Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen
Inom forskargruppen för klinisk minnesforskning bedrivs forskning som är inriktad på att definiera och förstå biologiska processer bakom Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar. Vi arbetar med kohorter bestående av både patienter och kognitivt friska volontärer, vilka genomgår omfattande tester med hjärnavbildning, mätningar av biomarkörer och neuropsykologisk testning, samt med djur- och cellbiologiska experiment. Du kan läsa mer om forskningen här. Forskargruppen leds av professor Oskar Hansson. Anställningen är placerad vid BMC i Lund.

Alzheimers sjukdom är den vanligaste orsaken till demens. Genetiska riskfaktorer för Alzheimers sjukdom har identifierats både i stora GWAS-studier och i studier av familjer med stark ärftlighet för sjukdomen. Målet med detta projekt är att bidra till bättre förståelse för genom vilka mekanismer olika genetiska varianter påverkar risken för Alzheimers sjukdom.

Doktoranden kommer att bedriva forskning under ledning av universitetslektor Niklas Mattsson-Carlgren, professor Oskar Hansson och biträdande universitetslektor Jacob Vogel.

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra, och strävar efter en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Vi arbetar ständigt med att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare. Vi värnar både om den fysiska säkerheten och psykosociala arbetsmiljön.

Arbetsuppgifter
Doktorandens huvuduppgift är att genomföra sina forskningsstudier, vilket inkluderar deltagande i forskningsprojekt och obligatoriska kurser. Doktoranden kommer att utföra statistiska analyser av genetiska data insamlad från friska kontrollpersoner, och patienter med Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar. Analyserna kommer bland annat syfta till att klarlägga funktion av genetiska varianter och molekylära signaleringsvägar.

Projektet kommer även innebära integrativa omik-analyser, där genetiska data från stora relevanta kohorter analyser tillsammans med andra högdimensionella datatyper, som till exempel proteomik, metabolomik och kvantitativ neuropatologi.

Forskningen kommer främst bestå av genetiska/statistiska analyser, skrivande av vetenskapliga artiklar och presentationer av resultat vid nationella och internationella konferenser. Majoriteten av forskningen genomförs i samarbete med andra medlemmar i gruppen.  Andra uppgifter inom forskargruppen kan bli aktuella.

Kvalifikationer

 Krav för anställningen är:

 • Examen på avancerad nivå (master eller motsvarande) eller motsvarande 240 hp inom teknik, molekylärbiologi, neurovetenskap, matematik, biologi, medicin, biomedicin, psykologi eller annat liknande område
 • Grundläggande kunskaper i programmering med Python, R, MATLAB eller annat programmeringsspråk
 • Goda kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska.
 • Mycket goda kommunikations-, presentations- och skrivfärdigheter
 • God samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt
 • God analys- och initiativförmåga

Meriterande för anställningen är:

 • Erfarenhet inom dataanalys och matematisk modellering tillämpad på medicinska data
 • Erfarenhet av att utföra genetiska analyser, till exempel med PLINK
 • Specifikt intresse för demens och åldrande

Behörighet
Grundläggande behörighet har den som: har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kurser om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller förvärvat i stort sett motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund
Bestämmelser om anställning av doktorander finns i Svensk författningssamling 1998:80. Endast den som är eller har varit antagen till utbildning på forskarnivå får anställas som doktorand. Vid anställning som doktorand ska i första hand hänsyn tas till doktorandens förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Utöver att ägna sig åt studierna kan den som anställs som doktorand åläggas att arbeta med utbildningsuppgifter, forskning och administration enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss Jobba hos oss. Som doktorand vid Lunds universitet är du både antagen som student och anställd vilket ger flera förmåner. Läs mer om att vara antagen och anställd på universitetets webbplats.

Om anställningen
Anställningen är en visstidsanställning på sammanlagt fyra år, 100% med startdatum 2024-01-01 eller enligt överenskommelser. Huvudregeln är att anställningar vid Lunds universitet bedrivs i Sverige, du förväntas därför kunna utföra ditt arbete på plats i Lund.

Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§. Bestämmelser gällande antagning till forskarstudier finns i 6 kap. 3 § högskoleförordningen (1993:100). Mer information finns på universitetets hemsida.

Övrigt
För doktorander finns en särskild lönestege knuten till varje fakultet och lön sätts enligt aktuell lönestege.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-01-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/3132
Kontakt
 • Docent Niklas Mattsson-Carlgren
 • Ditte Mårtensson, HR, +4640391336
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-10-09
Sista ansökningsdag 2023-11-26

Tillbaka till lediga jobb