Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Särskild ämnesbeskrivning

Anställningen är placerad vid avdelningen för astrofysik vid institutionen för fysik för att arbeta med Dr David Hobbs om att utveckla vetenskapliga fall för det framtida GaiaNIR rymdastrometri projekt. Projektet kommer att fokusera på att bestämma hur väl GaiaNIR, i kombination med Gaia, kan mäta de dynamiska egenskaperna hos vår galax med hjälp av astrometri i det synliga och nära infraröda (NIR). Kombinationen av Gaia- och GaiaNIR projekt kommer att avsevärt förbättra de astrometriska resultaten av vanliga stjärnor, vilket möjliggör en mer detaljerad analys av dynamiken i vår galax medan GaiaNIR projekt också kommer att ge nya mätningar i galaxens dolda regioner. Gaia projekt är för närvarande i drift och ger resultat för nästan två miljarder stjärnor i vår galax medan GaiaNIR projekt är planerat att lanseras runt 2045 och beräknas observera ytterligare 10 miljarder stjärnor gömda bakom damm i de mest dynamiskt viktiga regionerna i Galaxy. Denna forskning kommer att stödja de vetenskapliga förslagen till Europeiska rymdorganisationen för GaiaNIR projekt som för närvarande håller på att utvecklas.

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga uppgifterna i denna postdoktorala tjänst är att bedriva forskning. Undervisning kan också ingå, dock högst 20 % av arbetstiden. Den anställde kommer att arbeta med simuleringar av galaxen, huvudsakligen baserade på N-kroppssimuleringar, för att inkludera olika populationer av stjärnor och deras associerade dynamiska egenskaper. Modellerna kan också kompletteras med riktiga Gaia-data och realistiska 3D-modeller för rödfärgning för att producera skenbara stjärnkataloger som gör det möjligt för oss att bedöma hur väl dessa populationer och dynamiska egenskaper (exempel inkluderar: utbuktningen/stången, spiralarmarna och galaktiska mittområden) Galaxy kan lösas med det framtida GaiaNIR projekt. En observationsmodell av GaiaNIR’s optik och detektorer kommer också att inkluderas för att bedöma den noggrannhet som kan uppnås vid slutet av uppdraget. Ytterligare utveckling kommer att involvera anpassning av befintlig mjukvara för att tillåta att resultaten av skenkatalogerna laddas in i AGISLab och utföra astrometriska lösningar för det nya projekt, med och utan Gaia-data, för att verifiera förutsägelser om slutet av uppdragets noggrannhet.

Den anställde förväntas sprida sina egna och gruppens forskningsresultat genom att publicera vetenskapliga artiklar, berätta om forskningen vid internationella konferenser och besök vid institutioner vid andra lärosäten, t ex genom att ge seminarier. Detta innebär ett visst resande, till detta finns en budget avsatt men den anställde förväntas också söka egna medel från externa finansiärer. Den anställde förväntas bidra till gruppens dagliga vetenskapliga liv samt i aktiviteter där samarbetspartners i Lund och på andra ställen möts och delar med sig av sina forskningsresultat och för vetenskapliga diskussioner.

Arbetsuppgifterna innefattar även:

Utveckla och/eller använda N-kroppssimuleringar för att inkludera stjärnpopulationer och dynamiska egenskaper i en galaxmodell.

 • Inkludering av riktiga Gaia-data med N-modeller för rödfärgning
 • Tillägg av realistiska 3D-utsläckningsmodeller och noggrannhetsmodeller vid slutet av projekt för GaiaNIR.
 • Utveckling av AGISLab för att modellera GaiaNIR projekt, med och utan Gaia-data.
 • Samarbete och delaktighet inom forskargruppen.

Tjänsten ska innehålla möjlighet till tre veckors utbildning i högskolepedagogik.

Kvalifikationer

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • Den anställde skall ha en doktorsexamen där avhandling är relaterat till galaktisk dynamik och numeriska simuleringar av galaxer.
 • God förmåga att genomföra högkvalitativ forskning.
 • Den anställde kan vara specialiserad inom teori och modellering.
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av N-kroppssimuleringar av galaxer.
 • Kunskap om astrometri och Gaia-missionen.
 • Kunskaper i python och andra programmeringsspråk är en stor fördel.
 • Erfarenhet av att hantera stora datamängder inom internationella samarbeten.
 • Det är meriterande med goda kunskaper om statistik och dess tillämpningar inom området.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S).

Instruktioner för ansökan: Ansökan ska skrivas på engelska och sammanställas till en PDF-fil som innehåller:

 • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
 • En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
 • Kontaktuppgifter till minst två referenser.
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/2952
Kontakt
 • David Hobbs, tel:+46462221573,david.hobbs@fysik.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-10-19
Sista ansökningsdag 2023-12-09

Tillbaka till lediga jobb