Lunds universitet, Humaniora och teologi, Historiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Beskrivning av arbetsplatsen 

Historiska institutionen har en omfattande forskarutbildning och är värd för Nationella forskarskolan i historiska studier. Inom Avdelningen för historia finns det en stor grupp aktiva forskare, med kronologisk tyngdpunkt på tidigmodern och modern historia, läs mer https://www.hist.lu.se/forskning/. Vid institutionen finns  LUCK som är ett ledande internationellt forum för det nya fältet kunskapshistoria. Centrumbildningen samlar ett antal forskningsprojekt och har bland annat en seminarieserie, ett internationellt gästforskarprogram, en sommarskola och en digital plattform (se https://newhistoryofknowledge.com). 


Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att Jobba hos oss. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Vi söker 2 forskare i kunskapshistoria på vardera 75% under två år. Läs mer om projektet ”The Europeanisation of the Universities: Transforming Knowledge Institutions from within, c. 1985–2010” här: https://portal.research.lu.se/en/projects/the-europeanisation-of-the-universities-transforming-knowledge-in

Du förväntas:

 • Bedriva forskning av hög internationell klass i ett individuellt delprojekt som utformas inom ramen för projektet ”The Europeanisation of the Universities” (den slutgiltiga utformningen av delprojektet sker i samråd med forskningsledaren).
 • Aktivt berika det större projektet och bidra till en gemensam komparativ analys av europeiseringen av universiteten och framväxten av kunskapssamhället under den aktuella perioden. Du kommer att arbeta nära forskningsledaren och andra i den kunskapshistoriska miljön, och det är ett krav att du ska vara samarbetsinriktad samt ha hög och frekvent närvaro vid LUCK.

Resor till arkiv och konferenser i utlandet ingår i tjänsten. Detsamma gäller gemensamt arbete med och administration av forskargruppens publikationer, workshoppar och andra aktiviteter.

Kvalifikationer 

Krav för anställningen är:

 • Avlagd doktorsexamen, i första hand avlagd högst sju år före ansökningstidens utgång, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.
 • Förmåga att tillgodogöra sig texter på de språk som är nödvändiga för att genomföra det föreslagna delprojektet.
 • Självständighet, samarbetsförmåga och vetenskaplig nyfikenhet.
 • Mycket goda kunskaper i talad och skriven engelska.

Meriterande för anställningen är:

 • God kännedom om kunskapshistoria och/eller universitetshistoria.
 • God kännedom om europeisk samtidshistoria, den europeiska integrationens historia och/eller kunskapssamhällets historia.
 • God kännedom om de historiska kontexter som är nödvändiga för att genomföra det föreslagna delprojektet.
 • Erfarenhet av att ha utvecklat forskningsmiljöer och forskningssamarbeten, till exempel genom att ha arrangerat workshoppar eller redigerat publikationer.

Övrigt 

Anställningen som avser 2 forskare i kunskapshistoria på vardera 75% är en tillsvidareanställning på 24 månader. Tillträdesdag är den 1 september 2024.

Så här söker du

Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem och ska innehålla:

1.    CV (max 2 sidor). Vidimerad kopia på doktorsexamen.
3.    Personligt brev (max 1 sida) som klargör varför tjänsten söks och den sökandes förutsättningar att genomföra forskning inom projektet.
4.    Forskningsplan för delprojektet (max 3 sidor, inkl. referenser) som beskriver det specifika universitet som forskaren avser att analysera och motiverar valet av detta lärosäte (här finns en länk  https://portal.research.lu.se/en/projects/the-europeanisation-of-the-universities-transforming-knowledge-in samt beskrivning av vilken inriktning ett delprojekt kan ha.). Av forskningsplanen ska det framgå att forskaren är förtrogen med källmaterial, kontexter, forskningslägen mm., som är nödvändiga för att studera det specifika universitetet. 
5.    Ett dokument (max 1 sida) med ett resonemang om hur forskaren kan berika verksamheten vid Centrum för kunskapshistoria i allmänhet.
6.    Fullständig publikationsförteckning där de 5 viktigaste vetenskapliga publikationerna (inkl. doktorsavhandlingen) är markerade med asterisker.

Inga publikationer ska bifogas ansökan. Senare skede i processen kan den sökande anmodas att inkomma med de 5 mest betydelsefulla publikationerna (inkl. doktorsavhandlingen).

OBS! Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ovanstående anvisningar samt att allt är inskannat (som en PDF-fil) och inkommer i tid.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2024-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 75
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/603
Kontakt
 • Lina Sturfelt, prefekt, https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
 • Johan Östling, professor, https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-03-14
Sista ansökningsdag 2024-04-26
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb