Lunds universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Lunds skatteakademi är det kollektiv av skatterättsforskare som verkar inom den gemensamma forsknings- och undervisningsmiljö i skatterätt, vilken delas mellan Juridiska fakulteten och Institutionen för handelsrätt, Ekonomihögskolan, vid Lunds universitet. För att stimulera och stärka den skatterättsliga miljön i Öresundsregionen bjuder akademin in till diskussion kring aktuella skatterättsfrågor. 

Kravprofil

Enligt 5 kap 10 § HF kan bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå anställas som amanuens. 

Vi erbjuder 

Lunds universitet är en statlig myndighet och erbjuder goda anställningsvillkor. 

Med en anställning som amanuens får du som student möjlighet att förena studier med arbete för att komplettera dina teoretiska kunskaper med praktisk arbetslivserfarenhet inom akademin. Läs mer på universitetets webbplats om att Jobba hos oss

Arbetsuppgifter

Som amanuens kan dina arbetsuppgifter variera, men du måste studera vid den fakultet där arbetet ska bedrivas och arbetsuppgifterna ska ge en inblick i den akademiska världen. 

I rollen som amanuens kommer du jämte vissa samordnande och administrativa uppgifter att verka inom undervisnings- och forskningsmiljön som studentlärare. Undervisningen sker i såväl halv- som helklass vid juristprogrammets fjärde termin fördelat på fem undervisningstillfällen. Vid nämnda tillfällen ska du, tillsammans med dina studentlärarkollegor och i samförstånd med lärarlaget i skatterätt, strukturera och leda repetitionsövningar. Anställningen är riktad till dig som har ett stort intresse för skatterätt och som visat prov på goda kunskaper i ämnet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:

 • I egenskap av studentlärare leda stödundervisning i form av repetitionsövningar och öppna frågestunder under juristprogrammets fjärde termin
 • Administrera och arrangera den löpande seminarieverksamheten vid Lunds skatteakademi
 • Bistå i forskningsmiljöns interna och externa kommunikation (såsom administration av forsknings- och samverkansmiljöns hemsidor)
 • Hantera e-postlistor, utskick och inrapportering
 • Löpande arbeta med administrationen inom forskningsmiljöns projekt och
 • Bistå gästforskare

Kvalifikationer

Behörig att anställas som amanuens är den som aktivt bedriver studier på grund- och avancerad nivå vid aktuell fakultet och som ännu inte tagit ut sin examen. 

Den vi söker ska ha intresse för skatterätt samt med gott resultat ha genomfört grund- och/eller fördjupningskurser i ämnet inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet. Vi ser gärna att sökanden har intresse för den forskning som bedrivs inom miljön. Pedagogisk fallenhet, samarbetsvillighet och social förmåga är en förutsättning, liksom goda språkkunskaper i svenska och engelska.

Meriterande för anställningen är:

 • Pedagogisk förmåga
 • God kommunikationsförmåga
 • God struktureringsförmåga
 • Avslutade kurser i juridik
 • Erfarenhet av evenemangsplanering

Villkor 

Anställningen är tidsbegränsad under perioden 2024-02-01 till 2024-06-30 och avser omfattning på 20% av heltid. 

Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt och får inte kombineras med andra anställningar. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§. 

Anställningen omfattas av arbetstidsavtalet för lärare

Så här söker du 

Ansökan görs i Lunds universitets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla CV samt bifogat utdrag från Ladok som intygar din behörighet. 

Välkommen med din ansökan! 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2024-02-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 20
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/3501
Kontakt
 • Mats Tjernberg, professor, +46462221119,mats.tjernberg@jur.lu.se
 • Richard Croneberg, biträdande universitetslektor, +46462221109,richard.croneberg@jur.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
Publicerat 2023-11-13
Sista ansökningsdag 2023-12-04

Tillbaka till lediga jobb