Lunds universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Juridiska institutionen söker en amanuens för arbete inom ACLU. 

År 2016 bildades Affärsrättsligt centrum vid Lunds universitet – ACLU – av förmögenhets- och affärsrättsligt verksamma forskare vid Lunds universitet.

Avsikten med ACLU är att såväl samla som stärka de forskningsmiljöer på det affärsjuridiska området som finns inom Lunds universitet och göra dem såväl nationellt som internationellt konkurrenskraftiga. För en framgångsrik forskning inom det affärsjuridiska området är det nödvändigt med ett intensivt erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan universitetet och det praktiska rättslivet. ACLU har som en viktig målsättning att främja ett sådant utbyte. För att uppnå de angivna syftena är verksamheten i ACLU i enlighet härmed fokuserad på - att ta initiativet till och leda forskningsprojekt, - att anordna föreläsningar, konferenser och seminarier samt - att sträva efter att etablera samarbete med andra universitet, forskningsinstitutioner och andra organisationer och företag, såväl nationellt som internationellt, med verksamhet inom det affärsjuridiska området.

Mer information finns på www.jur.lu.se samt www.aclu.lu.se

Kravprofil 

Enligt 5 kap 10 § HF kan bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå anställas som amanuens. 

Vi erbjuder 

Lunds universitet är en statlig myndighet och erbjuder goda anställningsvillkor. 

Med en anställning som amanuens får du som student möjlighet att förena studier med arbete för att komplettera dina teoretiska kunskaper med praktisk arbetslivserfarenhet inom akademin. 

Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss

Arbetsuppgifter 

Som amanuens kan dina arbetsuppgifter variera, men du måste studera vid den fakultet där arbetet ska bedrivas och arbetsuppgifterna ska ge en inblick i den akademiska världen. 

Arbetsuppgiften är att bistå vid administration av ACLU:s löpande verksamhet. 

Arbetsuppgifterna för denna anställning innefattar: 

 • Administrera seminarieverksamhet samt konferenser inom ämnesområdet
 • Bistå vid kontakt med externa intressenter (t.ex. advokater, domare och bolagsjurister)
 • Bistå forskarna i förmögenhetsrätt vid projektansökningar och rapportering
 • Hantera e-postlistor och utskick
 • Administrera ACLU:s hemsida och sociala medier
 • Hantera ACLU:s löpande bokföring
 • Bistå vid arbetet med kommande volymer i ACLU:s skriftserie

Kvalifikationer 

Behörig att anställas som amanuens är den som aktivt bedriver studier på grund- och avancerad nivå vid aktuell fakultet och som ännu inte tagit ut sin examen. 

Krav för anställningen är:

 • Intresse för affärsrätt samt med gott resultat ha genomfört kurser i allmän förmögenhetsrätt, associationsrätt och konkurrensrätt samt civilrättens sociala dimension
 • Samarbetsinriktad, social och med god initiativförmåga
 • Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift

Meriterande för anställningen är:

 • Avklarade kurser i ekonomi
 • Intresse för forskning

Villkor 

Anställningen är tidsbegränsad (längre än sex månader) med start i januari 2024 eller enligt överenskommelse. Omfattningen avser 20% av heltid. 

Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt och får inte kombineras med andra anställningar. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§. 

Anställningen omfattas av flextidsavtalet.

Så här söker du

Ansökan görs i Lunds universitets rekryteringssystem och ska innehålla:

 • CV
 • Personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter
 • Vi ber dig bifoga utdrag från LADOK som intygar din behörighet
 • Ansökan bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)

Välkommen med din ansökan! 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2024-01-15 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 20
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/3401
Kontakt
 • Patrik Lindskoug, vicedekan , +46462221018
 • Birgitta Nyström, professor, +46462221077
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
Publicerat 2023-11-10
Sista ansökningsdag 2023-12-01

Tillbaka till lediga jobb