Lunds universitet, Humaniora och teologi,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Vi söker en lovande forskare som vill bedriva banbrytande forskning för anställning som biträdande universitetslektor i digitala kulturer eller språk/kognition/kultur

Anställningen kommer att vara placerad vid HT-fakulteterna på Institutionen för kulturvetenskaper eller vid Språk- och litteraturcentrum.

Lunds universitet, Humaniora och teologi, Institutionen för kulturvetenskaper samt Språk- och litteraturcentrum

Forskningsmiljön för digitala kulturer på Institutionen för kulturvetenskaper är under stark utveckling och sker i dialog med närliggande kulturvetenskapliga ämnen. Digitala kulturer innefattar studier av de varierande handlingsmönster, föreställningsvärldar, kommunikationsformer, informationspraktiker och sociala relationer som utvecklas, möjliggörs eller utmanas genom samhällets digitalisering och datafiering. Här ingår ett fokus på digitaliseringens samhällskonsekvenser och dess påverkan på kulturella, sociala, estetiska och historiska omvandlingsprocesser.

Forskningsmiljöerna på Språk- och litteraturcentrum erbjuder unika möjligheter till studier i gränslandet mellan språk, kognition och kulturer med livaktig forskning inom bland annat språkinlärning, multimodal kommunikation, neuro- och psykolingvistik, språkdokumentation, språklig mångfald, ämnesdidaktik, jämförande/språkspecifika litteraturstudier och filmvetenskap.

 

Vad vi erbjuder dig om du kommer till oss

Du som vill bli framtidens forskningsledare har här ett tillfälle att utveckla banbrytande projekt och forskningsidéer. Som biträdande universitetslektor på Lunds universitet meriterar du dig under 4 år och kan sedan befordras till en tillsvidareanställning som universitetslektor och eventuellt ha möjlighet att anställas som professor.

Du får högskolepedagogisk utbildning och möjlighet att lära dig svenska genom universitetets undervisning för internationella medarbetare. Vi erbjuder dig stöd i flytten till Sverige. Har du familj kommer de att få nya kontakter och stöd genom Lunds International Citizen Hub.

Det finns många möjligheter i Sverige och Europa att få finansiering för banbrytande forskning. Lunds universitet kommer att stötta dig i konsten att söka finansiering. Vår ambition är att du blir en av universitetets nominerade kandidater till det prestigefyllda Wallenberg Academy Fellows (WAF) i februari 2025, ett excellensprogram för internationella forskare. Bakom programmet står en av Sveriges största privata forskningsfinansiärer Wallenbergstiftelserna. Får du WAF kommer universitetet att matcha summan du får från Wallenbergstiftelserna.

Du kan läsa mer om Wallenberg Academy Fellows här: https://kaw.wallenberg.org/utlysningar/2025-nominering-till-wallenberg-academy-fellows

På engelska: Wallenberg Academy Fellows program: https://kaw.wallenberg.org/en/calls/2025-nomination-wallenberg-academy-fellows-program

Arbetsuppgifter

Som biträdande universitetslektor har du möjlighet att långsiktigt satsa på de utmanande forskningsfrågor som du väljer och brinner för. Inom anställningen kommer du främst att arbeta med egen forskning i samarbete med HT-fakulteternas starka forskningsmiljöer, forskningsinfrastrukturer och internationella plattformar.

I anställningen ingår också att meritera dig pedagogiskt inför befordran till universitetslektor. Du har gott om tid att utveckla din undervisningskompetens och visa att du är bra på samverkan med det omgivande samhället. Självklart deltar du i institutionens dagliga arbete och utveckling.

