Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Geologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Särskild ämnesbeskrivning

Anställningen är placerad vid geologiska institutionen i ett projekt med fokus på Vintergatsforskning. Huvudfokus för projektet är studiet av bildandet av Vintergatans tjocka disk. Målet med projektet är utnyttja existerande data för Vintergatans stjärnor, grundämneshalter, åldrar och kinematik baserad på Gaia data, för att ta fram Vintergatans disks historia för at testa olika bildningsscenarior. Denna kan sedan jämföras med nya observationer av galaxer i universums tidiga historia som pekar på existensen av tjocka diskar redan tidigt i universum. Det övergripande målet för forskningen är att förstå hur galaxer och speciellt tjocka diskar bildas.

Projektet leds av professor Sofia Feltzing.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning inom projektet.

Den anställde kan delta i 4MOST-projektet (https://www.4most.eu) och genom samarbeten i WEAVE och SDSS-V projekten. Den anställde kan även arbeta upp till 20% av tiden inom 4MOST projektets arbetsgrupper.

Den anställde förväntas sprida sina egna och gruppens forskningsresultat genom att publicera vetenskapliga artiklar, berätta om forskningen vid internationella konferenser och besök vid institutioner vid andra lärosäten, t ex genom att ge seminarier. Detta innebär ett visst resande, till detta finns en budget avsatt men den anställde förväntas också söka egna resmedel från externa finansiärer.

Den anställde förväntas bidra till gruppens dagliga vetenskapliga liv samt i aktiviteter där samarbetspartners i Lund och på andra ställen möts och delar med sig av sina forskningsresultat och för vetenskapliga diskussioner.

Arbetsuppgifterna innefattar även:

 • Bestämma åldrar för så kallade subjättestjärnor
 • Ta fram ett koncept för en pipeline för att göra mycket precis differentiell haltanalys av subjättestjärnor (arbetet kan också innefatta framtagandet av en dylik analyspipeline)
 • Utveckla en förståelse av olika scenarior för att skapa en tjock disk och hur dessa kan testas.
 • Tolka stora data set för stjärnor med målet att förstå hur Vintergatan bildades speciellt med fokus på hur dess massa byggts upp.
 • Aktivt arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samarbeta inom forskargruppen.

Inom ramen för anställningen ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Den sökande måste inte ha en doktorsexamen vid ansökningstillfället men måste ha det då anställningen startar. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Förmåga att driva egen forskning.
 • Bevisad förmåga att arbeta individuellt och som del av ett team.
 • God analytisk förmåga och god förmåga att lösa (forsknings-) problem. 

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • Den anställde skall ha en doktorsexamen där avhandlingens innehåll väsentligen fokuserar på studiet av Vintergatan, dess stjärnor eller galaxbildning generellt.
 • God förmåga att genomföra högkvalitativ forskning.
 • Den anställde kan vara specialiserad inom teori/modellering eller observationer.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av att tolka stjärnpopulationerna i Vintergatan i termer av galaxutveckling.
 • Erfarenhet om olika metoder att bestämma åldrar för stjärnor
 • Erfarenhet av spektralanalys av stjärnor.
 • Erfarenhet av dynamiska studier av Vintergatans stjärnor och/eller andra galaxer, även dynamisk modelleringskunksaper är meriterande
 • Kunskaper i programmering i python är meriterande.
 • Erfarenhet att jobba i stora spektroskopiska genommönstringar.
 • Erfarenhet av att jobba med data från stora spektroskopiska genommönstringar.
 • Det är meriterande att ha goda kunskaper i statistik och dess tillämpningar inom området.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning vid Lunds universitet.


Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S).

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och skall, i en sammanhållen PDF-fil, innehålla:

 • Följebrev
 • Meritförteckning/CV inklusive fullständig publikationslista.
 • En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
 • Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner.
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa. Om sökande ännu inte har erhållit en doktorsexamen inkluderas dokument som styrker att en sådan examen förväntas ha erhållits vid starten av anställningen.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-06-01 eller som senast 2024-11-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/611
Kontakt
 • Sofia Feltzing, +46462227294
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
Publicerat 2024-03-08
Sista ansökningsdag 2024-04-07

Tillbaka till lediga jobb