Lunds universitet, Institutionen för kulturvetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Beskrivning av arbetsplatsen

Anställningen är placerad vid Avdelningen för etnologi som är en del av Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet. Institutionen för kulturvetenskaper är en ämnesmässigt mångfacetterad miljö för forskning och högre utbildning, med ett nittiotal anställda och ca 1700 studenter årligen. Vid institutionen finns ett flertal forskningsområden och utbildningar på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå, fördelade på nio avdelningar och två centrumbildningar.

Vid avdelningen för etnologi bedrivs utbildning på grundnivå med kulturanalytisk inriktning, utbildning på avancerad nivå inom det internationella mastersprogrammet i tillämpad kulturanalys, samt kortare engelskspråkiga kurser. Avdelningen erbjuder även forskarutbildning i etnologi. Etnologisk forskning syftar till att förstå och förklara historiska och samtida samhälleliga skeenden ur ett kulturellt perspektiv. Vardagslivets praktiker, kulturmöten, maktordningar och normer står i fokus. Den pågående forskningen vid avdelningen kan, förutom kulturteoretisk och etnografisk metodutveckling, sammanfattas under tre teman: Kultur, kropp och hälsa; Kulturarv och historiebruk samt Kulturell identitet.

Som postdoktor kommer du att ingå i forskarteamet ERC CONSPIRATIONS.

Inom projektet är arbetsspråket engelska. Vid Lunds universitet är svenska vårt huvudsakliga arbetsspråk men förkunskaper i svenska språket är inte krav för anställningen.      

Om CONSPIRATIONS-projektet

Under de senaste åren har konspirationsteorier blivit ett betydelsefullt fenomen, inte bara för de människor som propagerar för dem, utan också för de som fruktar konsekvenserna och utformar initiativ för att motverka dem. Målet med CONSPIRATIONS är att analysera den växande spänningen kring konspirationsteorier i Europa.

Utgångspunkten för CONSPIRATIONS är inte i första hand att undersöka innehållet i själva konspirationsteorierna, utan snarare att undersöka vilka typer av förhållanden som ger upphov till dem. Projektet strävar efter att ge upphov till en djupare förståelse för själva konflikterna, vilket är av stor betydelse för det samtida Europa. En annan målsättning är att förstå hur dessa konflikter påverkas av sociala sammanhang och hur de utvecklas i olika europeiska miljöer. Projektet kommer att genomföras genom etnografiska fallstudier.

CONSPIRATIONS leds av Dr Elzbieta Drazkiewicz. Som postdoktor får du möjlighet att samarbeta med henne och andra forskare som arbetar med konflikter kring konspirationsteorier i Sverige, Tyskland, Polen, Estland och Bulgarien. Som postdoktor kommer du att ansvara för att bedriva forskning om Belgien och om EU-institutioner. Mer om projektet hittar du här.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

 • Du kommer att arbeta som en del av ERC CONSPIRATIONS-projektet, där du kommer att ha särskilt ansvar för att genomföra ett delprojekt om Belgien samt bidra till delprojektet om EU-institutionerna.
 • Du kommer att genomföra en tvärvetenskaplig litteraturgenomgång.
 • Du kommer att utföra fältarbete och samla in och analysera data (anställningen kan innefatta långa perioder av fältarbete i Belgien och konferensresor).
 • Du kommer att ansvara för att presentera resultaten av ditt arbete på (inter)nationella konferenser.
 • Du förväntas publicera dina forskningsresultat i akademiska kanaler och bidra till samförfattade publikationer.
 • Du kommer att ansvara för att samarrangera akademiska evenemang (konferenser, workshops, seminarier).
 • Du kommer att ansvara för att kommunicera forskningsresultat med icke-akademisk publik.
 • Du förväntas samarbeta med andra CONSPIRATIONS-forskare i enlighet med den övergripande forskningsplanen.
 • Du kommer att förväntas leverera forskning som gör det möjligt att uppfylla målen för ERC CONSPIRATIONS-projektet.

Undervisning, handledning och andra undervisningsrelaterade uppgifter kan förekomma inom ramen för anställningen, dock till högst 20 % av arbetstiden.

