissionsspektroskopi (ARPES) BLOCH, och kommer att innefatta användning av en eller båda av dessa tekniker för att undersöka korrelerad elektronfysik.

 Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna som du förväntas utföra är:

 • Forskning inom ämnesområdet.
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander..
 • Samverkan med akademiska partners.
 • Begränsat ansvar för driften av några av forskargruppens instrument vid avdelningen för synkrotronljusfysik och MAX-IV-laboratoriet.
 • Begränsad administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Du kommer att vara anställd vid avdelningen för synkrotronstrålningsforskning, men förväntas arbeta en del av tiden vid MAX-IV-laboratoriet.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Gedigen erfarenhet av dataanalys

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av forskning om korrelerad elektronfysik.
 • Erfarenhet av synkrotronljusbaserade eller neutronspridningbaserade experimentella tekniker.
 • Erfarenhet med vinkel-upplöst fotoemissionsspektroskopi och / eller momentum-upplöst inelastisk spektroskopiteknik.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S).

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

 • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
 • En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
 • Kontaktuppgifter till minst två referenser.
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.
Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast möjligt
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/2458
Kontakt
 • Elizabeth Blackburn, professor, +46462227152
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
Publicerat 2023-08-22
Sista ansökningsdag 2023-09-24

Tillbaka till lediga jobb