Lunds universitet, Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Särskild ämnesbeskrivning

De pågående klimat- och miljö-kriserna ökar konflikterna mellan biologisk mångfald och ekosystemtjänster inom skogsbruket. Förvaltning på landskapsnivå kan minska konflikterna med hjälp av avsättningar av skog för biologisk mångfald och andra ekosystemtjänster. Fördelningen av hotspots för synergier och avvägningar på lokal nivå kommer dock att påverka skogsägarna olika. Denna postdoktor kommer att arbeta i ett tvärvetenskapligt projekt finansierat av det Strategiska Forskningsområdet BECC (www.becc.lu.se), för att utforska sätt att balansera biologisk mångfald och ekosystemtjänster påverkade av skogsbruk och policies. Huvuduppgiften kommer att vara att kvantifiera avvägningar och synergier i ett fallstudieområde med främst privatägda skogar, och studera deras geografiska mönster i landskapet i relation till nya och kommande (inter)nationella miljöpolitiska åtgärder.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Postdoktorn kommer att använda area-baserad modelleringsmetodik i beslutssystemet Heureka för att studera avvägningar och synergier på landskapsnivå mellan biologisk mångfald, klimatmitigering, vattenkvalitet och virkesproduktion i ett fallstudieområde i södra Sverige. Postdoktorn kommer att köra scenarier baserade på (inter)nationell politik och demonstrera hotspots för avvägningar och synergier i landskapet, samt fördelningsmässiga ojämlikheter mellan skogsägare.

Forskningen är en del av ett tvärvetenskapligt projekt som inkluderar ekologi, skogsvetenskap, statsvetenskap och ekonomi, och postdoktorn kommer att ha en viktig roll i att länka samman de olika disciplinerna. Postdoktorn förväntas presentera resultat på konferenser, producera högkvalitativa vetenskapliga artiklar och bidra till spridningen av resultaten. Kommunikation med intressenter är en viktig del av arbetet.


Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Erfarenhet av att studera biologisk mångfald och/eller ekosystemtjänster i skogar eller andra ekosystem.
 • Dokumenterade färdigheter i R/Matlab/Python eller liknande programmeringsmiljöer.
 • Dokumenterade färdigheter i GIS.
 • Dokumenterade färdigheter inom vetenskaplig publicering.
 • Mycket goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt.
 • Förmåga att arbeta både i grupp och självständigt.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av statistisk och/eller mekanistisk modellering.
 • Erfarenhet av tvärvetenskapligt arbete och/eller interaktioner med intressenter.


Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S).

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

 • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
 • En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
 • Kontaktuppgifter till minst två referenser.
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-05-01 el enl ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/567
Kontakt
 • Cecilia Akselsson, +46462228689
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-03-06
Sista ansökningsdag 2024-04-17

Tillbaka till lediga jobb