Lunds universitet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Arbetsplatsbeskrivning/ämnesmiljö

Lingvistik är en dynamisk utbildnings- och forskningsmiljö vid Språk- och litteraturcentrum. Ämnet fonetik är en central del av lingvistikmiljön vid Lunds universitet och är världsledande inom prosodiforskning med neurolingvistisk inriktning. Utbildningen omfattar både grundkurser, kurser på avancerad nivå och doktorand­kurser. Forskningsmiljön berikas av ett antal forskare och ett flertal doktorander. Eftersom miljön är relativt liten, förväntas ämnets undervisande personal även utföra administrativa uppgifter och vid behov bistå andra ämnen på Språk- och litteraturcentrum. All forskande personal uppmuntras också att söka extern­finansierade forskningsprojekt för att ytterligare förstärka forsknings­miljön.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår maximalt 70 % undervisning och minst 20 % forskning och kompetensutveckling. I anställningen kan även administration ingå. Du kommer att undervisa på ett antal kurser i fonetik på såväl grund- som masternivå. Utöver det kommer du att undervisa i fonetik och språkvetenskap på ett antal andra språkämnen på Språk- och litteraturcentrum, däribland engelska. Behov finns för närvarande även inom ämnena japanska och kinesiska. Du kommer även att handleda såväl som examinera studentuppsatser på kandidat- och masternivå i ovannämnda ämnen. Du förväntas bidra till att utveckla forskningsmiljön inom fonetik och fonologi, gärna i typologisk riktning.

Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska, danska eller norska inom två år.

Krav för behörighet

 • Doktorsexamen i fonetik, fonologi eller närliggande ämne av relevans för
  anställningen, eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter.
 • Goda generella ämneskunskaper i lingvistikens grunder.
 • Förmåga att undervisa på engelska från anställningens första dag.
 • Goda ämneskunskaper i engelska och minst två av följande språk: kinesiska, japanska, ryska, tyska, italienska, spanska eller franska.
 • Visad pedagogisk skicklighet.
 • Genomgången högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt. Om särskilda skäl finns, t.ex. när den sökande i sin tidigare anställning inte haft förutsättningar att inhämta sådana kunskaper, kan anställning ändå ske. Den anställde ska då genomgå högskolepedagogisk utbildning under de två första åren av anställningen, så att kravet uppnås.

Bedömningsgrunder

 • God nationell och internationell nivå som forskare. Kravet på internationell meritering bedöms med hänsyn till ämnesinriktningens karaktär och tradition.
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet, vilket även inbegriper administrativ förmåga.

  Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Även personlig förmåga som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl beaktas.

Särskilt meriterande i fallande ordning:

 • Erfarenhet av att undervisa på kurser i fonetik inom flera språk inom vilka Språk- och litteraturcentrum erbjuder utbildning.
 • Erfarenhet av att handleda och examinera kandidatuppsatser i fonetik och/eller relevanta enskilda språk med fonetisk/språkvetenskaplig inriktning.
 • Erfarenhet av att undervisa och handleda specifikt inom ämnena engelska med språkvetenskaplig inriktning och japanska med språkvetenskaplig inriktning.
 • Dokumenterad forskningserfarenhet inom fonetik eller fonologi.
 • Erfarenhet av att utveckla kurser med fonetisk eller fonologisk inriktning inom ett språkämne. 

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska vara utformad i enlighet med anvisningar som kan hämtas på www.ht.lu.se/om-fakulteterna/lediga-anstallningar/anvisningar-for-sokande/.  Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med utlysningstext och anvisningar samt att underlaget har inkommit till universitetet senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen. Läs gärna mer om rekryteringsprocessen.

Villkor

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 75
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/521
Kontakt
 • Marianna Smaragdi, biträdande prefekt, https://www.ht.lu.se/person/MariannaSmaragdi
 • Arthur Holmer, sektionsföreståndare, https://www.ht.lu.se/person/ArthurHolmer
 • Jeanette Lunde, rekryteringskoordinator, https://www.ht.lu.se/person/JeanetteLunde
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
Publicerat 2024-04-23
Sista ansökningsdag 2024-06-04
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb