Lunds universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Lunds universitet är ett fullskaligt och forskningsintensivt universitet, och ingår som enda svenska universitet i de starka internationella nätverken League of European Research Universities (LERU) och Universitas 21 (U21). Lunds universitet har partneruniversitet i närmare 70 länder, och attraherar flest internationella studenter av alla svenska universitet.

Juridiska fakulteten kännetecknas av internationalisering, sammanflätning av utbildning och forskning, tvärvetenskap samt nära och gränsöverskridande samverkan med det omgivande samhället. Fakultetens forskningsmiljö och utbildning på forskarnivå präglas av internationalisering, och vid sidan av juristprogrammet erbjuds också flera internationella mastersprogram.

Lunds universitet och den Juridiska fakulteten erbjuder en utvecklande och inkluderande arbetsmiljö i den bredare dynamiska vetenskaps- och innovationsregion som Öresundsregionen utgör.

Ämne

EU-rätt med inriktning mot konkurrensrätt

Ämnesbeskrivning

Ämnet EU-rätt omfattar studier av den rättsliga regleringen EU:s institutioner, den materiella EU-rätten liksom av EU-rättens inverkan på rättssystemen i EU:s medlemsstater. EU-rätten omfattar primärrätt (EU-fördragen), sekundärrätt (såsom direktiv och förordningar) samt rättspraxis (där EU-domstolens rättspraxis är av särskilt stor betydelse) och verkar vid sidan av och tillsammans med nationell rätt i medlemsstaterna. Konkurrensrätten omfattar studier av den rättsliga regleringen av området i Sverige och EU och inkluderar en förståelse för samspelet mellan EU-kommissionen och de nationella konkurrensmyndigheterna när det gäller upprätthållandet av en effektiv konkurrens i medlemsstaterna.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar ett särskilt ansvar för undervisning och examination i EU-rätt, främst under juristutbildningens termin 1, som primärt omfattar konstitutionell EU-rätt. Arbetsuppgifterna inkluderar dessutom undervisning och examination i konkurrensrätt under juristutbildningens termin 3.  Därutöver kan det bli aktuellt med undervisning inom ramen för fakultetens mastersprogram.

Andra områden som kan vara aktuella är undervisning inom ramen för kandidatuppsatskursen på juristutbildningens termin 6, samt att handleda examensarbeten och mastersuppsatser.

I arbetsuppgifterna kan också ingå att undervisa inom ramen för fakultetens distans- och uppdragsutbildningar inklusive arbete med att uppdatera fakultetens inspelade föreläsningar om EU-rätt. Undervisning sker både på engelska och svenska.

I arbetsuppgifterna ingår vidare att genom undervisning, handledning och samarbete med lärare, forskare, doktorander och studenter samt samverkan med det omgivande samhället vidmakthålla och vidareutveckla en stimulerande forsknings- och utbildningsmiljö. Till dessa arbetsuppgifter hör särskilt att aktivt bedriva forskning och medverka till en utveckling av forskningsmiljön i EU-rätt.

Fakultetens forskare och lärare förväntas bidra till en levande forskningsmiljö och fakultetens övriga verksamhet och i huvudsak bedriva arbetet på arbetsplatsen.  

Behörighet 

Enligt Lunds universitets anställningsordning är den behörig att anställas som universitetsadjunkt som:

 • Har avlagt juristexamen/juris kandidatexamen eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper samt
 • Har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinriktning och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen
 • Har visat pedagogisk skicklighet
 • Har genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper. Om det finns särskilda skäl kan den som inte har högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor ändå anses vara behörig

Bedömningsgrund 

Som bedömningsgrund vid anställning av universitetsadjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Särskild vikt kommer att fästas vid goda ämneskunskaper och undervisningserfarenhet i EU-rätt och konkurrensrätt, men härutöver också vid allmän bredd i den rättsvetenskapliga kompetensen. 

Förmåga att undervisa på svenska eller annat skandinaviskt språk på juristprogrammet är ett krav liksom förmåga att undervisa på engelska. 

Särskild vikt kommer också att fästas vid erfarenhet av handledning och examination på grund- och avancerad nivå. 

Meriterande för anställningen är forskningserfarenhet, eftersom undervisningen ska vara knuten till aktuell forskning. 

Vikt kommer också att fästas vid dokumenterad erfarenhet av att använda och bemästra teknik som medger distansundervisning för såväl små som stora studentgrupper. Vidare kommer vikt att fästas vid administrativ och annan skicklighet samt personliga förmågor som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. 

Anvisningar för ansökan 

Ansökan till anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal.

Kompletteringar i form av inbundna publikationer/motsvarande, skickas till: Juridiska fakulteten vid Lunds universitet, att: Julia Björk, Box 207, 221 00 Lund. Diarienummer ska anges på handlingar som skickas via post.

Ansökan ska innehålla

 1. Personligt brev
 2. Kortfattad CV
 3. Utvalda publikationer
 4. Vetenskapliga meriter
 5. Pedagogiska meriter
 6. Ledarskap och administration
 7. Samverkan med det omgivande samhället
 8. Andra relevanta meriter

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Varaktighet

Anställningen är ett vikariat med tillträde 1 februari 2024 eller enligt överenskommelse tom 2024-07-31. 

Anställningens omfattning är 100 % men annan omfattning kan diskuteras. 

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Tillträde 2024-02-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/3460
Kontakt
 • Ulf Maunsbach, prefekt , +462221120,ulf.maunsbach@jur.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
Publicerat 2023-11-14
Sista ansökningsdag 2023-12-12
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb