Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

PRISMAS – PhD Research and Innovation in Synchrotron Methods and Applications in Sweden – är ett nytt doktorandnätverk, för att utbilda nästa generation av 40 ledande synkrotronexperter och samfinansierats av Horizon Europe MSCA COFUND-programmet.

Som PRISMAS doktorand kommer du att få chansen att bedriva spetsforskning inom ditt område och dra nytta av toppmoderna verktyg som kommer att ge attraktiva, framtida jobbmöjligheter inom akademin eller industrin. Dessutom blir du en del av att utforma framtiden för synkrotronteknologi och instrumentering och använda dessa för att tackla några av de viktigaste globala utmaningarna som världen står inför idag samtidigt som du skaffar dig tvärvetenskaplig och tvärsektoriell kunskap. Som del av PRISMAS-programmet får du en unik upplevelse i form av en vistelse vid världens första 4:e generationens synkrotron, MAX IV i Lund, Sverige.

Med ett skräddarsytt utbildningsprogram, inklusive kurser för att stärka vetenskaplig och teknisk kompetens samt överförbara färdigheter, får du genom PRISMAS de färdigheter, kunskaper och kompetenser som behövs för att framgångsrikt uppnå din doktorsexamen.

Beskrivning av arbetsplatsen ("ditt team")

Tjänsten kommer att vara i acceleratorgruppen inom avdelningen för synkrotronljusfysik (www.sljus.lu.se/) vid Fysiska institutionen. Gruppen är inbäddad i MAX IV-laboratoriet, delar kontorsplats och deltar i olika former i labbverksamhet. Forskargruppen består för närvarande av en professor, en universitetslektor och en doktorand, inbäddade både i en större grupp vid institutionen för fysik och i acceleratorutvecklingsgruppen vid MAX IV-laboratoriet. Detta projekt kommer att vara speciellt kopplat till linac-teamet bestående av ett halvdussin fysiker och med nära samarbeten med operatörsgruppen och RF-gruppen. 

Forskargruppen har decennier av erfarenhet av acceleratorer, från lagringsringar till linjäracceleratorer, med fokus på synkrotronljuskällor och frielektronlasrar. PI har drivit FEL-delen i den konceptuella designen av den föreslagna SXL (Soft X-ray laser) vid MAX IV och fokuserat på olika aspekter av "seeding"-scheman för FEL. Tidigare arbetade PI i andra europeiska anläggningar, som Elettra i Trieste och FLASH på DESY. Gruppen har samarbeten via FELs of Europe med andra europeiska laboratorier.

Accelerator Physics | Division of Synchrotron Radiation Research (lu.se)

Referenser

Francesca Curbis – Research output — Lund University

Vad vi erbjuder

Lunds universitet är en myndighet, vilket innebär att de anställda får särskilda förmåner, generös semester och ett fördelaktigt tjänstepensionssystem. Läs mer på universitetets webbplats om förmåner av att vara anställd vid Lunds universitet: Lunds universitet – förmåner för anställda

MSCA COFUND-projektet PRISMAS erbjuder dig enastående möjligheter och en stimulerande och inspirerande miljö för dig att utföra forskning i framkant. Genom att stödja mobilitet ger projektet dig optimala förutsättningar för att stärka ditt internationella nätverk.

Arbetsuppgifter och ansvar

Syftet med projektet är att utveckla och studera nya koncept för generering av ultra-korta pulser i linac-baserade ljuskällor. Olika tekniker har redan föreslagits, såsom mycket kraftig kompression av elektronpulsen, Frielektronlaser baserade (FEL) tekniker och kombinationer av kompression och FEL-scheman. Det föreslagna projektet kommer att börja med att utforska kapaciteten i nuvarande accelerator- och FEL-system med fokus på komprimering av elektronpulserna, hur strålens egenskaper kan bibehållas samt krav på lämplig diagnostik. Dessutom kommer nya koncept för ännu kortare pulser, 100-tals attosekunder, med hjälp av FEL-tekniker att studeras och utvecklas.

I den första fasen av projekt kommer MAX IVs linac att vara ett viktigt system för att studera mycket kraftig kompression. Diagnostiksystemet baserat på en s.k. TDC (transverse deflecting cavity), som snart ska tas i drift, kommer att ge möjligheter att studera de komprimerande elektron-pulserna med hög tidsupplösning. Studierna kommer att stödjas av simuleringar. Den andra fasen av projektet kan med fördel innefatta mätningar och studier av koncept vid FEL-anläggningar i drift, såsom FERMI@Elettra eller FLASH på DESY. De metoder som utvecklas här kommer både att förbättra driften vid MAX IV, och främja forskningsområde för generering av attosekundpulser. Mätningar vid MAX IV kan utföras under stråltid för acceleratorutveckling, fördelat över 4-årsperioden. Doktoranden kommer dock att dra nytta av att vara nära acceleratorutvecklingsgruppen vid MAX IV, vilket kommer att inblick i övriga acceleratorforskning som finns på laboratoriet.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Den framgångsrika kandidaten kommer att ges möjlighet att hjälpa till vid handledning av masterstudenter.

