Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden.

Projektet handlar om att undersöka den evolutionära uppkomsten av genetisk könsbestämning och separata kön, dvs. uppkomsten av tvåbyggare, inom radieringen av blommande växter inom familjen Wikstroemia (Thymelaeaceae) på Hawaii. De specifika målen inkluderar att (i) generera högkvalitativa referensgenom för sex arter som representerar olika former av tvåbyggare och hermafroditer; (ii) använda en kombination av växthusbaserade experimentella korsningar samt genomiska och bioinformatiska metoder för att identifiera könsbundna sekvenser och kandidatgener för könsbestämning för dessa; och (iii) beroende på studentens egna intressen, undersöka hur och varför könskromosomer upphör att rekombinera, undersöka funktionell genetik av könsdimorfism, eller undersöka makroevolutionära mönster i könsbestämningssystem inom den Hawaiianska gruppen.

Vidare detaljer om forskningsprojektet och arbetsuppgifterna:

Målet med doktorandprojektet är att förstå de genomiska förändringar som ligger till grund för de minst två, möjligen tre, parallella övergångar från hermafroditism till tvåbyggare (separata kön) som har dokumenterats hos arter inom den endemiska radieringen av växtfamiljen Wikstroemia (Thymelaeaceae; 12 spp) på Hawaii.

Projektet kommer att omfatta en kombination av genomik, bioinformatik, genuttrycksanalys, och experimentella korsningsexperiment i växthus. Det primära målet är att (i) lokalisera och karaktärisera könsbundna genomregioner i varje form av tvåbyggare, (ii) identifiera kandidatgener för könsbestämning och urforska deras påverkan på könsutveckling, och (iii) påbörja karaktärisering av hur lång tid det tar för rekombination att upphöra inom dessa nya könskromosomssystem.

Projektet kommer att leda till en ökad förståelse för varför och hur blommande växter genomgår evolutionära övergångar för att fysiskt separera kön, samt ge nya insikter angående om samma gener eller utvecklingsmekanismer är involverade i könsbestämningen hos närbesläktade arter.

Projektet kan inkludera fältarbete i Hawaii och passar kandidater med en bakgrund i och intresse för genomik, evolutionär biologi av blommande växter, botanik, beräkningsbiologi, och möjligen funktionell genetik.


Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller

 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller

 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för biologi uppfyller den som har avklarat ett självständigt arbete (till exempel examensarbete) i relevant ämne omfattande minst 30 högskolepoäng, samt har goda kunskaper i det engelska språket, såväl skriftligt som muntligt.

Övriga krav

 • BSc och/eller MSc inom genetik/genomik, molekylär ekologi, evolutionär växtekologi, eller närliggande områden.

 • Utmärkta kunskaper i engelska, både i läsförståelse och skrift.

 • Mycket god förmåga till proaktivt och självständigt arbete.

 • Praktisk erfarenhet av hantering och analys av helgenomsdata och/eller genexpressionsdata.

 • Praktisk erfarenhet och/eller intresse av växthusarbete och experimentella korsningar av växter.

 • Erfarenhet av databehandling, statistisk beräkning, och kodande i R, Python, bash, eller andra relevanta programmeringsspråk.

 • B-körkort.

Det är meriterande om kandidaten har:

 • Praktisk erfarenhet av biologi/botanik/ekologi i fält.

 • Praktisk erfarenhet av extraktion av DNA/RNA.

 • Praktisk erfarenhet av experiment i växthus.

 • Bakgrund i evolutionär biologi av blommande växter.


Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 • Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.

 • Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.

 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.

 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, till exempel yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.


Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (det vill säga max 20%). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1–7 §§.


Instruktioner för ansökan

Ansökan bör/ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av doktorandutbildningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etcetera).

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2024-03-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/3249
Kontakt
 • Colin Olito, forskare, colin.olito@biol.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-11-07
Sista ansökningsdag 2023-11-28

Tillbaka till lediga jobb