Lund University, Faculty of Engineering, Dep of Biomedical Engineering

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Forskargruppen inom biomekanik tillhör Institutionen för biomedicinsk teknik. Den tvärvetenskapliga forskningen fokuserar på att förstå sambanden mellan rörelseapparatens mekanik och biologi, dess degenerativa sjukdomar och läkning av kroppens vävnader. Experimentella metoder kombineras med mekanisk modellering och appliceras på kliniska problem inom ortopedin för att öka förståelsen och förbättra behandling av sjukdomar relaterade till rörelseapparatens vävnader. 

Gruppen består av 10-12 forskare (doktorander, postdoktorer och forskare) och finns på Biomedicinskt center (BMC) i Lund. Expertisen inkluderar beräknings- och experimentell mekanik av biologiska vävnader, där de numeriska studierna sker med finita element modellen och avancerad materialmodellering. Gruppen strävar efter att skapa en inkluderande miljö baserad på samarbete och tillit med stort stöd för personlig utveckling mot att bli en oberoende forskare. 

Forskningen är knuten till LTHs profilområde Teknik för Hälsa. Mer information om gruppen forskning finns på följande sidor: Biomechanics research group eller genom Twitter @Lund_BioMech. 

Postdoktorn kommer arbeta aktivt inom gruppen tillsammans med samarbetspartners inom TENDON_MECHBIO projektet som är finansierat av Europeiska forskningsrådet (European Research Council Consolidator). 

Särskild ämnes- och projektbeskrivning

Senor förbinder muskler med ben och gör så att kroppen kan röra sig på ett energieffektivt sätt. Hälsenan är den största och mest skadedrabbade senan i kroppen. Hälsenerupturer sker ofta under fysisk aktivitet men kan också ske på grund av åldrande. Senor anpassar sig till sin lokala mekaniska miljö och mekanisk belastning har därför visat sig vara gynnsam vid läkning. Läkning av hälsenor kan förbättras genom att bestämma vilken grad av mekaniska stimuli som är mest positiv för läkningsprocessen. 

Tjänsten är inom ett större ERC-finansierat projekt med målet att utröna hur mekanisk belastning påverkar senans mekanik och läkning.  Det finns möjlighet att anställa upp till två postdoktorer med följande vetenskapliga inriktningar.

1)      Att utveckla detaljerade strukturella och anatomiska beräkningsmodeller av senvävnad för att förstår hur mekanisk belastning påverkar senans funktion, strukur och sammansättning. Beräkningsmodellen kommer baseras på unikt insamlade experimentella data på mikro och nanoskala med hög anatomisk detaljnivå som e.g. kvantifierar fiber och fibril organisation. Den anatomiska mer detaljerade strukturella modellen är viktig för att utröna mekanismerna som guidar senans svar på belastning på organ och vävnadsnivå. 

2)      Att undersöka hur mekanisk belastning påverkar senläkning, senans struktur och sammansättning. Projektet fokuserar på att fortsätta utveckla och validera en adaptiv mekanobiologisk modell för senläkning. Det kommer ske genom att implementara och använda insamlad experimentell data. Beräkningsmodellen är viktig för att undersöka och förstå de mekanobiologiska mekanismerna som styr. 

Sökande kan ange preferenser mellan att arbeta med inriktning 1 eller 2, eller 
uppge intresse för båda alternativen. 

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Du kommer ha särskilt ansvar för att designa, planera och genomföra 
  numeriska simuleringar inom något av inriktningarna  ovan. 
 • Projekten är ett nära samarbete med nationella och internationella partners och du förväntas att aktivt interagera med dessa grupper. 
 • Du förväntas handleda examensarbeten och assistera i handledning av doktorander. 
 • Du förväntas bistå gruppen i arbetet med att söka extern forskningsfinansiering. 
 • Du förväntas hantera administration relaterat till arbetsuppgifterna ovan. 

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Du har mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
 • Du har disputerat eller har motsvarande utbildning inom biomedicinsk teknik/fysik, maskinteknik eller liknande. 
 • Du ska självständigt kunna driva forskningsprojekt med hög kvalité, samt ha dokumenterad erfarenhet av att skriva vetenskapliga publikationer. 
 • Du har erfarenhet av att handleda kandidat-, master-, eller andra 
  student arbeten. 

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet. 

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga. 

Övriga meriter:

 • En stark bakgrund inom konstitutiv modellering och finita element metoden
 • Erfarenhet av att använda 3D bilder för att skapa beräkningsmodeller
 • Erfarenhet av biomekanik för vävnader, helst av mjuka vävnader med liknande beteende som senor
 • Erfarenhet från multidisciplinära miljöer och samarbeten
 • Internationella närverk och erfarenhet

Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningen inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss. Jobba hos oss

Övrigt 

Anställningen är tidsbegränsad till 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt kollektivavtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”. 

Vi avser att anställa 1-2 postdoktorer. Tillträde snarast, efter överenskommelse, dock senast 
2023-04-01.

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska och bör innehålla CV inkl publikationslista, personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina forskningsmeriter. Ansökan ska även innehålla kopia av doktorsexamen eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc).

Vi ser fram emot din ansökan!

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast, efter överenskommelse, dock senast 2023-04-01.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/3363
Kontakt
 • Hanna Isaksson, hanna.isaksson@bme.lth.se/+46462221749
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-11-09
Sista ansökningsdag 2023-12-07

Tillbaka till lediga jobb