Lunds universitet, LTH, LTH:s kansli

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

SI-PASS (Samverkans-Inlärning / Peer Assisted Study Sessions) är en mycket framgångsrik pedagogisk modell som utvecklades i USA under 1970-talet och har spridits till många lärosäten världen över, bland annat flera lärosäten i Sverige.

Som SI-ledare på LTH är du anställd på LTH:s Bibliotek, LTH:s kansli och får din SI-ledarutbildning från European Centre for SI-PASS vid Lunds universitet. Du kommer att arbeta i nära samarbete med såväl lärare som ansvariga för SI-programmet inom LTH, samt med andra SI-ledare, både inom och utanför samma ämne.

Arbetsuppgifter

LTH söker 15-25 SI-ledare i kurserna nedan.

 • Bioprocessteknik (KBTF15) för masterutbildningen i Bioteknik under perioden 2024-09-02 – 2024-10-23.
 • Fuktsäkerhetsprojektering (VBFN15) för masterutbildningen i Energi- och miljöeffektiva byggnader under perioden 2024-09-02 – 2024-10-23.
 • Riskanalysen och riskhanteringens grunder (VRSN05) för masterutbildningen i Katastrofriskhantering och klimatanpassning under perioden 2024-09-02 – 2024-10-23.
 • Läkemedelskemi (KOKN01) för masterutbildning i läkemedelsteknologi under perioden 2024-09-02 – 2024-10-23.
 • Livsmedelskemi och nutrition (KLGN30) för masterutbildning i Livsmedelsteknik och nutrition under perioden 2024-09-02 – 2024-10-23.
 • Logistik och verksamhetsstyrning (MTFF25) för masterutbildning i Logistik och styrning av försörjningskedjor under perioden 2024-09-02 – 2024-10-23.
 • Bildanalys (FMAN20) för masterutbildningarna i Maskininlärning, system och reglerteknik samt Virtuell verklighet och förstärkt verklighet under perioden 2024-09-02 – 2024-10-23.
 • Produktionsteknik (MMTN25) för masterutbildning i Produktrealisering under perioden 2024-09-02 – 2024-10-23.
 • Digital IC-konstruktion (ETIN20) för masterutbildning i System på chips under perioden 2024-09-02 – 2024-10-23.
 • Digital kommunikation (EITG05) för masterutbildning i Trådlös kommunikation under perioden 2024-09-02 – 2024-10-23.
 • Energiomvandlare för hållbara transporter (MVKN51) för masterutbildning i Hållbar energiteknik under perioden 2024-09-02 – 2024-10-23.
 • Urban dagvattenhantering (VVAN30) för masterutbildning i Vattenresurshantering 2024-09-02 – 2024-10-23.

Som SI-ledare kommer du regelbundet (i genomsnitt en gång i veckan) att ordna möten där du leder studentgrupper i ditt ämne enligt gängse SI-metodik. Syftet med SI-passen är att studentgruppen ska diskutera ämnets begrepp och frågeställningar och tillsammans komma fram till svar och lösningar. Studenterna lär sig att se varandra som lärresurser och tränas i kollaborativt lärande.

Som SI-ledare har du som uppgift att leda studenterna och strukturera SI-passen så att dessa fungerar optimalt. Tillsammans med gruppen bearbetar ni kursinnehållet som redan presenterats av lärarna och din roll som SI-ledare är att vara ett stöd och bollplank i denna process.

Utöver att förbereda och leda SI-pass i aktuell kurs ska du också:

- På olika sätt marknadsföra SI som helhet, samt dina SI-pass.
- Registrera och rapportera närvaro efter varje SI-pass.
- Skriva en reflektiv rapport efter varje SI-pass.
- Schemalägga dina egna SI-pass i kontakt med schemaläggningsgruppen, och i övrigt bistå med SI-administration.
- Samarbeta med kursläraren för att utbyta information och underlätta planering.
- Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

En förutsättning för din anställning är att du går SI-ledarutbildningen som kommer att hållas under två heldagar i augusti. LTH kommer att ge sin utbildning för SI-ledare på internationella masterutbildningar den 26/8-27/8, 2024. Utbildningen ges på engelska. Fler tillfällen kommer att erbjudas av Europeiskt Centrum för SI-PASS vid Lunds universitet. Du blir automatiskt inbjuden till utbildningen vid anställning.

