Lunds universitet, LTH, Inst. för processteknik och tillämpad biovetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Avdelningen för kemiteknik är nyskapande inom separationsteknik och reaktionsteknik och är en del av Institutionen för processteknik och tillämpad biovetenskap (PLE). Vår verksamhet har tydlig koppling till Agenda 2030 genom forskningens fokus på energi- och kostnadseffektiva processer.
Samarbeten med industri och andra forskargrupper både i och utanför Sverige är en viktig del av vår strategi.
Våra studenter och anställda upplever en trevlig och inkluderande miljö på avdelningen.

Beskrivning av arbetsplatsen

Institutionen för processteknik och tillämpad biovetenskap omfattar ett brett spektrum av industriellt relevanta forskningsområden, inklusive exempelvis växtbaserade köttanaloger, koldioxidinfångning samt formulering av biologiska läkemedel. Tjänsten är i membrangruppen vid Institutionen för processteknik och tillämpad biovetenskap, Avdelningen för kemiteknik vid Lunds universitet. Membranegruppen i Lund är en av de mest etablerade forskningsgrupperna för membranprocesser i Sverige och har tillsammans med MemLab – Forsknings- och utvecklingscenter för industriella membranprocesser – en utmärkt infrastruktur för att utveckla och optimera membranprocesser från labb till pilotskala.

Projektet är ett samarbete med Nordic Sugar A/S. Nordic Sugar A/S, som en del av Nordzucker-koncernen med produktionsanläggningar i Europa och Australien, är en av de världsledande sockertillverkarna från betor och sockerrör och även en producent av bioetanol och djurfoder.

Ämnesbeskrivning

Projektet ska genomföras i nära samarbete med industrin och syftar till att minska användningen av kalk vid rening av råbetjuice genom att utveckla en process för klarläggning av råbetjuice med ultrafiltrering som en central separationsenhet. Processen ämnar att möjliggöra en minskning av behovet av kalk i den klassiska råjuicereningen. Därför kommer ultrafiltreringsprocessen att optimeras i labbskala med avseende på membran och processbetingelser inklusive rengöring och förbehandling. Dessutom kommer potentiella efterbehandlingsprocesser undersökas för att förbättra sockerkoncentration och rening i labbskala. Den optimerade processen kommer sedan att skalas upp till industriell pilotskala och en ekonomisk utvärdering och livscykelanalys kommer att genomföras baserat på fullskalig process.

Arbetsuppgifter

Doktorandernas huvudsakliga arbetsuppgifter är att ägna sig åt sina forskningsstudier, vilket inkluderar deltagande i forskningsprojekt och forskarutbildningskurser. Arbetsuppgifterna kommer även att innefatta undervisning och andra institutionsbaserade uppgifter (högst 10%).

Detaljerad beskrivning av arbetsuppgifterna:

 • Undersökning av tillgänglig vetenskaplig litteratur inom forskningsämnet som summeras i en rapport/artikel.
 • Experimentella försök med olika sorters kommerciella membran för klarning av rå juice i labbskala.
 • Optimering av förbehandlingen inför membranprocessen t.ex. förfiltrering och/eller delvis kalkning.
 • Utveckling av ett effektivt och hållbart rengöringsprotokoll för membranprocessen.
 • Uppskalning av det optimerade konceptet från labb till pilotskala.
 • Undersökning av potentiella efterbehandlingsprocesser för att förbättra sockerkoncentrationen och rening i labb-skala.
 • Ekonomisk utvärdering och livscykelanalys av en fullskalig process.
 • Nära samarbete med Nordic Sugar med regelbunden rapportering av resultat i rapporter och vid möten.
 • Projektet kommer även att omfatta en sammanhängande arbetsperiod på flera månader vid en Nordic Sugar A/S fabrik samt regelbundna besök på Nordzucker Groups övriga fabriker i Europa.

Behörighet

En person uppfyller de allmänna behörighetskraven för kurser och utbildningar på forskarnivå om den sökande:

 • har tilldelats examen på avancerad nivå, eller
 • har uppfyllt kraven för kurser som omfattar minst 240 hp varav minst 60 hp avlagts på avancerad nivå, eller
 • har förvärvat väsentligen motsvarande kunskaper på annat sätt i Sverige eller utomlands.

En person uppfyller de specifika behörighetskraven för studier på forskarnivå inom kemi- eller livsmedelsteknik om den sökande har:

 • ett specialiserat projekt om minst 30 högskolepoäng inom ämnet.

Ytterligare krav:

 • Mycket god muntlig och skriftlig förmåga i engelska, då stora delar av forskningsarbetet kommer att utföras på engelska.

Bedömningsgrunder

Urval till forskarutbildning baseras på studentens potential att dra nytta av sådana studier. Bedömningen av potential görs i första hand utifrån akademiska resultat från grund- och avancerad nivå. Särskild uppmärksamhet ägnas åt följande:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för examensarbetet och studieämnet.
 2. Bedömning av förmåga att arbeta självständigt samt att formulera och ta itu med forskningsproblem.
 3. Skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga.
 4. Annan erfarenhet relevant för forskarutbildningen, t.ex. professionell erfarenhet.

Andra bedömningskriterier och meriter:

 • Erfarenhet av att arbeta med membran- eller andra separationsprocesser.
 • Arbetslivserfarenhet från sockerindustri, eller annan relevant livsmedelsindustri.
 • Erfarenhet av att bygga/montera utrustning i labb/pilotskala.
 • God muntlig och skriftlig förmåga i svenska, då delar av forskningsarbetet kommer att utföras på sockerbruk i Sverige.
 • Erfarenhet av projektledning.
 • Kunskaper om modellering och programmering i exempelvis Python, C/C++, MATLAB, AspenPlus och/eller LabView.

Hänsyn ska även tas till god samarbetsförmåga, drivkraft och självständighet samt hur den sökande genom erfarenhet och kompetens bedöms ha de förmågor som krävs för att framgångsrikt genomföra forskarutbildningen.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss. 

Övrigt

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsförlagt arbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 4,5 år (dvs. max 10 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.4.

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/556
Kontakt
 • Professor Frank Lipnizki, +46462228292frank.lipnizki@chemeng.lth.se
 • HR Admin. Mia Hedin, mia.hedin@food.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
Publicerat 2024-03-13
Sista ansökningsdag 2024-04-03

Tillbaka till lediga jobb