Lunds universitet, LTH, Institutionen för byggvetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Du kommer att vara placerad på avdelningen för hållfasthetslära och jobba i nära samarbete med avdelningen för neutroninstrument vid ESS.

Avdelningen för hållfasthetslära var den första avdelningen som etablerades vid Tekniska fakulteten och är idag en del av institutionen för byggvetenskap. Forskningen vid avdelningen är inriktad på konstitutiv mekanik, numeriska metoder, mikrostrukturell mekanik, strukturoptimering och experimentella metoder. Divisionen har en stark aktivitet inom röntgen och neutron metoder för materialforskning. I dag består avdelningen för hållfasthetslära av cirka 25 anställda, varav cirka 15 är doktorander. Divisionen verkar i en internationell miljö och samarbetar med forskningsorganisationer och företag både nationellt och internationellt. 

European Spallation Source (ESS) är ett European Research Infrastructure Consortium (ERIC), en multidisciplinär forskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. ESS är under uppbyggnad i utkanten av Lund och kommer att tillhandahålla unika möjligheter att både kraftigt överträffa och komplettera dagens ledande neutronkällor, vilket möjliggör nya möjligheter för forskare över hela spektrumet av vetenskapliga upptäckter. 

Projektbeskrivning

Projektet är ett samarbete mellan avdelningen för hållfasthetslära vid Lunds universitet och avdelningen för neutroninstrument vid ESS. Tjänsten innebär att utveckla och stödja forskningsaktiviteter relaterade till imaging instrumentet, ODIN, på ESS inklusive deltagande i utveckling och driftsättning av ODIN samt att utföra egen forskning som involverar neutrontomografi, kombinerad neutron-röntgentomografi samt kombinerad avbildning och diffraktion.

ODIN kommer att vara ett av de första instrumenten som kommer online efter Beam on Target (BoT), som för närvarande planeras till maj 2025, och kommer att vara ett av de första instrumenten som kommer in i användarprogrammet efter uppskattningsvis 18 månader från BoT.

Arbetsuppgifter

Den huvudsakliga initiala uppgiften kommer att vara att stödja färdigställandet av ODIN-strållinjekonstruktionen och installationen innan man hjälper till med licensiering och "kall driftsättning". Du kommer sedan att fokusera på att utföra driftsättningsexperiment på ODIN, först med röntgenstrålar (med hjälp av en laboratorierörkälla monterad vid strållinjen) och sedan med neutroner under "Hot Commissioning" för att helt karakterisera instrumentets prestanda och säkerställa framgångsrik funktionalitet av instrumentet för användarprogrammet. Det förväntas också att du kommer att delta i experiment vid andra internationella neutronanläggningar för att testa relevant utrustning och dataanalysrutiner samt för din egen eller samarbetsforskning.

Du kommer att ha ett nära samarbete med ODIN-instrumentlag och andra vid ESS samt med forskare vid avdelningen för hållfasthetslära. Det förväntas att du kommer att utveckla din egen forskning i samarbete med projektpartners som involverar neutronspridnings-/avbildningstekniker, det inkludera både forskning som är nyfikenhetsdrivna samt det med sikte på att utveckla ODINs kapacitet.  

Deltagande i verksamheten vid avdelningen för hållfasthetslära uppmuntras, inklusive forskning och undervisning, t.ex. handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Din forskning förväntas att bli anpassad till den nuvarande neutronbaserade forskningen vid divisionen, t.ex. multiskala hydromekanik av geo-material eller diffraktiv neutronavbildning. I arbetsuppgifterna ingår även att aktivt deltagande för att stärka och utveckla externa samarbeten, inklusive engagemang i den internationella neutronavbildningsgemenskapen, t.ex. genom presentationer på konferenser/workshops. 

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Betydande erfarenhet av att använda storskaliga neutronforskningsanläggningar, inklusive planering, körning och analys av neutronspridnings-/avbildningsexperiment.
 • Förmågan att arbeta både självständigt och i team med andra forskare och forskargrupper.
 • Mycket god kommunikationsförmåga.
 • Kunskaper och erfarenhet i programmering (python, C++ eller liknande). 

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet. 

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

Följande aspekter kommer att betraktas som ytterligare meriter:

 • Erfarenhet av att bearbeta neutronspridnings-/avbildningsdata.
 • Erfarenhet av drift och utveckling av neutroninstrumentering och instrumentkontroll.
 • Erfarenhet av drift och utveckling av in-situ experiment med neutronspridning/avbildning.
 • Kunskap om geomaterials hydromekanik.

Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningen inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Mer specifikt kommer du att ingå i ett dynamiskt, internationellt team på avdelningen för hållfasthetslära. Du kommer också att ingå i den starka internationella forskningsmiljön på ESS och spela en nyckelroll i att utveckla ODIN och neutronavbildningstekniker hos ESS.

Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss

Övrigt 

Anställningen är tidsbegränsad till 3 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt kollektivavtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”. 

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska och bör innehålla CV inkl publikationslista, personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina forskningsmeriter. Ansökan ska även innehålla kopia av doktorsexamen eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc).

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast möjligt eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/2948
Kontakt
 • Stephen Hall, +46462224589,stephen.hall@solid.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-11-08
Sista ansökningsdag 2023-11-22

Tillbaka till lediga jobb