Lunds universitet, Ekonomihögskolan, Institutionen för handelsrätt

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet är som trippelackrediterad en av världens främsta handelshögskolor. Vi erbjuder högkvalitativ utbildning och ger bland annat fyra utbildningsprogram på grundnivå och 13 magister- och masterprogram. Ekonomihögskolan samverkar med företag och myndigheter i regionen och på fakultetens sex institutioner och fem forskningscentra bedrivs forskning i världsklass. Vi månar om en god, stimulerande arbetsmiljö och arbetar ständigt med att utveckla vår ställning som en attraktiv arbetsgivare.

Institutionen för handelsrätt är en betydelsefull del av Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Vid institutionen bedrivs för närvarande grundutbildning, forskarutbildning och forskning inom en rad rättsvetenskapliga ämnen, med särskilt fokus på regler och normer som har betydelse för ekonomisk verksamhet, nationellt såväl som internationellt. Institutionen förenar det stora lärosätets traditioner med dynamiken hos ett ständigt föränderligt ämne. Institutionen kännetecknas av en god och välkomnande miljö och ett intresse för handelsrättens roll i samhället. Vid institutionen, som har omkring 30 medarbetare, utbildas 500 studenter på helårsbasis.

Verksamheten vid Institutionen för handelsrätt bedrivs med särskilt fokus på det ekonomiska livets juridiska problem – och möjligheter. Vi har under många år haft en nära anknytning till omvärlden och samverkar med näringsliv och organisationer regionalt, nationellt och internationellt.

Ämnesområde

Institutionen utlyser en anställning som professor i handelsrätt med inriktning mot nationella och internationell arbetsrätt. Den internationella dimensionen rör framför allt frågor om social hållbarhet i internationell handel.

Arbetsuppgifter

Professorsanställningen är den främsta läraranställningen vid universitetet. I arbetsuppgifterna ingår att genom forskning, undervisning, handledning och samarbete med kollegor och studenter samt samverkan med det omgivande samhället aktivt leda och utveckla verksamheten och bidra till en stimulerande forsknings- och utbildningsmiljö. Centralt för den aktuella anställningen är därför att ta ett helhetsansvar för forskning och utbildning i arbetsrätt och i synnerhet arbetsrättens internationella dimension.

Det handlar om att utveckla såväl nationella som internationella samarbeten, delta i den nationella och internationella debatten, lyfta fram och ge stöd till kollegor samt initiera och bidra till ansökningar om forskningsanslag. I det pedagogiska uppdraget ingår att verka för en pedagogisk utveckling av utbildningen på alla nivåer. I arbetsuppgifterna ingår också att undervisa på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå och i synnerhet axla ett ledande ansvar för institutionens mastersprogram i European and International Trade Law.

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. 

Övriga krav

Förmåga att i tal och skrift behärska svenska språket eller annat skandinaviskt språk.

Dokumenterad forskningskompetens genom publicering, samverkan och handledning inom svensk och internationell arbetsrätt.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Vidare gäller följande bedömningsgrunder:

  • mycket god nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnesinriktningens karaktär och tradition.
  • mycket god pedagogisk förmåga, vilket innebär mycket god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
  • god förmåga att handleda doktorander till doktorsexamen.
  • god förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
  • god förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Särskild vikt kommer att fästas vid förmågan att utföra vetenskapligt väl genomarbetade och praktiskt relevanta analyser som har betydelse även för det omgivande samhället.

Vidare kommer särskild vikt även att fästas vid den sökandes förmåga att kunna leda och utveckla den vetenskapliga och pedagogiska verksamheten inom det aktuella ämnet vid Institutionen för handelsrätt. Det som efterfrågas är förmåga att samordna den aktuella personalgruppen och att bidra till engagemang, delaktighet och arbetsglädje för att nå gemensamma mål samt förmåga att hantera konflikter.

För ytterligare information om bedömningsgrunder, se dokumentet "General requirements profile and assessment criteria for appointments as professor, visiting professor and adjunct professor at Lund University School of Economics and Management":  https://www.ehl.lu.se/media/ehl/recruitment/general-requirements-professor-visiting-professor-and-adjunct-professor-at-lusem.pdf

Ansökan

Ekonomihögskolan använder sig av akademiska meritportföljer för att dokumentera och presentera meriter. Vänligen lägg upp din ansökan i tre separata pdf-filer enligt mallen och instruktionerna. Du hittar mallen och instruktionerna på www.ehl.lu.se/om-ekonomihogskolan/jobba-hos-oss/soka-jobb-som-larare. 

Du hittar även mallen och instruktionerna här:

För att en rättvis bedömning ska kunna göras är det viktigt att den sökande följer de ansökningsinstruktioner som finns.

Villkor

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan


Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenkommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/277
Kontakt
  • Jörgen Hettne, +46462227902
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-03-01
Sista ansökningsdag 2024-04-15

Tillbaka till lediga jobb