Lunds universitet, Humaniora och teologi, Språk- och litteraturcentrum

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Beskrivning av arbetsplatsen

Den som erbjuds denna anställning kommer att arbeta på den engelska avdelningen vid Språk- och litteraturcentrum, den största institutionen inom HT-fakulteterna. Vid avdelningen bedrivs forskning och undervisning inom språk, litteratur, utbildning, akademiskt skrivande och engelska för särskilda ändamål. Här arbetar du med kognitiv och experimentell språkforskning i Humanistlaboratoriet i nära samarbete med, och under ledning av, professor Panos Athanasopoulos. Vi har för närvarande cirka 15 disputerade språkvetare och 6 doktorander anställda eller knutna till ämnet engelska. Dessa språkvetare har olika forskningsintressen, exempelvis syntax, kognitiv lingvistik, psykolingvistik, språkinlärning, språklig variation, språkhistoria och akademiskt skrivande. Vi värnar om en god arbetsmiljö där alla blir respekterade och sedda.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Vi välkomnar excellenta sökande inom psykolingvistik, kognitiv lingvistik och relaterade fält (t ex. kognitiv/experimentell psykologi). Du kommer att ingå i en befintlig forskningsmiljö som studerar språkspecifika kategoriers effekt på kognitiv representation och processande. Huvudprojektet fokuserar på förståelsen av spatiotemporala metaforer och tidsperception och vidareutvecklar den forskning som finns publicerad i följande artiklar:

Arbetet kräver en hög närvaro på arbetsplatsen och att du deltar i den dagliga verksamheten.

Arbetsuppgifterna innefattar följande: 

 • utforma, utveckla och programmera laboratorieexperiment inom språk och kognition
 • koordinera effektiv datainsamling
 • behandla, förbereda och statistiskt analysera data
 • skriva utkast till rapporter om resultat
 • genomföra de litteraturundersökningar som behövs
 • bidra till publikationer, både som huvudförfattare och som medförfattare
 • bidra till projektets seminarier, möten, workshoppar och andra aktiviteter
 • etablera och upprätthålla kontakt med Humanistlaboratoriet
 • bidra till och utveckla forskningsmiljön för området språk och kognition på Språk- och litteraturcentrum i Lund
 • hjälpa till med att skriva en ansökan om fortsatt finansiering av gemensam forskning.

Undervisning, handledning och andra undervisningsrelaterade uppgifter kan förekomma inom ramen för anställningen, dock upp till högst 20 % av arbetstiden.

Det går bra att skicka frågor om de arbetsuppgifter som ingår i anställningen till Panos Athanasopoulos (se länk ovan).

Kvalifikationer

Krav för anställningen är:

 • Avlagd doktorsexamen i språkvetenskap, psykologi eller angränsande fält eller utländsk examen inom dessa fält som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Du som sökande behöver innan denna tidpunkt komplettera din ansökan med dokumentation som styrker avlagd doktorsexamen. Kompletteringen mejlas till Fabian Beijer.
  Anställningen är en så kallad meriteringsanställning med syfte att fungera som ett inledande steg i karriären. Främst bör därför den sökande komma i fråga som har avlagt doktorsexamen högst tre år innan sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl så som sjukdom, föräldraledighet, fackliga förtroendeuppdrag, tjänstgöring inom totalförsvaret eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag kan denna tid räknas av den tid som förflutit från avlagd doktorsexamen.
 • Dokumenterad förmåga att självständigt utforma, utveckla och genomföra psykolingvistiska experiment.
 • Dokumenterad erfarenhet av forskning inom psykolingvistik eller relaterade områden.
 • God samarbetsförmåga och en tydligt samarbetsinriktad syn på forskning.
 • Utmärkt engelsk språkfärdighet.

Bedömningsgrund

Bedömningsgrund är god förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet samt pedagogisk förmåga. Vid anställning som postdoktor ska främst den vetenskapliga förmågan beaktas. Som grund för bedömning ska du bifoga (i) ditt CV, (ii) ett personligt brev som beskriver hur du uppfyller kraven och (där du gör det) det som står listat under meriterande nedan, och (iii) två publikationer, varav den ena kan vara din doktorsavhandling och den andra en (peer review) granskad artikel i en internationell vetenskaplig tidskrift. Enbart sökande vars tidigare forskning och arbete kan stärka forskningsmiljön kommer att beaktas för anställningen som postdoktor.

Meriterande för anställningen är (i fallande ordning):

 • Erfarenhet av dataprogram som genererar psykolingvistiska experiment (t ex. PsychoPy), statistiska modeller (t ex. linear mixed-effects) och programpaket (t ex. R).
 • Dokumenterad förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög internationell kvalitet inom relevanta forskningsfält (språk, perception och kognition), samt att erhålla externa forskningsmedel motsvarande den sökandes karriärnivå.
 • Dokumenterad förmåga att regelbundet sprida sina forskningsresultat i relevanta sammanhang (till exempel internationella tidskrifter av hög kvalitet, konferenspresentationer på större konferenser, inbjuden talare, etc.).
 • God förmåga att använda svenska som arbetsspråk.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till två år och avser heltid enligt ”Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, kollektivavtal slutet mellan Arbetsgivarverket och OFR/S och Saco-S, 2021-11-19.

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss Jobba hos oss.

Högskolepedagogisk introduktionsutbildning motsvarande två veckor enligt SUHF:s rekommendationer erbjuds inom ramen för anställningen om undervisning är del av arbetsuppgifterna.

Så här söker du

Ansökan, som ska skrivas på engelska, ska innehålla följande:

 • curriculum vitae (CV) samt kopia på doktorsexamen,
 • publikationsförteckning (inklusive DOI-, ISBN- eller ISSN-nummer),
 • ett personligt brev omfattande max 1 500 ord som beskriver hur du uppfyller kraven och (där du gör det) det som står listat under meriterande ovan,
 • två publikationer, varav den ena kan vara din doktorsavhandling och den andra en (peer review) granskad artikel i en internationell vetenskaplig tidskrift.

Obs! Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ovanstående anvisningar samt att allt är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 oktober 2024 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/525
Kontakt
 • Mikael Roll, biträdande prefekt, www.sol.lu.se/person/MikaelRoll/
 • Fabian Beijer, sektionsföreståndare, www.sol.lu.se/person/FabianBeijer
 • Panos Athanasopoulos, forskningsledare, www.sol.lu.se/person/PanagiotisAthanasopoulos
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
Publicerat 2024-05-08
Sista ansökningsdag 2024-06-19
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb