Lunds universitet, Humaniora och teologi, CTR

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Beskrivning av forskningsområdet migrationsetik

Anställningen som postdoktor ingår i projektet ”Faith-Based Refugee Relief in Europe: Connecting the Empirical and the Ethical (FABRIC)”, som finansieras genom ett Starting Grant från Europeiska forskningsrådet. FABRIC syftar till att, i relation till den tvärvetenskapliga etiska debatten om tvångsmigration, förstå och dra nytta av de moraliska insikter och idéer som är resultatet av det praktiska arbete som flyktinghjälpsorganisationer med religiösa samfund som huvudmän utför. Dessa organisationer har visat sig ligga i framkant när det gäller att hantera de utmaningar som kommer med påtvingad migration. Genom sina olika insatser har organisationerna bidragit till att förhindra kollapsen av vårdinfrastruktur och bekämpat en tilltagande rasistisk diskurs och religiös diskriminering. Detta till trots finns det begränsat med kunskap om dessa organisationers flyktinghjälp, vilket innebär att deras roll varken har analyserats eller utvärderats ur ett migrationsetiskt perspektiv.

FABRIC syftar till att fylla denna forskningslucka genom olika omfattande och jämförande empiriska undersökningar av dessa flyktinghjälpsorganisationer. Undersökningar som ska genomföras inom ramen för FABRIC täcker flyktinghjälpsorganisationer med rötter i alla tre abrahamitiska religioner verksamma i både mono- och multireligiösa miljöer över hela Europa. För att motverka bristen på interaktion mellan empiriska och utvärderande perspektiv, som är så karakteristiska för studiet av påtvingad migration, är syftet med detta projekt att utforska villkoren, begränsningarna och konsekvenserna av att skipa rättvisa. Det ger konkreta beskrivningar av trosgemenskapers flyktinghjälp för att utforma ett koncept som tar hänsyn till sambanden mellan social, ras- och klimaträttvisa på regional, nationell och global nivå.        

Du söker till anställningen med ett förslag på forskningsprojekt som bidrar till FABRIC i stort. Det tänkta projektet kan behandla trosbaserad flyktinghjälp ur en rad olika synvinklar. Särskilt välkomnas förslag som är grundade i en diskussion om offentlig och politisk teologi i relation till empiriskt material eller etiska perspektiv på multireligiös flyktinghjälp i Europa.

Postdoktoranställningen är placerad vid Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR) inom ämnet Global kristendom och interreligiösa relationer.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Du kommer arbeta inom ramen för forskningsprojektet FABRIC, vilket leds av professor Ulrich Schmiedel. Utöver det egna forskningsprojektet arbetar du inom ramen för FABRIC med forskningsadministration, där fältarbete över hela Europa utgör en central del.

Du förväntas bidra till forskningsmiljön genom aktivt deltagande i forskningsrelaterade aktiviteter vid Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR). Arbetsuppgifterna kräver regelbunden närvaro på arbetsplatsen.

Undervisning, handledning och andra undervisningsrelaterade uppgifter kan förekomma inom ramen för anställningen, dock till högst 20 % av arbetstiden.

Kvalifikationer

Krav för anställningen

 • Du ska ha avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i teologi eller ett teologirelaterat ämne. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas och du som sökande behöver innan denna tidpunkt komplettera din ansökan med dokumentation som styrker avlagd doktorsexamen. Kompletteringen mejlas prefekt Hege Markussen. Anställningen är en så kallad meriteringsanställning med syfte att fungera som ett inledande steg i karriären. Främst bör därför den sökande komma i fråga som har avlagt doktorsexamen högst tre år innan sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl så som sjukdom, föräldraledighet, fackliga förtroendeuppdrag, tjänstgöring inom totalförsvaret eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag kan denna tid räknas av den tid som förflutit från avlagd doktorsexamen.
 • Mycket god förmåga att skriva och tala engelska och tillräckliga kunskaper i språk av relevans för det egna föreslagna forskningsprojektet.

Bedömningsgrund

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Vid anställning som postdoktor ska främst den vetenskapliga förmågan beaktas. Som grund för bedömning ska du bifoga en forskningsplan för den forskning som är tänkt att genomföras inom anställningen. Enbart sökande vars forskningsplan och tidigare arbete kan stärka forskningsmiljön FABRIC kommer att beaktas för anställningen som postdoktor.

Om du har genomgått högskolepedagogisk introduktionsutbildning motsvarande två veckor enligt SUHF:s rekommendationer bedöms du ha pedagogisk förmåga. Om den som anställs inte har sådan, eller motsvarande, utbildning och om undervisning är del av arbetsuppgifterna ska sådan utbildning erbjudas inom ramen för anställningen.

Meriterande för anställningen i fallande ordning

 • dokumenterade forskningsresultat med relevans för FABRIC
 • visad förmåga att slutföra liknande forskningsprojekt
 • dokumenterad forskning inom offentlig teologi, politisk teologi eller komparativ teologi
 • dokumenterad erfarenhet av att bedriva fältarbete
 • dokumenterad erfarenhet av att arbeta i en forskargrupp
 • dokumenterad erfarenhet av att delta i tvärvetenskapliga och internationella forskningssamarbeten
 • dokumenterad erfarenhet av att arbeta med samverkan
 • dokumenterad erfarenhet av att organisera akademiska konferenser.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till två år och avser heltid enligt ”Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, kollektivavtal slutet 2021-11-19 mellan Arbetsgivarverket och OFR/S och Saco-S.

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss Jobba hos oss.

Högskolepedagogisk introduktionsutbildning motsvarande två veckor enligt SUHF:s rekommendationer erbjuds inom ramen för anställningen om undervisning är del av arbetsuppgifterna.

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska.

Anvisningar för hur du sammanställer din ansökan finner du här: https://www.ht.lu.se/om-fakulteterna/lediga-anstallningar/sa-har-soker-du-en-anstallning-som-postdoktor-vid-ht-fakulteterna/

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/526
Kontakt
 • Hege Markussen, prefekt, https://www.ctr.lu.se/person/hegeirenemarkussen/
 • Ulrich Schmiedel, professor, https://www.ctr.lu.se/person/UlrichSchmiedel/
 • Jeanette Lunde, rekryteringskoordinator, https://www.ht.lu.se/person/JeanetteLunde
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
Publicerat 2024-03-07
Sista ansökningsdag 2024-04-18

Tillbaka till lediga jobb