Lunds universitet, LTH, Institutionen för designvetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Forskningen kring luftburna partiklar och hälsa vid avdelningen för Ergonomi & Aerosolteknologi vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) drivs av en dynamisk grupp forskare med tillgång till internationellt ledande laboratorier (https://www.eat.lth.se/english/research/airborne-particles-and-health/). Avdelningen är central inom AEROSOLS, som är ett av profilområdena vid LTH med totalt drygt 100 forskare, från doktorander till professorer, som forskar kring luftföroreningar, klimat och andra områden där luftburna partiklar spelar en avgörande betydelse (https://www.lth.se/english/research/profile-areas/aerosols/).

Ämnesbeskrivning

Med aerosol menar vi en partikelsuspension i en gas eller en gasblandning. Den vanligaste aerosolen är vår omgivningsluft. Partiklar i vår luftmiljö har stora effekter för vår hälsa. Exempelvis orsakar luftföroreningar 9 miljoner dödsfall globalt varje år. Om rökning och luftburen smittspridning inkluderas blir siffran mer än dubbelt så hög. Samtidigt kan luftburna partiklar användas för goda syften inom bland annat medicinska tillämpningar. Därför är det viktigt att få mer kunskap om vilka effekter olika typer av föroreningar i luften har för vår hälsa. 

Spridning av infektionssjukdomar är ett av mänsklighetens största hälsoproblem, men ändå finns stora luckor i vår kunskap om virus i utandningsluft och hur virus sprids i luft. Syftet med doktorandprojektet är att få djupare kunskap kring dessa frågor. Vilka virus finns i luften? Hur tar de sig dit? Hur länge kan de behålla sin infektionsförmåga? När är det störst risk att sjukdom sprids via luft? Finns samverkan mellan virus och andra luftföroreningar? Vad kan vi göra för att minska luftburen smitta? Hur påverkar klimatet möjligheten för virus att spridas i luft?

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Doktorandarbetet fokuserar i första hand på spridning av smittsamma virus mellan människor. Som doktorand kommer du att studera mängden aerosolpartiklar som sprids via utandningsluft och hur vanliga luftvägsvirus överlever i luften under olika klimatförhållanden. Du genomför experimentella undersökningar av luftburna virus i laboratorier, men deltar också i luftprovtagning av virus i sjukhusmiljö. En stor del av arbetet sker i samarbete med virologer, mikrobiologer och läkare vid främst medicinska fakulteten på Lunds universitet. Möjlighet finns också att tillbringa några månader av doktorandtiden vid andra universitet.

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Mätning av utandade luftburna partiklar och virus från människor.
 • Experimentell undersökning av luftburna virus.
 • Insamling och analys av virus i sjukhusluft.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för utbildning på forskarnivå inom aerosolteknologi uppfyller den som har:

 • minst 50 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 25 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • civilingenjörsexamen, masterexamen eller magisterexamen med relevans för ämnesområdet.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Dokumenterad experimentell erfarenhet från exempelvis kurser med laborativa moment.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter

 • Erfarenhet av driva projekt från exempelvis ideell aktivitet, föreningsverksamhet, idrott eller tidigare arbeten.
 • Förmåga och skicklighet i laborativt arbete eller vid fältmätningar.
 • Visad förmåga att samverka med forskare från andra relevanta discipliner.
 • Andra önskvärda egenskaper är analysförmåga, nyfikenhet, initiativförmåga, uthållighet och kreativitet.
 • På grund av ämnets tvärvetenskaplighet ser vi gärna sökande från olika bakgrund inom exempelvis fysik, bioteknik, nanovetenskap, mikrobiologi, virologi, kemi eller medicin.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen. 

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss.

Övrigt

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Så här söker du

Ansökan bör skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/2813
Kontakt
 • Jakob Löndahl, +46462220517,jakob.londahl@design.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-11-20
Sista ansökningsdag 2024-01-14
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb