Lunds universitet, LTH, Institutionen för biomedicinsk teknik/MAX IV

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Forskargruppen inom biomekanik tillhör institutionen för biomedicinsk teknik. Den tvärvetenskapliga forskningen fokuserar på att förstå sambanden mellan rörelseapparatens mekanik och biologi. Experimentella metoder kombineras med mekanisk modellering. Forskningen appliceras på kliniska problem inom ortopedin för att öka förståelsen och förbättra behandling av sjukdomar relaterade till rörelseapparatens vävnader.  Gruppen inkluderar 10-12 forskare (doktorander, post-doktorer och forskare) och finns på Biomedicinskt center i Lund. Expertisen inkluderar beräknings- och experimentell mekanik av biologiska vävnader, där en stor del av experimenten sker med synkrotronljus. Gruppen strävar efter att skapa en inkluderande miljö baserad på samarbete och tillit med stort stöd för personlig utveckling mot att bli en oberoende forskare. Mer information finns på forskargruppens webbplats:  Biomechanics.

MAX IV är ett nationellt forskningslaboratorium som drivs av Lunds universitet. Den förser svenska och internationella forskare med toppmodern instrumentering för forskning inom teknik, fysik, strukturbiologi, kemi och nanoteknik, och genomför banbrytande experiment inom material och biovetenskap med hjälp av synkrotronljus. NanoMAX är för närvarande det enda hårda röntgen strålröret vid MAX IV, designat för avbildnings- och spridningsexperiment som kan använda en fokuserad koherent stråle för att uppnå hög upplösning, såsom t.ex. ptykografi och koherent diffraktionsavbildning, eller skanningsdiffraktion med röntgenfluorescens (XRF). Den nya avbildningsstationen tillåter dessutom 3D avbildning på nanoskala med XRF, vilket gör den till en perfekt kandidat för elementär undersökning av mineraliserade vävnader med (sub-)cellulär upplösning.

Särskild ämnes och projektbeskrivning

Mjuka vävnader i knäleden förbinder och överför kroppens krafter under rörelse. Artros är en ledsjukdom där vävnaden bryts ner, vilket påverkar dess sammansättning, struktur och möjlighet att motstå belastning. Den utlysta tjänsten är placerad inom ett större projekt som strävar efter att utveckla prediktiva verktyg för att förstå hur artros uppkommer och utvecklas i knäleden till följd av belastning.  Projektet undersöker rollen av det subkondrala benet och gränssnittet mellan den mjuka och mineraliserade vävnaden. 

Postdoktorns arbete vid strålröret kommer specifikt att ägnas åt XRF, med syftet att utveckla kalibreringsstrategier för 3D XRF-mätningar. Självabsorption är ett återkommande problem i 3D XRF så många av strålrörets användare skulle dra nytta av bättre korrigeringstekniker. Denna utveckling kommer att genomföras med de vetenskapliga målen direkt kopplade till forskningsfrågorna som behandlats ovan med fokus på att förstå gränssnittet mellan mjuka och mineraliserade vävnader och hur mineraliseringen sker under artros. Särskild tonvikt ligger på att belysa rollen av olika spårämnens samt hur det kopplar till inflammation.

Anställningen är på Institutionen för Biomedicinsk teknik, men med hälften av tiden placerad på MAX IV-laboratoriet, närmare bestämt strålröret NanoMAX.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. För denna tjänst innebär det att bedriva forskning och att undersöka och etablera 3D XRF för medicinsk forskning vid NanoMAX. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Du kommer att ansvara för att utveckla en pipeline för kalibrering och dataanalys för 3D XRF-data på NanoMAX, tillägnad life science-användare.
 • Du kommer att ansvara för att driva forskningsprojektet kopplat till mineralisering i subkondralt ben med hjälp av XRF.
 • Vid intresse kan du också kombinera XRF-avbildningstekniker med andra metoder tillgängliga vid strålröret (t.ex. vidvinkelröntgenspridning, nano-diffraktion, ptykografi och transmissionsröntgenmikroskopi).
 • Du förväntas bistå med användarstöd för relevanta experiment, inklusive experimentförberedelser och dataanalys.
 • Du förväntas vara aktiv i workshops, föreläsningar och uppsökande insatser mot life science användare.
 • Möjlighet att även handleda studentarbeten och att bistå gruppen när man söker externa forskningsmedel.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift Du har disputerat eller har motsvarande utbildning inom fysik, tillämpad matematik, (bio)teknik/eller liknande. Du ska självständigt kunna driva forskningsprojekt med hög kvalité, samt ha dokumenterad erfarenhet av att skriva vetenskapliga publikationer. Erfarenhet av att handleda kandidat, master, eller andra studentarbeten. Du har visat förmåga att arbeta i grupp och interagera med en multidisciplinär grupp av forskare och teknisk personal i en dynamisk miljö.

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet. 

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet
 • Pedagogisk förmåga

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av synkrotronbaserade experiment, där XRF-avbildning är särskilt meriterande
 • Erfarenhet av röntgen-baserad dataanalys
 • Erfarenhet från life-science området med biologisk vävnadskarakterisering
 • Vetenskaplig programmering, gärna i Python, Matlab eller C++, och erfarenhet av storskalig databehandling
 • Erfarenhet av mjukvaruutveckling för vetenskapliga applikationer
 • Erfarenhet av användarstöd eller annan handledning eller undervisning
 • Internationella nätverk och erfarenheter 

Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningen inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att jobba hos oss: Jobba hos oss

Övrigt 

Anställningen är tidsbegränsad till 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt kollektivavtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”. 

Tillträde sker snarast, efter överenskommelse, men dock senast 2024-03-01. 

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska skickas in via Lund Universitets ansökningssystem. Ansökan bör innehålla CV inkl publikationslista, personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina forskningsmeriter. Ansökan ska även innehålla kopia av doktorsexamen eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc)”.

Välkommen med din ansökan!

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast, enligt överenskommelse, dock senast 2024-03-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/2461
Kontakt
 • Hanna Isaksson, hanna.isaksson@bme.lth.se
 • Karina Thånell, karina.thanell@maxiv.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-11-01
Sista ansökningsdag 2023-12-13
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb