Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämnesbeskrivning

Biologi är det stora ämnet om allt levande. Det spänner över allt från processer på molekylär och cellulär nivå̊ till globala processer på ekosystemnivå. Detta omfattande ämne indelas i ett antal mindre discipliner och ämnesinriktningar. Forskarutbildningen vid biologiska institutionen omfattar många av dessa inriktningar, från molekylärbiologi till tillämpad ekologi, från virus och enskilda celler till evolutionsbiologi och global biodiversitet. Att forskarutbilda sig vid biologiska institutionen innebär i regel en specialisering inom någon mer avgränsad del av hela biologins forskningsfält och kan omfatta fältarbeten, experiment, teoretiskt arbete, eller en kombination av dessa.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden.

Målet med doktorandprojektet är att undersöka vad som orsakar variation i immunförsvarets funktion inom och mellan arter, med vilda gnagare som studiesystem. Ämnet kommer att behandlas ur både ett funktionellt och evolutionärt perspektiv. Det övergripande syftet med projektet är att förstå på vilket sätt immun-responser mot patogener skiljer mellan arter, och mellan olika individer av en art, samt hur dessa skillnader har evolverat.

I arbetet kommer att ingå att fånga vilda gnagare för att samla in prover och/eller generera primära cellkulturer för ex vivo-infektionsexperiment. Immun-responser kommer i första hand att studeras i form av genuttryck m.h.a. RNA-sekvensering, men även andra metoder kan komma att användas. Projektet ger möjligheter för kandidaten att lära sig både våtlabbtekniker och bioinformatiska procedurer. Projektet är lämpligt för kandidater med bakgrund och intresse för molekylär ekologi, immunologi och bioinformatik.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för biologi uppfyller den som har avklarat ett självständigt arbete (till exempel examensarbete) i relevant ämne omfattande minst 30 högskolepoäng, samt har goda kunskaper i det engelska språket, såväl skriftligt som muntligt.

Övriga krav

Vi söker en mycket motiverad kandidat med ett genuint intresse för immunologi och värd-patogen interaktioner. Den sökande måste ha:

 • En MSc i biologi, molekylärbiologi eller bioinformatik, med specialisering inom molekylär ekologi, immunologi, mikrobiologi eller ett närbesläktat område,
 • Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i engelska,
 • Erfarenhet och visad kompetens inom relevant laboratoriearbete såsom RNA-extraktion och cellodling,
 • Praktisk erfarenhet och färdigheter i dataanalys m.h.a. R, och
 • Ett stort intresse för att förvärva färdigheter inom bioinformatik.

Det är meriterande om kandidaten har:

 • Erfarenhet och färdigheter i bioinformatik.
 • Erfarenhet av att arbeta med försökdjur i lab eller i naturen.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 • Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 • Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, till exempel yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (det vill säga max 20%). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1–7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av doktorandutbildningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etcetera).

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 1 mars 2024 eller snarast enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/3157
Kontakt
 • Lars Råberg, universitetslektor, +46462223766,lars.raberg@biol.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-10-13
Sista ansökningsdag 2023-11-24

Tillbaka till lediga jobb