Lund University, LTH,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Institutionen för Designvetenskaper vid LTH, Lunds universitet rekryterar en universitetslektor i förpackningslogistik med inriktning förpackningsteknik. 

Den utlysta anställningen som universitetslektor fyller en mycket viktig roll i forskargruppen genom att komplettera befintlig och säkerställa framtida kompetens inom förpackningsteknik i forskargruppen. Anställningens innehåll består av forskning, undervisning och samarbete med näringsliv och myndigheter för att uppnå samhällsförändringar och förnyelse genom kunskapsutveckling och innovation. Beroende på den sökandes kvalifikationer har denne möjlighet att, i samråd med avdelningens ledning, forma anställningens exakta inriktning inom förpackningsteknik.

Ämne

Förpackningslogistik med inriktning förpackningsteknik.

Särskild ämnesbeskrivning

Den aktuella anställningen är inriktad mot förpackningsteknik, dvs tekniska aspekter av att utveckla, utvärdera, testa, producera och distribuera förpackningar för olika produkter i olika försörjningskedjor. Forskningen inom området syftar till att förklara, utvärdera och tillämpa förpackningsteknik och analysmetoder av exempelvis nya förpackningsmaterial, olika applikationsområden och  olika tillverkningsprocesser, för att säkerställa förpackningssystemets funktionalitet, hållbarhet och cirkuläritet. Ämnet kräver också god kännedom om metoder för att utvärdera förpackningars hållfasthet och olika förpackningsmaterials egenskaper och tillämpning.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innefattar:

Forskning inom ämnesområdet. Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Handledning av examensarbetare och doktorander. Driva och arbeta med att ansöka extern forskningsfinansiering. Samverkan med industri och samhälle. Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet

Behörighet att anställas som universitetslektor är den som har:

Avlagt doktorsexamen eller annan motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Visat pedagogisk skicklighet. Fem veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper, om det inte föreligger särskilda skäl.

Bedömningsgrunder

Vid bedömning av de sökandes behörighet kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån.

Bedömningsgrunderna specificerar vad som ska beaktas och vilken nivå som ska uppnås, för att behörighetskraven ska anses uppfyllda. Följande bedömnings-grunder ska vara uppfyllda för anställning som universitetslektor:

God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition. God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder. Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen. Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet. Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Övriga krav

Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift. Dokumenterad förmåga att samarbeta med näringsliv och omgivande samhälle. Dokumenterad förmåga att attrahera och erhålla extern forskningsfinansiering. Bred kunskap inom och förståelse för flera delar av forskningsområdet förpackningsteknik.

Övriga meriter

Erfarenhet av att arbeta i forskningsintensiva, multidisciplinära miljöer. Betydande forskningserfarenhet (till exempel från postdoc eller forskarutbildning) från annat lärosäte/institut eller relevant erfarenhet från näringsliv/offentlig verksamhet

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Beskrivning av arbetsplatsen  

Personen som anställs kommer att tillhöra avdelningen för Förpackningslogistik på institutionen för Designvetenskaper. Avdelningens forskargrupp är internationellt ledande inom tvärvetenskaplig forskning om förpackningar kopplat till logistik, teknik, och hållbarhet. Avdelningen har en stimulerande och internationell miljö bestående av doktorander, postdoktorer, lärare och professorer från många delar av världen. Här sker forskning, innovation och undervisning i ett öppet och kreativt klimat med samarbeten både inom akademin och med industripartners.

Avdelningens seniora forskare har god kunskap inom förpackningsteknik, men har störst forskningsmässigt fokus mot förpackningslogistik. Anställningen kommer därför att ha en viktig roll i att komplettera befintlig kompetens i forskargruppen. Du får möjlighet att tillsammans med oss vidareutveckla och bygga upp kompentens inom området. Till detta arbete kommer även en doktorand att knytas.

Resursmässigt har Lunds universitet avancerad infrastruktur inom många områden som är relevanta för förpackningsteknik. Denna kan utnyttjas vid behov inom anställningen. Anställningens placering är Lund, där du kommer att ha ett kontor på Designcentrum.

Anställningen bidrar med en nyckelkompetens inom grundutbildningen. Du kommer att undervisa i en kurs i förpackningsteknik och -utveckling samt en kurs i förpackningsmaterial. Vi erbjuder även möjligheten att ingå i ett upparbetat nätverk inom Erasmus+ med internationellt erkända lärosäten där det finns goda möjligheter att skaffa internationell erfarenhet av forskningssamarbete och ledningserfarenhet.

Vi erbjuder 

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss: https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

 

 

 
Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/3071
Kontakt
  • Henrik Pålsson, +46462227683
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364,kansli@saco-s.lu.se
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362,st@st.lu.se
Publicerat 2023-11-13
Sista ansökningsdag 2024-01-12
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb