Lunds universitet, Humaniora och teologi, Historiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Om utbildningen

Doktoranderna kommer att ingå i Nationella forskarskolan i historiska studier

Nationella forskarskolan i historiska studier genomförs i samarbete mellan Lunds universitet, Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet, Malmö universitet och Södertörns högskola. Lunds universitet är värdhögskola.

I forskarskolesamarbetet ingår cirka 80 doktorander och över 100 handledare i ämnena historia, mänskliga rättigheter, idé- och lärdomshistoria, etnologi, konstvetenskap, bokhistoria, musikvetenskap, historisk arkeologi, arkeologi samt antikens kultur- och samhällsliv.

Arbetsspråket i forskarskolan är svenska. Deltagande i forskarskolans verksamhet förutsätter förmåga att tillgodogöra sig akademiska texter och diskussioner på svenska.

Mer information om Nationella forskarskolan i historiska studier: www.hist.lu.se/forskarskolan

Information om forskarutbildningen vid Humanistiska och teologiska fakulteterna finns på https://www.ht.lu.se/utbildning/forskarutbildning/.

Arbetsuppgifter

Forskarutbildning. Institutionstjänstgöring, såsom undervisning och administrativa uppgifter, kan förekomma.

Behörighet

Behörighet för respektive ämnes utbildning på forskarnivå framgår av de allmänna studieplanerna, se https://www.ht.lu.se/utbildning/forskarutbildning/allmanna-studieplaner/

Bedömningsgrund

Vid tillsättningen ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Denna bedöms utifrån kriterierna kvalitet, kvantitet, progression och relevans.

Ansökan

Anvisningar för ansökan till doktorandplats finns här: https://www.ht.lu.se/utbildning/forskarutbildning/ansokan-och-antagning/

Till ansökan ska bifogas:

 • CV/meritförteckning inklusive relevanta meriter av pedagogisk och administrativ art
 • personligt brev
 • dokumentation av studier på grundnivå och avancerad nivå (Ladok-utdrag eller motsvarande)
 • dokumentation av språkkunskaper relevanta för den sökta utbildningen
 • uppsatser/examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå
 • eventuella vetenskapliga publikationer som har relevans för ämnet
 • projektplan (max 1 500 ord exklusive referenser).

OBS! Alla dokument ska laddas upp i ansökningssystemet i pdf-format.

För de här doktorandplatserna föredrar vi att ansökan skrivs på svenska, danska, norska eller engelska.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2024-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/39
Kontakt
 • Kristina Arnrup Thorsbro, fakultetssekreterare, https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
 • Martin Dackling, forskarutbildningsansvarig, https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
Publicerat 2024-01-15
Sista ansökningsdag 2024-02-15

Tillbaka till lediga jobb