 

Kvalifikationer

Krav för anställningen är:

 • Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta krav ska vara uppfyllt senast två månader efter ansökningstidens utgång och den sökande ansvarar själv för att inom denna tid komplettera sin ansökan med dokumentation som styrker avlagd doktorsexamen. Kompletteringen mailas till Elzbieta Drazkiewicz (mailadress hittar du här). Anställningen är en så kallad meriteringsanställning med syfte att fungera som ett inledande steg i karriären. Främst bör därför den sökande komma ifråga som har avlagt doktorsexamen högst tre år innan sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl så som sjukdom, föräldraledighet, fackliga förtroendeuppdrag, tjänstgöring inom totalförsvaret eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag kan examen ha avlagts tidigare. I sådana fall ska intyg om detta insändas i samband med ansökan.
 • Bakgrund inom etnologi eller annan relaterad disciplin (till exempel socialantropologi, kulturstudier, sociologi, kulturgeografi, statsvetenskap, genusstudier etc.).
 • Språkkunskaper på avancerad nivå som gör det möjligt att genomföra avancerad etnografisk forskning i Belgien och EU:s institutioner. Den sökande behöver därför ha goda kunskaper i franska och/eller nederländska, motsvarande CEFR-nivå B2eller högre.
 • Dokumenterat mycket goda kunskaper i engelska. Eftersom den sökande förväntas publicera sig i engelskspråkiga publikationer krävs kunskaper i engelska, motsvarande CEFR-nivå C1.
 • Dokumenterad erfarenhet av att publicera på engelska i vetenskapliga tidskrifter.
 • Visad förmåga att bedriva etnografisk forskning och använda kvalitativa forskningsmetoder.
 • Förmåga att arbeta självständigt och som medlem av en forskargrupp.

Meriterande erfarenheter:

 • Dokumenterad erfarenhet av forskning rörande konspirationsteorier, desinformation, felaktig information, ryktesspridning och liknande områden.
 • Kunskap om belgiska konflikter kring konspirationsteorier.
 • Erfarenhet av att använda digitala forskningsmetoder.

Bedömningsgrund

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Vid anställning som postdoktor ska främst den vetenskapliga förmågan beaktas. Som grund för bedömning ska du bifoga en forskningsplan för den forskning som är tänkt att genomföras inom anställningen. Enbart sökande vars forskningsplan och tidigare arbete kan stärka forskningsmiljön kommer att beaktas för anställningen som postdoktor.

 

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till tre år och avser heltid enligt ”Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, kollektivavtal slutet 2021-11-19 mellan Arbetsgivarverket och OFR/S och Saco-S.

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss.

Så här söker du

Ansökan, som ska skrivas på engelska, ska innehålla följande:

 • curriculum vitae (CV) samt kopia på doktorsexamen
 • publikationsförteckning (inklusive DOI-, ISBN- eller ISSN-nummer)
 • en forskningsplan om högst 1 500 ord (exklusive litteraturlistor) över det forskningsprojekt som du avser att genomföra inom projektet CONSPIRATIONS under anställningstiden.

Projektet ska handla om konflikter kring konspirationsteorier i Belgien och vara av relevans för projektet CONSPIRATIONS. Den föreslagna projektplanen ska passa in i och relatera till projektets övergripande målsättningar och organisation. För mer information om projektet följ länken: https://projekt.ht.lu.se/conspirations

Forskningsplanen ska innehålla en beskrivning av:
• syfte och frågeställning 
Projektet ska handla om Belgien. Redogör för hur ditt projekt passar in i studien av konflikter över konspirationsteorier och desinformation i Belgien.  
• teori och metod
Projektet är baserat på kvalitativa forskningmetoder. Forskaren förväntas genomföra etnografiska forskningsmetoder.
• relationen till den internationella forskningsfronten inklusive forskningsområdets internationellt viktigaste arbeten
• relationen till projektet CONSPIRATIONS
• tidplan och förväntade resultat
• den sökandes kompetens och förutsättningar att genomföra projektet.

Anvisningar för hur du sammanställer din ansökan finner du även här: https://www.ht.lu.se/om-fakulteterna/lediga-anstallningar/sa-har-soker-du-en-anstallning-som-postdoktor-vid-ht-fakulteterna/

Obs! Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ovanstående anvisningar samt att allt är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 15 augusti 2024 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/61
Kontakt
 • Projektledare Elzbieta Drazkiewicz, https://www.kultur.lu.se/person/ElbiebietaDrkiewic
 • Rekryteringskoordinator Anna Kvist, https://www.ht.lu.se/person/AnnaKvistKvist/
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
Publicerat 2024-03-07
Sista ansökningsdag 2024-04-08

Tillbaka till lediga jobb