Arbetstiden är förlagd till undervisningstid, alltså måndag-fredag klockan 08.00-17.00.

Kvalifikationer

Behörig att anställas som amanuens är den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå vid fakulteten (eller närliggande ämne för de gemensamma institutionerna). Examen får ej vara uttagen.

Krav för anställningen är:

 • Du har mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Du är antagen till en LTH-utbildning, har goda studieresultat, och ligger i fas med dina studier, dvs du har minst godkänt i samtliga kurser från tidigare terminer, med högst ett undantag. Hänsyn tas till omtentamen.
 • Du har godkänt betyg i en eller flera av de aktuella SI-kurserna, eller i kurs som vi bedömer som motsvarande.
 • Du är ansvarstagande, flexibel och beredd att anpassa dig till studentgruppens behov.
 • Du har lätt för att samarbeta med andra.
 • Du är självgående.

Meriterande för anställningen är:

 • Du har betyg 4 eller högre i en eller flera av de aktuella SI-kurserna, eller i kurs som vi bedömer som motsvarande.
 • Du har relativt nyligen läst och blivit godkänd i den eller de aktuella kurserna, eller annan kurs som vi bedömer som motsvarande.
 • Du är intresserad av pedagogik, gruppdynamik och ledarskap.
 • Du har ledarskapserfarenhet (inom till exempel idrott, scoutrörelsen eller motsvarande).
 • Du har blivit rekommenderad av din SI-ledare eller en lärare.
 • Du har gått SI-ledarutbildning vid Lunds universitet.
 • Du har arbetat som SI-ledare tidigare.

Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sina personliga egenskaper, erfarenheter och kompetens bedöms komplettera och stärka arbetet inom SI-verksamheten samt bidra till dess framtida utveckling.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet som erbjuder goda anställningsvillkor. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss.

Att vara anställd som SI-ledare ger dig ledarskapserfarenhet och du får en attraktiv ledarskapsutbildning. Genom SI-ledarskapet får du fördjupade ämneskunskaper och pedagogisk erfarenhet, samt värdefulla professionella kontakter med såväl fakulteten som andra SI-ledare och studentgruppen. Erfarenhet visar att före detta SI-ledare är mycket konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden.

Som SI-ledare blir du även en del av ett världsomspännande nätverk som omfattar SI-program och SI-ledare i ett antal länder (som t.ex. USA, Australien, Sydafrika, Kanada, Storbritannien och Irland) och kan komma att erbjudas att delta i internationella konferenser och events.

Övrigt

15-25 amanuenser. Anställningen är tidsbegränsad för de aktuella SI-kurserna där perioderna är angivna under rubriken "Arbetsuppgifter" och avser omfattning 10 %. Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt och får inte kombineras med andra anställningar inom Lunds universitet. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§. Anställningen omfattas av Arbetstidsavtal för lärare.

Så här söker du

Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av att vara SI-ledare och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Bifoga utdrag från LADOK som intygar din behörighet, visar att du är i fas med studierna och är godkänd i en eller flera av de aktuella SI-kurserna (eller motsvarande kurs). Vid din ansökan ombeds du att svara på urvalsfrågor och skriva en personlig reflektion om SI och dess betydelse för studenterna (max 100 ord).

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 25
Sysselsättningsgrad 10%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/575
Kontakt
 • Joakim Malm, 046-2227571,joakim.malm@lth.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-03-04
Sista ansökningsdag 2024-04-08

Tillbaka till lediga jobb