Lunds universitet, LTH, Institutionen för designvetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Agenda 2030

Agenda 2030 är det ramverk för hållbar utveckling som världens länder har skrivit på för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, lösa klimatkrisen, främja fred och rättvisa och mycket mer. För att nå agendans hållbarhetsmål har forskningen flera viktiga roller: identifiera utmaningar och målkonflikter, bidra med nya lösningar, skapa dialog och lärande mellan olika samhällsaktörer och kritiskt analysera målen som ingår i Agenda 2030. Lunds universitet vill vara en del av lösningen och har därför startat ett forskningsprogram för hållbar utveckling med postdoktorstjänster inom olika tvärvetenskapliga projekt. Projekten ska inte enbart utgöra plattformar för postdoktorernas karriärutveckling, utan ska också utgöra en bas för nationella och europeiska ansökningar och för framtida miljöer för excellens och profilering. Inom programmet ska även postdoktorernas högskolepedagogiska kompetens utvecklas. För mer information om programmet se: Excellence Programme for Sustainable Development | Sustainability Forum (lu.se)

Projekt- och ämnesbeskrivning

Forskningen fokuserar övergången från globala värdekedjor till cirkulära försörjningskedjor där vi undersöker inneboende spänningar rörande i) linjär kontra cirkulär affärslogik, ii) processer som leds uppifrån och ned av dominerande företag kontra lokala och inkluderande processer nerifrån och upp, och iii) policymixar på flera nivåer som skiftar från avregleringar och låga skatter som stöder globala värdekedjor till reglering och styrningsmekanismer som tar hänsyn till miljömässiga och sociala effekter. 

Detta är viktigt eftersom transformativa initiativ ofta utformas och studeras med begränsat fokus på olika nivåer av interaktioner mellan aktörer inom lokala, regionala, nationella och globala system. Motsvarande begränsningar finns avseende de potentiella lokala och globala återverkningarna. Dessutom kan globala värdekedjor och stora företag påskynda övergången men med risken för opportunism och demokratiska brister. Vi använder våra nätverk inom industrin och med beslutsfattare på regional, nationell och EU-nivå. Genom att involvera nyckelintressenter skapar vi starkt genomslag och stärker Lunds universitets roll som kunskapsdrivare ytterligare.

Till denna tjänst söker vi en post-doc som kommer att arbeta i ett tvärvetenskapligt team med två andra post-docs samt docent Markus Grillitsch (Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Samhällsvetenskapliga fakulteten) professor Fredrik Nilsson (Institutionen för designvetenskaper, Lunds tekniska högskola), och professor Sylvia Schwaag Serger (Institutionen för ekonomisk historia, Ekonomihögskolan). Denna tjänst är placerad på institutionen för designvetenskaper/förpackningslogistik där du handleds av Fredrik Nilsson. Du och de andra postdoktorerna kommer bidra med kompletterande kompetenser relaterade till globala värdekedjor, cirkulära försörjningskedjor, globala produktionsnätverk, regional och industriell dynamik, styrning på flera nivåer samt policy.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning.  Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Forskningssamverkan inom ämnesområdet

                - Samskapande av teoretiska och analytiska ramverk
                - Samskapande av forskningsmetodik
                - Utföra empirisk forskning
                - Gemensamt skriva och publicera vetenskapliga artiklar

 • Handledning av examensarbeten och doktorander
 • Aktivt söka externa forskningsmedel
 • Samverkan med industrin och samhället i stort
 • Undervisning på grund-, avancerad- och forskarnivå
 • Administration relaterad till ovan angivna arbetsuppgifter

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
 • Goda publiceringsresultat inom området försörjnings-/värdekedjor

Bedömningsgrunder 

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga. 

Övriga meriter:

 • Beprövad erfarenhet av att samarbeta med samhällsaktörer (företag, beslutsfattare).
 • Erfarenhet av avancerad värde-/försörjningskedjemodellering (t.ex. agentbaserad modellering, digitala tvillingar eller liknande)

Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningen inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss

Övrigt

Anställningen är tidsbegränsad till tre år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt kollektivavtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”.

Så här söker du

Ansökan ska vara skriven på engelska och sammanställd i en PDF-fil som innehåller:

 • Résumé/CV, inklusive en lista över publikationer,
 • En allmän beskrivning av tidigare forskning och framtida forskningsintressen, inklusive en beskrivning och diskussion om hur detta kompletterar och stärker projektets målsättning (max 3 sidor),
 • Kopia av doktorsexamensbeviset, och andra relevanta intyg/betyg.
 • Kontaktinformation till minst två referenser (används för kandidater som kallas till intervju).

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 februari 2024
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/2680
Kontakt
 • Fredrik Nilsson, +46462228060,fredrik.nilsson@plog.lth.se
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
Publicerat 2023-08-31
Sista ansökningsdag 2023-10-10

Tillbaka till lediga jobb