Lunds universitet, Humaniora o teologi, Inst för kulturvetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Beskrivning av arbetsplatsen

Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet är en ämnesmässigt mångfacetterad miljö för forskning och högre utbildning, med ett nittiotal anställda och ca 1700 studenter årligen. Vid institutionen finns ett flertal forskningsområden och utbildningar på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå, fördelade på nio avdelningar och två centrumbildningar.

Anställningen är placerad vid Avdelningen för etnologi som är en del av Institutionen för kulturvetenskaper. Vid avdelningen kan studenter läsa till kandidatexamen. Avdelningen ger ett flertal enstaka kurser. Det ges ett masterprogram i Applied Cultural Analysis som syftar till att utveckla och fördjupa den studerandes kunskaper och färdigheter i kulturanalys med särskild inriktning på användandet av kulturanalytiska insikter och arbetsformer i samhälle och arbetsliv. Programmet ges på engelska och för tillträde krävs kandidatexamen i humaniora eller samhällsvetenskap eller motsvarande kunskaper.

Avdelningens forskning är uppdelad i fyra tematiska områden. 1. Kultur, kropp och hälsa; 2. Kulturell identitet; 3. Kultur, Ekonomi och Upplevelseindustri; 4. Kulturarv och historiebruk. Forskarna inom projektet “Why do we choose the Internet instead of the doctor next door? The Internet as a site for medicines in grey zones” hör primärt hemma inom tema ”Kultur, kropp och hälsa” och ”Kulturell identitet” med tyngdpunkter inom läkemedelsanvändning, illegala medicinska marknader, konsumtionsbeteenden, genus och social utsatthet. Dessa områden utforskas med hjälp av en bred mångvetenskaplig metodologisk ansats som inkluderar digitala metoder, etnografi, intervjuer, arkivstudier och visuella metoder.  

Arbetsuppgifter
Forskningen genomförs inom ramen för projektet “Why do we choose the Internet instead of the doctor next door? The Internet as a site for medicines in grey zones”, finansierat av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond. Det leds av professor Susanne Lundin. I anställningen som forskare kommer det bl a ingå att arbeta med icke-deltagande observation, frågelistor, intervjuer och digitala metoder såsom netnografi.

Den som anställs förväntas kunna arbeta självständigt, men ska också kunna arbeta i nära samarbeta med andra forskare inom projektet. Eftersom forskningsuppgiften handlar om att studera människor som söker efter information på nätet om läkemedel krävs kunskaper om etnografi och netnografi. Kunskaper om konsumtionsbeteende avseende läkemedel och droger är nödvändiga. Specifikt efterfrågas forskning som belyser konsumtionsbeteende av illegala mediciniska produkter och forskningserfarenheter av den svarta medicinska marknaden. Därutöver efterfrågas forskningskompetens rörande servicearbete, marknadsföring och detaljhandel. Forskaren förväntas bedriva sin forskning på arbetsplatsen i Lund.

Kvalifikationer

Kravprofil
Krav för anställningen är:
Kvalifikationer
- doktorsexamen i etnologi alternativt tjänstevetenskap
- erfarenhet av både etnografiska och digitala metoder

-erfarenhet av administration i forskningsprojekt.
- kunna kommunicera obehindrat i tal och skrift på svenska samt på engelska.
Meriterande är:
- erfarenhet av internationell publicering
- kunskaper om konsumtionsbeteende avseende läkemedel
- forskningskompetens avseende social utsatthet
-ytterligare språkkunskaper utöver svenska och engelska
-erfarenheter av samarbete med internationell forskning om falska läkemedel

-erfarenheter av samarbete med internationella organisationer som bevakar läkemedelsfrågor

 

Övrigt

Forskare, 80% under perioden 2024-01-01 till 2024-12-31.

Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem.

I ansökan till tjänsten ska följande ingå:

- Kort CV

- Kort beskrivning som motiverar den sökandes meriter i relation till utlysningen (1-2 sidor)

- Publikationsförteckning

Villkor
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Särskild visstidsanställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2024-01-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 80
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/3373
Kontakt
  • Gabriella Nilsson, prefekt, https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
  • Susanne Lundin, professor, https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
Publicerat 2023-11-08
Sista ansökningsdag 2023-11-23

Tillbaka till lediga jobb