Lunds universitet, LTH, Elektro- och informationsteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Tjänsten är placerad på Institutionen för elektro- och informationsteknik och Avdelningen för elektromagnetism och nanoelektronik (EMN) som består av ett tjugotal forskare och doktorander vars forskning spänner från nanoelektronik till elektromagnetisk fältteori. Forskningen inriktar sig bland annat på hjärninspirerad (neuromorf) nanoelektronik, med fokus på material-, komponentfysik- samt systemaspekter av denna teknologi. 

Tjänsten är också knuten till NanoLund som är Lunds universitets centrum för forskning, utbildning och innovation inom nanovetenskap. Över 400 personer inom fakulteterna för teknik, naturvetenskap och medicin är verksamma i detta strategiska forskningsområde finansierat av den svenska regeringen och är Sveriges största forskningsmiljö för nanovetenskap och nanoteknik.

Ämnesbeskrivning

Inriktningen för detta projekt är nanoelektronik för artificiell intelligens (AI). AI är en nyckelteknologi för övergången till ett kolneutralt samhälle, men är beroende av kraftfull beräkningshårdvara vars höga energianvändning i sig är ett svårt hinder på vägen mot hållbar AI. Genom att inspireras av hjärnan utlovar neuromorf hårdvara upp till 1000 gånger mer energieffektiv datorberäkning genom att sammanväva beräkning med datalagring. Nyckeln till denna banbrytande teknologi är nya typer av nanoelektroniska minneskomponenter som fortfarande behöver mycket forskning.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Din forskning kommer att innebära omfattande halvledarprocessutveckling i ett toppmodernt renrum, avancerad elektrisk karakterisering, samt materialkarakterisering vilket inkluderar användandet av synkrotronljusbaserade metoder, till exempel vid MAX IV(maxiv.lu.se). Projektet kan innefatta en kombination av experimentellt- och simuleringsbaserat arbete och kräver nära samarbete med andra doktorander vid avdelningen, institutionen och NanoLund.

Du kommer att forska om ferroelektriska tunnelövergångar (FTÖer), en av de mest lovande nya minnesteknologierna för neuromorf hårdvara, och kommer att utforska nya materialkombinationer, utveckla nya komponentdesigner samt unik processteknologi för att uppnå komponentprestanda bortom det bästa som finns idag.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller 
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för elektroteknik uppfyller den som har:

 • minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet eller
 • civilingenjörsexamen inom datateknik, elektroteknik, informations- och kommunikationsteknik, medicin och teknik, teknisk fysik, teknisk matematik eller teknisk nanovetenskap.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Mycket god kunskap i ett eller flera av följande områden; fysik, nanoteknik eller materialvetenskap.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Kurser och demonstrerad kunskap i materialvetenskap, komponentfysik och nanoteknologi.
 • Erfarenhet av hårdvara för neuromorf datorberäkning.
 • Erfarenhet av renrumsarbete och elektrisk karakterisering.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss

Övrigt

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Vi avser anställa 1-2 personer. Tillträdesdatum är 2024-09-01 eller snarast därefter enligt överenskommelse.

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2024-09-01 eller snarast därefter enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/438
Kontakt
 • Mattias Borg, universitetslektor, mattias.borg@eit.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-03-22
Sista ansökningsdag 2024-04-15

Tillbaka till lediga jobb