Inom digitala kulturer finns internationellt tongivande forskning om sökmotorer i vardagen och som samhälleligt fenomen, liksom forskning om desinformation och konspirationsteorier. Flera forskningsprojekt behandlar de dataflöden som digitala kulturer genererar – både i samtida och historisk bemärkelse. Andra projekt närmar sig digitala livsvärldar, praktiker och artefakter. Täta kontakter finns med svensk ABM-sektor och flertalet samarbeten med exempelvis Kungliga biblioteket och Nordiska museet. Infrastruktur och lång erfarenhet av storskaliga digitala metoder finns tillgängliga vid institutionen och Vetenskapsrådets Digarvsprogram kring digitalisering av kulturarvet koordineras av professorn i digitala kulturer.

Vid Språk- och litteraturcentrum finns ett flertal ledande forskningsmiljöer såsom LAMiNATE (Language Acquisition, Multilingualism, and Teaching), DIAD (Digital Integration Across Disciplines: Advancing Cultural Heritage Documentation) och RJ-programmet TEAM (Språkinlärning och flerspråkighet i transdisciplinärt perspektiv: Språkinlärning och flerspråkighet i transdisciplinärt perspektiv (TEAM), samt en växande miljö inom språk- och litteraturdidaktik för att nämna några. Språk- och litteraturcentrum har därtill ett starkt engagemang i det universitetsgemensamma profilområdet Naturlig och Artificiell Kognition liksom i ett flertal ledande internationella nätverk inom utlysningens områden. Från institutionen koordineras exempelvis nätverket Neurolinguistics in Sweden.

Vid HT-fakulteterna finns unikt stöd till forskning om kommunikation, kultur, kognition och lärande i form av den universitetsgemensamma forskningsinfrastrukturen Humanistlaboratoriet. Därtill leds HUMINFRA , som är en nationell infrastruktur för forskning inom humaniora och samhällsvetenskap, finansierad av Vetenskapsrådet från Humanistlaboratoriet. HUMINFRA omfattar 12 lärosäten och organisationer över hela landet med expertis kring e-vetenskapliga/digitala material, forskningsverktyg och experimentella metoder för humaniora.

Behörighet för anställning som biträdande universitetslektor

Du ska ha avlagt doktorsexamen eller ha motsvarande vetenskaplig kompetens inom digitala kulturer eller något av ämnena vid Språk- och litteraturcentrum (läs mer här ). I första hand kommer vi att prioritera de sökande som har avlagt doktorsexamen efter 15 februari 2019. Om det finns dokumenterade särskilda skäl, som exempelvis föräldraledighet, militärtjänstgöring eller sjukdom efter examen som hindrat dig att arbeta som forskare, kan examen i ämnet ha avlagts tidigare.

Krav – vad du måste ha för att kunna utföra arbetsuppgifterna

En av dina första arbetsuppgifter hoppas vi blir att driva ett innovativt grundforskningsprojekt som finansieras av Wallenbergstiftelserna i Sverige. Det är därför vi söker dig som:

 • Har en god förmåga att initiera, utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet
 • Har aktuell erfarenhet från forskning i digitala kulturer eller något av ämnena vid Språk- och Litteraturcentrum (se ovan) utanför Sverige
 • Har en projektbeskrivning för ett innovativt projekt inom digitala kulturer eller språk/kognition/kulturer
 • Har pedagogisk förmåga
 • Har dokumenterat goda ledaregenskaper, till exempel genom förtroendeuppdrag, ledarskapsutbildningar och bedömd ledarskapsförmåga
 • God kommunikativ förmåga
 • Behärskar engelska i tal och skrift på mycket god nivå
 • God motivation och förmåga att lära dig nya språk

Meriterande – det som vi gärna ser att du också har

Vi vill gärna att du ska trivas hos oss och kunna göra det bästa av din tid vid Lunds universitet och därför ser vi gärna att du också kan visa att:

 • Du bidrar på ett positivt sätt till arbetsmiljön
 • Har eller har haft en postdoktoranställning
 • Du har fått beviljade forskningsmedel från finansiärer utanför Sverige
 • Du har mångårig internationell anställning inom forskningsfältet, utan lön eller stipendium från Sverige under tiden
 • Du har erfarenhet av mång- och tvärvetenskapliga forskningsmiljöer
 • Du innehar andra meriter som underlättar en snabb anpassning till arbetsuppgifterna

