Lunds universitet, LTH, EIektro- & informationsteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP, är Sveriges största enskilda forskningsprogram i modern tid. Programmet skapar en plattform för akademisk forskning och utbildning i nära samarbete med ledande svensk teknikintensiv industri. Forskningen innefattar artificiell intelligens och autonoma system som verkar i samarbete med människor och som anpassar sig till sin omgivning med hjälp av sensorer, information och kunskap och skapar intelligenta system av system. WASPs vision är excellent forskning och kompetens inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara till gagn för svensk industri. Läs mer: https://wasp-sweden.org/

Projektbeskrivning

Syftet med detta postdoktor-projekt är att ta itu med en av de största utmaningarna inom maskininlärningsområdet. Projektet kommer att anpassas till postdoktorns bakgrund och expertis, som kommer att arbeta i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö. En viktig del av postdoktorns arbete kommer att vara att utveckla den teoretiska grunden för maskininlärning och nya algoritmer för att hantera utmaningarna inom ämnesområdet för denna anställning. Därför förväntas postdoktorkandidaten ha gedigen teoretisk bakgrund inom maskininlärning.

Beskrivning av arbetsplatsen

Institutionen för elektro- och informationsteknik bedriver högkvalitativ forskning inom en mängd olika områden inom elektroteknik och datavetenskap, allt från ren teoretisk forskning till tillämpade projekt i nära samarbete med industrin. Den ligger i framkant av internationell forskning inom de flesta av sina områden. Institutionen för elektro- och informationsteknik består av ett 100-tal aktiva forskare, med fokus på flera forskningsdomäner, bland annat säkerhets- och nätverkssystem, kommunikationsteknologi, integrerade elektroniksystem, elektromagnetism och nanoelektronik samt intelligenta system och maskininlärning.

Särskild ämnesbeskrivning

Maskininlärning och artificiell intelligens har väckt stor uppmärksamhet under de senaste decennierna. Maskininlärningsalgoritmer har använts i många applikationsdomäner, inklusive sakernas internet (IoT), autonoma system, medicinska applikationer och vårdapplikationer. Användning av maskininlärning inom dessa domäner skapar många nya möjligheter, men innebär också flera stora utmaningar, t.ex. komplexiteten i maskininlärningsalgoritmer, säkerhets- och sekretessfrågor relaterade till personuppgifter och maskininlärning, samt tillförlitlighet och förtroende för de beslut som fattas med maskininlärningsalgoritmer.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning.  Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Forskning inom ämnesområdet.
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Mycket goda kunskaper i maskininlärning.

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet. 

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga. 

Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningen inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss

Övrigt 

Anställningen är tidsbegränsad till 2 år med startdatum senast 2025-01-01 och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt kollektivavtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”. 

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska och bör innehålla CV inkl publikationslista, personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina forskningsmeriter. Ansökan ska även innehålla kopia av doktorsexamen eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc)”.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2025-01-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/116
Kontakt
 • Amir Aminifar, amir.aminifar@eit.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
Publicerat 2024-01-12
Sista ansökningsdag 2024-04-05

Tillbaka till lediga jobb