Verksamheten är förlagd till MAX IV laboratoriet, Lunds universitet. Besök och experiment på andra laboratorier kan förekomma. Deltagande i sommarskolor och nationella och internationella konferenser uppmuntras. 

En plats i utbildningen innebär att du kommer få tillbringa 3-12 månader vid MAX IV laboratoriet i Lund, Sverige. Ytterligare utbildningstid och/eller kortare vistelser kan ordnas i samråd med handledaren för forskningsprojektet. Dessutom kommer du att delta i internationella konferenser och periodiska projektmöten, genomgå utbildningar samt specialiserade kurser vid olika universitet för att komplettera dina kunskaper. Visst resande kommer att förekomma i samband med dessa aktiviteter.

Kvalifikationer

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 • kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet,
 • förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation,
 • mycket goda kunskaper i engelska, i skrift och tal,
 • bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem,
 • övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t.ex. yrkeserfarenhet.

Följande är meriterande:

 • Erfarenhet av acceleratorfysik eller frielektronlasrar
 • Kunskaper i Python eller andra programmeringsspråk.
 • Erfarenhet av acceleratorsimuleringar.
 • Erfarenhet av stråldiagnostik. 

Behörighet

För att vara behörig enligt mobilitetsregeln för MSCA COFUND-programmet får du inte ha bott i Sverige, i mer än 12 månader, med arbete eller studier som huvudsaklig sysselsättning, under perioden 2020-10-30 till 2023-10-31.

Senast vid anställningens start (2024-03-01) ska du ha avklarat kurser om minst 240 hp, varav minst 60 hp är från kurser på avancerad nivå, ha avlagt en magisterexamen eller ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt, antingen inom Sverige eller utomlands.

Utöver ovan nämnda kriterier måste du ha fullgjort en utbildning på avancerad nivå inom ett relevant område, till exempel Fysik.

Om du redan har en doktorsexamen är du inte behörig för PRISMAS-programmet.

Villkor

Tjänsten är på heltid, tidsbegränsad till fyra år med beräknad start 2024-03-01. Antagning till doktorandutbildningen sker vid respektive universitet.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. Antagning till forskarutbildning sker vid Lunds universitet och medför en tidsbegränsad anställning under 4 år på heltid med beräknad start 2024-03-01. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Ansökningsförfarande

Ansökan skickas in via VARBI och https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:656890/  och ska innehålla följande dokument:

 • CV i Europass-format
 • Ett tvåsidigt följebrev som motiverar ditt intresse för utbildningsplatsen/anställningen, framför dina relevanta kvalifikationer samt din önskade prioritering i det fall du ansöker till flera PRISMAS-tjänster.
 • Minst ett referensbrev
 • Bevis på kunskaper i engelska 3 (lägsta B2-nivå)
 • Kopia av akademiska meriter (inklusive betyg för alla kurser) med bifogad utskrift av examensbevis på engelska,
 • Övriga meriter som du vill åberopa (kontaktuppgifter till referenser, rekommendationsbrev, etc.)

Samtliga dokument ska laddas upp (pdf) i jobbansökningsportalen. Kursintyg och andra dokument på papper ska skannas eller fotograferas före uppladdning.

När det kommer till ofullständiga ansökningar (särskilt där de dokument som nämns ovan saknas) förbehåller sig PRISMAS ledning rätten att exkludera dem i urvalsprocessen, utan att ytterligare meddelande ges till den sökande.

Bedömningen av din ansökan kommer att baseras på vetenskaplig excellens, din karriärplan och ditt examensarbete samt din forskningserfarenhet.

Detaljer om den nya, unika och gemensamma urvalsprocessen för alla PRISMAS-tjänsterna finns här: Så här ansöker du – MAX IV (lu.se) 

Kontakt

För mer detaljerad information om tjänsten eller forskningsprojektet, vänligen kontakta:
Francesca Curbis (universitetslektor, handledare i projektet), francesca.curbis@maxiv.lu.se

För frågor om anställningsvillkoren och universitetet, vänligen kontakta: Anne Petersson Jungbeck (HR administrator), anne.petersson-jungbeck@fysik.lu.se

För frågor om urvalsprocessen, vänligen kontakta: prismas@maxiv.lu.se

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2024-03-01 eller snarast möjligt därefter
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/2791
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
Publicerat 2023-09-06
Sista ansökningsdag 2023-10-31

Tillbaka till lediga jobb