Befordran – det som krävs för att du ska kunna befordras till universitetslektor

När du är biträdande universitetslektor får du ansöka om att befordras till en tillsvidareanställning som universitetslektor. Du kommer att gå igenom en särskild prövning för att avgöra om du uppfyller de krav som fakulteten har för att kunna anställas som universitetslektor. Det är viktigt att du vet att du bara kan ansöka om att bli befordrad en gång och att du måste ansöka om befordran minst sex månader innan din anställning som biträdande universitetslektor tar slut.

När du ansöker om befordran kommer du att bedömas utifrån om du har:

 • gjort progression inom ditt område under din tid som biträdande universitetslektor
 • god nationell och internationell nivå som forskare
 • Förmåga att initiera nya forskningsansatser och att planera och starta nya forskningsprojekt
 • god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Anställningsform

Tidsbegränsad anställning, 4 år, enligt 4 kap 12a högskoleförordningen, med möjlighet till befordran till en tillsvidareanställning som universitetslektor. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Anställningen påbörjas tidigast den 16 februari 2025.

Instruktioner för ansökan

Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2024-03-15.

Ansökan ska vara utformad i enlighet med anvisningar som kan hämtas på www.ht.lu.se/om-fakulteterna/lediga-anstallningar/anvisningar-for-sokande/. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med utlysningstext och anvisningar samt att underlaget har inkommit till universitetet senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Lärarförslagsnämnden gör normalt ett urval bland de sökande. Detta urval kan ske i ett eller flera steg och vid behov med hjälp av sakkunniga. De sökande som går vidare till sakkunnigbedömning kan anmodas att inkomma med fysiska exemplar av sina åberopade skrifter inom 14 dagar.

Instruktioner för projektbeskrivning (obs endast tillgängliga på engelska)

1) The project plan should satisfy both non-expert committee members and expert international reviewers. Page one in the project plan should be aimed at the non-expert. Address the following:

 • The overarching question, ‘I am going to do X’
 • Why is it interesting and novel? ‘This is new and groundbreaking because of Y’
 • Why you (and not another researcher) and how are you going to approach it? Make sure the combination of your idea, your knowledge and the infrastructure available to you is clear. ‘The combination of me and this research idea represents a unique opportunity, because…’
 • What do you hope to find, ‘If successful it will result in the following…’
 • What does it mean in the bigger picture? ‘It will move the research front forward because…’

The (max) 5 pages to follow do not need to be structured in a specific way, but we recommend that the following points are covered in the way you prefer:

2) Construct the proposal around the overarching question and the aims. Do not list aims after sections of background, instead state the aim and then go into the relevant reasons why it needs to be done. Do not start the first page with a long section of state of the art, start with what you are going to do. Use your cv to highlight why you have the specific skills required for the project, as well as for breaking new ground.

3) Independence. Make sure to demonstrate your independence. For example, if you have published extensively together with your former PhD supervisor, you must clearly convey that you are in fact a fully independent researcher. List achievements that prove your independence.

4) Highlight the “material” aspects of the project – the needed infrastructure, labs, meetings, timelines, recruitments, disseminations needed the next five years – show you’ve got well thought through plans. Who is needed? Who does what, why, and when? Recruitment plans and timelines need to be realistic.

5) Potential as a research leader. Use your CV and Report on research experience (Redogörelse för vetenskaplig verksamhet) to illustrate your potential as a research leader, and don’t hesitate to highlight why what you do is important to you.

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 16 februari 2025
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/3818
Kontakt
 • Anna Kvist, Rekryteringskoordinator, https://www.ht.lu.se/person/AnnaKvist/
 • Johannes Persson, Dekan HT-fakulteterna, johannes.persson@fil.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
Publicerat 2023-11-30
Sista ansökningsdag 2024-03-15

Tillbaka till lediga jobb