Lunds universitet, LTH, Elektro- och informationsteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Institutionen för elektro- och informationsteknik vid LTH rekryterar en biträdande universitetslektor i datasäkerhet.

Anställningen är placerad vid institutionen för elektro- och informationsteknik, avdelningen för Säkerhets- och Nätverkssystem (SECNET). Avdelningen har 19 seniora forskare och ca 20 doktorander och ett rikt samarbete med industrin. Inom ämnet datasäkerhet arbetar vi främst med skydd av datorresurser och data i nätverkade system. Forskning bedrivs inom områden så som nyckelhantering, säkra exekveringsmiljöer, anomalidetektering, skydd mot överbelastningsattacker samt skydd av personlig integritet. Forskningsgruppen har ett väl etablerat samarbetsnätverk både nationellt och internationellt. Tjänsten är inriktad brett inom området datasäkerhet och vi söker en kandidat som kan bidra med forskning för att göra datorsystem mindre sårbara och känsliga för attacker, på hur den personliga integriteten kan säkerställas och/eller som forskar på hur skydd av data och datorresurser kan automatiseras i så hög utsträckning som möjligt. Speciellt viktigt för de kommande åren är kunskap om tekniker som maskininlärning och virtualisering och hur de kan användas för att skapa minder sårbara system. I fråga om maskininlärning så är ett viktigt problemområde inte bara hur maskininlärning kan användas för att skapa ökat skydd utan också förståelse för nya sårbarheter, för exempelvis den personliga integritet som en följd av applikationer baserade på maskininlärning. Tillämpningarna finns inom många områden och sträcker sig från telekommunikationssystem, trafiksystem till industrisystem och skydd av data för hälsotillämpningar. Vår undervisning omfattar kurser i datorsäkerhet, webbsäkerhet och konstruktion av säkra system, på grundläggande och avancerad nivå samt inom forskarutbildningen.

Den biträdande universitetslektorn förväntas arbeta med befintliga forskare inom forskningsgruppen men även med andra grupper inom avdelningen och institutionen samt institutioner på Lunds universitet med relaterad verksamhet. Det ingår även att aktivt arbete med att bygga upp samarbeten nationellt och internationellt. Det förväntas även att den sökande har djupa kunskaper inom ett eller flera av de utpekade forskningsområdena (se särskilda ämnesbeskrivningen nedan) med vilja att vidareutveckla och fördjupa sin forskning genom egna forskningsstudier, tillsammans med doktorander och genom nya samarbeten.

Tjänsten är finansierad inom ramen för en speciell satsning på cybersäkerhet från Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP)[1]. Det innebär att förutom finansiering för den biträdande lektorstjänsten så ingår full finansiering för doktorandtjänster anknutna till den nya tjänsten. Det förväntas att den nya biträdande lektorn tar mycket aktiv del i handledning av dessa doktoranden, och så snart docentkompetens är uppnådd, tar huvudhandledare ansvar för dessa. Utöver detta medföljer det finansiering för två postdoktorstjänster om två år vardera inom anställningen. Den nya biträdande lektorn förväntas ansvara för framtagande av profiler och rekrytering av dessa två tjänster.

Ämne

Datasäkerhet.

Särskild ämnesbeskrivning

Ämnet för anställningen innefattar metoder och principer för att skydda data för säkerhetskritiska tillämpningar liksom skydd mot överbelastningsattacker och upprätthållande av personlig integritet. Speciellt finns stora utmaningar gällande forskning kring hur maskininlärning kan användas för att attackera traditionella datorsystem men också för att skapa nya principer för att skydda system, göra dem mer robusta samt inte minst automatisera säkerhetskonstruktioner och skyddssystem. Ämnet innefattar följande delområden:

 • Principer för hur man skapar exekveringsmiljöer som är svåra att påverka utifrån, eller som ger information om vad som processas genom sidokanaler eller på annat sätt för part som inte har behörighet till viss information.
 • Lösningar för att upprätthålla den personliga integriteten och hur data kan processas utan att känslig information om individrelaterade data läcker.
 • Säkerhet för nästa generations mobila nätverk. Speciellt metoder för att hantera säkerheten för analysfunktioner och resursallokering i mobila nätverk.

Arbetsuppgifter

Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning och syftar till att innehavaren ska utveckla sin självständighet som forskare och pedagog. I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen forskning och undervisning. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till fem veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Forskning inom ämnesområdet.
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Arbete med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Rekrytering av forskare och uppbyggnad av forskargrupp
 • Administration kopplad till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning av behörighet:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Betydande dokumenterad forskningserfarenhet (till exempel från postdoc eller forskarutbildning) från annat lärosäte/institut eller relevant erfarenhet från näringsliv/offentlig verksamhet.
 • Dokumenterad erfarenhet av teoretiska och experimentella metoder inom ämnesområdet.
 • Goda kunskaper inom minst ett av de tre delområdena enligt ämnesbeskrivningen
 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning och kursansvar.
 • God samarbetsförmåga, initiativförmåga, förmåga att lösa arbetsuppgifter självständigt samt visat intresse för ledarskap.

Övriga meriter

 • Dokumenterad erfarenhet av samverkan med industri.

Hänsyn kommer också att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Om anställningen

Anställningen är tidsbegränsad till 6 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt 4 kap 12a § HF. Syftet med anställningen är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som lektor.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss: https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här:

http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

*****************************************************************

Befordran till universitetslektor i Datasäkerhet

Den biträdande universitetslektorn kan under anställningsperioden ansöka om att bli befordrad till en fast anställning som universitetslektor. Bedömningen görs mot kraven nedan. Om dessa uppfylls och personen bedöms lämplig ska befordran ske. Ansökan får bara göras en gång.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har:

 • Avlagt doktorsexamen eller annan motsvarande kompetens eller någon annan yrkesskicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • Visad pedagogisk skicklighet, vilket även innefattar genomgången högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtade motsvarande kunskap om minst fem veckor, om det inte föreligger särskilda skäl.

Bedömningsgrunder

Bedömningsgrunderna specificerar vad som ska beaktas och vilken nivå som ska uppnås, för att behörighetskraven ska anses uppfyllda. Följande bedömnings-grunder ska vara uppfyllda för anställning som universitetslektor:

 • God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition.
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Övriga krav

 • God samarbetsförmåga, självständighet och driv.
 • Dokumentearad erfarenhet av internationella forskningssammarbeten
 • Progression inom vetenskaplig/konstnärlig och pedagogisk skicklighet.
 • Visad förmåga att attrahera externa forskningsanslag i konkurrens.
 • Förmåga att undervisa på svenska.

[1] https://wasp-sweden.org/

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/4085
Kontakt
 • Christian Gehrmann, 046-2220000
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364,kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362,st@st.lu.se
Publicerat 2024-03-11
Sista ansökningsdag 2024-05-15
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb