Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Är du vår nästa postdoktor med fokus på framtida naturlandskap?

Statsvetenskapliga institutionen utlyser en 2,5-årig anställning som postdoktor med fokus på föreställningar om naturlandskap (naturescapes) och framtidsinriktade metoder för transformativ förändring. Tjänsten är fullt finansierad under 30 månader och placerad vid Statsvetenskapliga institutionen. 

Projektbeskrivning 

Du kommer att arbeta i ett multi- och transdisciplinärt team inom ett Horizon Europe forskningsprogram som heter ”NATURESCAPES: Nature-based solutions for climate resilient, nature positive and socially just communities in diverse landscapes”. Forskningsprogrammet koordineras av Utrecht University och inkluderar 10 partnerorganisationer från nio länder.

NATURESCAPES handlar om att realisera den transformativa potentialen hos naturbaserade lösningar (NBS) med syfte att begränsa klimatförändringar, minska förlust av biologisk mångfald och öka den social rättvisan.

NATURESCAPES syftar till att:

 1. Generera kunskap om nya tillvägagångssätt för att utvärdera naturbaserade lösningar (NBS) på landskapsnivå.
 2. Identifiera de rättviseuppfattningar, visioner, former av styrning, ekonomiska förutsättningar och det engagemang som behövs för att naturbaserade lösningar (NBS) skall kunna kopplas samman på landskapsnivå.
 3. Aktivera den transformativa potentialen hos naturbaserade lösningar (NBS) genom att undersöka olika förändringsteorier samt utveckla interventioner som kan stödja nya föreställningar om framtida naturlandskap. 

Arbetsbeskrivning

Du kommer att arbeta i ett team med upp till tre andra postdoktorer och tre doktorander involverade i NATURESCAPE. Tillsammans kommer ni att bidra till forskningen om värderingar, visioner och föreställningar om framtida natur. Ni kommer att utvärdera de sociopolitiska villkoren och dynamiken i implementeringen av naturbaserade lösningar (NBS), utforska samstyre och samfinansieringsarrangemang som kan stödja transformativa naturlandskap i relation till socioekonomiskt utsatta platser som kännetecknas av ojämlikhet och risk.

Detta arbete kommer att bygga på omfattande fallstudiedata från naturlandskap i Europa, Latinamerika, Karibien och USA. I tjänsten ingår aktivt samarbete och kunskapssamskapande med olika intressenter och organisationer inom och utanför projektet, inklusive kunskapsinstitut, internationella nätverk, kommuner, beslutsfattare, företag, icke-statliga organisationer, samhällsgrupper och medborgare.

Ansvarsområden 

 • Bidra till begreppsutveckling med fokus på processer och tekniker som gestaltar framtida natur.
 • Bidra till projektets analytiska ramverk avseende hur framtida natur är gestaltad i olika fallstudier.
 • Leda arbetet med att sammanställa ett "kompendium" av processer och tekniker som gestaltar framtida natur och som synliggör vilka värderingar och betydelser som ingår, eller utesluts, i de olika fallstudierna.
 • Granska begreppet transformativ förändring och de typer av praktiska interventioner som exemplifierar hur transformativ förändring är tänkt att gå till.
 • Bidra till konceptualisering och skrivande av projektrapporter, policyrapporter och vetenskapliga artiklar.
 • Bidra till att utforma och genomföra Interventioner i sju fallstudiestäder.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. 

Kvalifikationer

Krav för anställningen är:

 • Erfarenhet av att författa akademiska publikationer.
 • Erfarenhet av att genomföra arkivforskning, samt intervjuer och deltagande observation.
 • Erfarenhet av att arbeta med olika samhällsaktörer, inklusive beslutsfattare och en bredare allmänhet.
 • Utmärkta kunskaper i akademisk skriftlig engelska.

Meriterande för anställningen är:

 • Erfarenhet av att arbeta med konstnärliga metoder och processer eller att samarbeten med konstnärer.
 • Förmåga eller erfarenhet av att arbeta i ett internationellt tvärvetenskapligt team av forskare och att kommunicera forskningsresultat till en bredare publik utanför den akademiska världen.

Bedömningsgrunder

 • Examen ska ha avlagts senast innan anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag.
 • En äldre examen kan vara acceptabel under särskilda omständigheter. Med särskilda omständigheter avses sjukskrivning, föräldraledighet, förtroendevalda uppdrag i fackföreningar, tjänstgöring inom totalförsvaret eller andra liknande förhållanden samt klinisk anknytning eller tjänst/ uppdrag relevant för ämnesområdet.
 • Särskild hänsyn kommer att tas till den sökandes vetenskapliga skicklighet och meriter.
 • Vi söker kandidater med en doktorsexamen i samhällsvetenskapliga miljöstudier, inklusive statsvetenskap, humangeografi och relaterade discipliner kopplade till följande tematiska områden:
  • socioekologiska och tekniska framtidsföreställningar
  • hållbara transformationer och naturbaserade transformationer samt
  • urbana naturbaserade lösningar.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till minst 2,5 år med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl enligt ”Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor mellan arbetsmarknadens parter”. Tillträde tidigast i november 2024 eller enligt överenskommelse.

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Lunds universitet har generöst stöd för föräldraledighet och förmånliga erbjudande kring träning och friskvård.

Läs mer på Lunds universitets webbplats om att Jobba hos oss.

Ansökan

Du söker anställningen via Lund universitets rekryteringssystem Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att bifoga följande dokument:

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  • varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  • varför och hur du vill bedriva projektet
  • vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Beskrivning av arbetsplatsen 

På Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet blir du del av en av Europas främsta forskningsmiljöer inom statsvetenskap. Institutionen värnar ämnesbredd och metodologisk mångfald och är framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel. Huset Eden, beläget i centrala Lund, erbjuder en inspirerande arbetsmiljö med en unik kombination av traditioner och modern forskning. Vi har högt söktryck till våra utbildningar i statsvetenskap, freds- och konfliktvetenskap samt underrättelseanalys med drygt 600 studenter/termin. Institutionen har ca 110 anställda inklusive ca 30 doktorander. Vi värderar en god arbetsmiljö högt och satsar mycket på detta i form av gemensamma aktiviteter och evenemang.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Monthly salary
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/309
Kontakt
 • Docent Johannes Stripple, projektledare, Johannes.Stripple@svet.lu.se
 • HR-partner Marie Persson, Marie.Persson@svet.lu.se
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, Expedition@st.lu.se
Publicerat 2024-03-20
Sista ansökningsdag 2024-04-14

Tillbaka till lediga jobb