Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Särskild ämnesbeskrivning

Anställningen är placerad vid avdelningen för astrofysik vid institutionen för fysik för att arbeta i professor Nils Rydes grupp för att göra avancerad och oberoende forskning inom galaktisk arkeologi med precisionsstjärnspektroskopi i nära-infrarött. Målet är att få en djupare förståelse för de fysiska processer som driver utvecklingen av Vintergatans centrum, särskilt då en bättre förståelse av dess stjärnbildningshistoria. De nödvändiga kemodynamiska studierna kommer att ge insikter i den kemiska anrikningens historia och bildandet och utvecklingen av olika komponenter och stjärnpopulationer. Postdoktorn kommer att leda arbetet med att vetenskapligt analysera data från IGRINS-spektrometern samt utveckla precisionstester för data som kommer komma från den planerade spektroskopiska faciliteten VLT/MOONs vid ESO. Den första datan väntas om ett år, 2025. Studier av stjärnpopulationer bakom interstellärt stoft, såsom de i Vintergatans mitt kommer specifikt att utföras, men generella studier om grundämnenas kosmiska ursprung kommer också att utföras. Forskningen stöds av Vetenskapsrådet.

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga uppgifterna i denna postdoktorala anställning är att bedriva forskning. Undervisning kan också ingå, dock högst 20 % av arbetstiden. Den anställde kommer att leda insatserna i projektet. Han eller hon kommer självständigt att arbeta med att utveckla befintliga spektroskopiska metoder för bestämning av stjärnparametrar och utveckla metoder för exakt bestämning av stjärnhalter i högupplösta stjärnspektra i de nära-infraröda spektralbanden. Dessa studier kommer att baseras dels på Gemini/IGRINS-data och dels på data från den kommande MOONs-spektrometern. Det innebär att den anställde kommer att behöva ansöka om mer observationstid, genomföra observationsförberedelser, eventuellt genomföra observationerna och göra datareduktionerna. Analysen av dessa data måste utvecklas noggrant för att nå högsta nivå av precision och noggrannhet. Det kommer att finnas en grad av frihet för postdoktorn att utveckla den vetenskapliga inriktningen beroende på hur projektet utvecklas.

Den anställde förväntas publicera vetenskapliga artiklar, hålla föredrag vid internationella konferenser och besöka andra forskningsinstitut och hålla seminarier. Det kommer att innebära en del resor och det finns en budget tillgänglig för detta men den anställde förväntas även söka resemedel från externa finansiärer, såsom lärda sällskap och forskningsråd.

Medarbetaren förväntas bidra till gruppens dagliga vetenskapliga verksamhet och delta i möten med samarbetspartners i Lund och på andra håll där vi delar forskningsresultat och har vetenskapliga diskussioner.

Arbetsuppgifterna kommer att omfatta:

  • Förberedelser och utförande av spektroskopiska observationer
  • Utveckling av spektroskopiska metoder
  • Vetenskaplig analys av IGRINS- och MOONs-data
  • Utbildning av kandidat- och masterstudenter i stjärnspektroskopi
  • Samarbete och deltagande inom ISA forskargruppen vid avdelningen för astrofysik.
  • Det kommer att finnas stora möjligheter till förkovran inom undervisning.

Tjänsten ska innehålla möjlighet till tre veckors utbildning i högskolepedagogik.

Kvalifikationer

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

Den anställde skall ha en doktorsexamen där avhandling är relaterat till stjärnastrofysik och galaktisk arkeologi. God förmåga att bedriva högkvalitativ forskning och dokumenterad handledning av master- och kandidatstudenter. Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett avgörande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet. Den anställde ska vara specialiserad på galaktisk arkeologi och ha utbildats i stjärnspektroskopi i nära infrarött och motsvarande metodutveckling Arbetslivserfarenhet med stjärnspektra (i högt eller lågt upplösning) av den inre Vintergatan Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

Erfarenhet av att leda, förbereda och genomföra observationsprogram. Erfarenhet av stjärnspektroskopisk analys vid låg och hög upplösning i nära-IR, och specifikt analyser med SME-programmet. Kunskap om högprecisionsspektroskopi av K- och M-jättar med IGRINS-data. Kunskaper i python, IDL, TOPCAT och andra programmeringsspråk är en stor fördel. Erfarenhet av att hantera stora datamängder inom internationella samarbeten och stora spektroskopiska undersökningsteam, såsom GALAH, GAIA-ESO och APOGEE. Kunskaper i fotometri är meriterande. Dokumenterad publicering av flertal förstaförfattaruppsatser. Goda meriter i att hålla föredrag vid internationella konferenser och seminarier

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S).

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och sammanställas till en PDF-fil som innehåller:

Meritförteckning/CV inklusive publikationslista. En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor). Kontaktuppgifter till minst två referenser. Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

 Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/3473
Kontakt
  • Nils Ryde, +46462221574,nils.ryde@fysik.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-11-16
Sista ansökningsdag 2023-11-30

Tillbaka till lediga jobb