Medicinska fakulteten, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Humanistlaboratoriet är en tvärvetenskaplig forskningsinfrastruktur för forskare, lärare och studenter från hela Lunds universitet, mer information finns att läsa här.

Avdelningen för Logopedi, Foniatri och Audiologi är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö med flera inriktningar och stark klinisk förankring, mer information finns att läsa här.

Fakulteterna utlyser nu en gemensam postdoktorjänst med inriktning mot avancerad expertis inom electroencefalogram (EEG), event-related potentials (ERP) och gärna andra neurovetenskapliga metoder (fNIRS, fMRI). Tjänsten omfattar 50% forskning på Medicinsk fakultet och 50% tjänstgöring i Humanistlaboratoriet med inriktning mot metodutveckling, ansvar för labbfaciliteter, och utvecklande av tvärvetenskapliga samarbeten. Den fysiska arbetsplatsen kommer att delas mellan Avdelningen för Logopedi, Foniatri och Audiologi (Lasarettsgatan 21) samt Humanistlaboratoriet i SOL byggnaden (Finngatan 1). Som arbetsplats värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra.

Arbetsuppgifter

Postdoktorn kommer att bedriva konkurrenskraftig spetsforskning inom något av Cognitive Language and Hearing Science profilområden med hjälp av funktionell hjärnavbildning med fokus på EEG.

Inom ramen för verksamhet i Cognitive Language and Hearing Science ingår att:

 • självständigt bedriva forskning inom ramen för något eller flera av avdelningens fokusområden, dvs. språk, kognition och hörsel.

Inom ramen för verksamhet i Humanistlaboratoriet ingår att:

 • utveckla labbteknik och metod, inkl. aktivt arbete med analys av elektrofysiologiska data, programmering av dataflöden och postbearbetning, samt att hålla sig à jour med och driva på utvecklingen på området
 • ansvara för labbets utrustning (underhåll, uppdatering, uppgradering, inköp med hjälp av inköpsansvarig)
 • vara kontaktperson gentemot labbets användare av EEG-utrustningen
 • stötta användare i att välja rätt system utifrån behov, diskutera stimuluspresentation och koder, vara tillgänglig för problemlösning, informera användare om uppdateringar och andra förändringar i labbet
 • utbilda användare genom kurser och workshops med fokus både på teori och praktik (t.ex. capping, artefact rejections och dataanalys)
 • stärka och utveckla samarbeten mellan Humanistlaboratoriet och Medicinsk fakultet, samt agera proaktivt gentemot andra neurovetenskapliga grupperingar och enheter vid LU (t.ex. Correlative Image Processing and Analysis/CIPA, Lund BioImaging Center, m.fl.)

Kvalifikationer

För anställningen krävs:

 • doktorsexamen inom relevant område med forskarbakgrund. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare
 • dokumenterad erfarenhet av både högimpedans- och lågimpedanssystem
 • erfarenhet av arbete med rådata i EEGLab eller motsvarande system, spela in rena data, sätta upp visuella och auditiva studier, koda stimuluspresentationer och analysera data (gärna i R)
 • erfarenhet av arbete med datavisualisering
 • goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska
 • god förmåga att arbeta självständigt
 • god samarbetsförmåga
 • god initiativförmåga

Meriterande:

 • erfarenhet av andra funktionella hjärnavbildningsmetoder, t.ex. fMRI och/eller fNIRS
 • tidigare ansvar för EEG labbmiljöer

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • god förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet
 • pedagogisk förmåga

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till två år. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2021-11-19 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Tillträdesdatum är den 1 januari 2024 eller enligt överenskommelse.

Instruktioner för ansökan

Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationskraven samt varför du är intresserad av anställningen. Ansökan ska även innehålla CV, inklusive publikationslista, en generell beskrivning av tidigare forskningsarbete, kopia av doktorsexamen samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av examensbevis, betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.) Du ska även bifoga en projektplan för ett tänkt forskningsprogram med ansökan.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-01-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/2852
Kontakt
 • Johan Mårtensson, avdelningschef, 046-2224272
 • Jessica Hörngren, HR Partner, 046-2228347
 • Marianne Gullberg, Professor, 046-2220389
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-09-21
Sista ansökningsdag 2023-11-23

Tillbaka till lediga jobb