Lunds universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämnesbeskrivning
I dagens snabbt föränderliga värld erbjuder skärningspunkten mellan teknik och samhällsvetenskap oöverträffade möjligheter att ta itu med komplexa samhälleliga utmaningar. Vi befinner oss i ett avgörande ögonblick där kraften i maskininlärning (ML) kan utnyttjas för att få nya insikter från stora databaser, belysa det mänskliga beteendet och bidra till en djupare förståelse av samhällets dynamik. Vårt projekt syftar till att ligga i framkant av denna spännande utveckking, genom att utnyttja detaljerade statistiska databaser för att belysa de mångfacetterade aspekterna av människors liv. Vi söker en mycket motiverad postdoktor med passion för innovation och ett djupt intresse för att tillämpa maskininlärningstekniker på samhällsvetenskapliga utmaningar. Denna unika position handlar inte bara om teknisk behärskning av ML-algoritmer utan också om att förstå den sociala kontexten i vilken dessa teknologier tillämpas. Den idealiska kandidaten kommer att ha en sällsynt kombination av färdigheter - färdigheter i maskininlärning i kombination med en uppskattning för samhällsvetenskaplig forskning och dess potential att informera om politik, driva social förändring och förbättra liv.

Projektbeskrivning
Det övergripande syftet med detta projekt är att utveckla ett banbrytande samhällsvetenskapligt forskningsinstrument och metodik, Nexus Engine, som gör det möjligt för oss att undersöka ett brett spektrum av förfrågningar, allt från att lokalisera de avgörande livsfaktorerna som påverkar individuella livsbanor till att avslöja latenta krafter som formar organisationernas banor och komplexa system. I huvudsak kommer Nexus Engine att ge oss möjlighet att utforska frågor i flera skalor som omfattar de individuella, organisatoriska och systemiska dimensionerna. Nexus Engine är ett projekt som sammanställer tre decennier av data från varje svensk individ och skapar en levande, utvecklande rum-tid-kub med cirka 8 miljoner livsbanor. Från barnet som föds i en avlägsen stad som växer upp till att bli en världskänd uppfinnare, till den stadsfödda individen som bestämmer sig för att bryta företagsstegen och ge sig ut på en entreprenörsresa; varje berättelse, varje interaktion, varje val som görs - fångas.

Men den verkliga kraften i Nexus Engine ligger i dess integration med avancerade beräkningsanalystekniker. Istället för att förlita oss på generiska algoritmer använder vi specialiserad dataanalys genom maskininlärning, naturlig språkbehandling och statistisk modellering för att dechiffrera mönster, förutsäga potential och avslöja hur dolda skärningar mellan liv påverkar organisationer och system. Det är en djupdykning i kärnan av mänskliga förmågor, prestationer och social dynamik.

Varför är detta viktigt? För att, genom att förstå människors invecklade samspel, hjälper det oss att svara på de djupgående frågorna: Vilka miljöer främjar specifika förmågor? Hur formar interaktioner öden? Vilka är de okända krafterna som drar i samhällets trådar?

Den föreslagna forskningen går långt utöver nuvarande metoder. Nexus Engine kommer – som ett nytt teleskop – att tillåta oss att se längre än vi har gjort tidigare. Även om utbildning är en relevant proxy för mänskliga förmågor, är den ofullständig och blir mindre relevant med tiden. Att använda den mängd information som är förknippad med alla individers livshistoria på den svenska arbetsmarknaden kommer att bli en game changer för att sluta sig till mänskliga förmågor.

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga uppgifterna i en postdoktorandtjänst är att bedriva forskning. Undervisnings- och administrativa uppgifter ingår upp till högst 20 % av arbetstiden. Tjänsten ska innehålla möjlighet till tre veckors utbildning i högskolepedagogik.

Kvalifikationskrav
För att anställas som postdoktor krävs det att den sökande har en doktorsexamen, eller en internationell examen som bedöms likvärdig med en doktorsexamen, inom anställningens ämne, avlagd senast tre år före sista ansökningsdag. Under särskilda omständigheter kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Ytterligare krav
· Mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.
· Goda publikationsregister inom området maskininlärning och speciellt autoencoders eller transformatorer. Erfarenhet av naturlig språkbehandling är önskvärt.

Forskningsarbetet kommer att fokusera på utveckling av maskininlärningsmetoder och naturliga språkbehandlingsmetoder för data- och textanalys. Arbetet kan innebära någon alternativt samtliga punkter:
• sätt att identifiera saknade bullriga eller felaktiga data;
• metoder för datarensning och datagenerering;
• tillämpning av naturliga språkbehandlingsmetoder;
• utformning av förbättrade förlustfunktioner och informationsteoretiska tillvägagångssätt som förbättrar dataanalys av information;
• design av förbättrade autokodare (VAEs, GANs), diffusionsmodeller och andra sådana maskininlärningsmetoder för analys och detektering av egenskaper och mönster av en inlärd sannolikhetsfördelning i latent rymd.

Bedömningskriterier och övriga meriter
Detta är en karriärutvecklingstjänst främst inriktad på forskning. Tjänsten är tänkt som ett första steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras forskarkvalifikationer och potential som forskare.
Särskild vikt kommer att läggas vid forskningsförmåga inom ämnet.

Vid anställning till en postdoktorandtjänst ska följande utgöra bedömningskriterier:
· God förmåga att utveckla och bedriva forskning av hög kvalitet.
· Förmåga att arbeta i forskarlag och bedriva forskningssamverkan.

Ytterligare bedömningskriterier:
· Beprövad erfarenhet av att samarbeta med samhällsaktörer (företag, beslutsfattare).
· Undervisningsförmåga

Hänsyn ska också tas till god samarbetsförmåga, drivkraft och självständighet samt hur den sökandes erfarenhet och kompetens kompletterar och stärker pågående forskning inom institutionen och hur denna kan bidra till dess framtida utveckling.

Anställningsvillkor
Tjänsten innebär 1+1 års heltidsanställning.

Instruktioner om hur du ansöker
Ansökan ska skrivas på engelska och sammanställas till en PDF-fil som innehåller:

· meritförteckning/CV, inklusive en lista över publikationer,
· en allmän beskrivning av tidigare forskning och framtida forskningsintressen, med en explicit reflektion hur detta bidrar till att uppnå projektets mål (högst tre sidor),
· kopia av doktorsexamensbevis, och andra intyg/betyg som du önskar komma ifråga.
· Kontaktinformation till två eller flera referenser (kommer att krävas för kandidater som bjuds in till intervjuer).

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/619
Kontakt
  • Ola Hall, Prefekt, ola.hall@keg.lu.se
  • Natalie Nyman, HR-partner, natalie.nyman@sam.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-03-11
Sista ansökningsdag 2024-04-08

Tillbaka till lediga jobb