Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Är du vår nästa postdoktor med fokus på nationell biologisk mångfaldsredovisning?

Statsvetenskapliga institutionen utlyser en 2-årig tjänst som postdoktor för att utveckla verktyg för nationell biologisk mångfaldsredovisning. Postdoktortjänsten är fullt finansierad under 2 år och placerad vid Statsvetenskapliga institutionen. Tjänsten rymmer undervisning motsvarande cirka 5 %. Sista ansökningsdag är 12 maj 2024.

Projektbeskrivning

Tjänsten är en del av det 4-åriga forskningsprogrammet Mistra Biopath (https://www.mistrabiopath.se/) och särskilt det spår (”work package”) som bär namnet ”Mainstreaming biodiversity through governance innovations”.

Mistra Biopath är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram som syftar till att kartlägga, bedöma, samutveckla och testa befintliga och nya tillvägagångssätt för att integrera hänsyn till biologisk mångfald i finansiellt beslutsfattande samt till att analysera de institutionella och politiska konsekvenserna av potentiella förändringar.

Den aktuella tjänsten är baserad på ett partnerskap med Basque Center for Climate Change (BC3) vid vilket de utvecklar artificiell intelligens för att integrera modellering av kopplade mänskliga-naturliga system. BC3 utvecklar specifikt ARIES (Artificial Intelligence for Environment and Sustainability; https://aries.integratedmodelling.org/) för att bättre integrera ekosystemtjänster i FN:s system för nationalredovisning.

Du kommer att arbeta i en tvärvetenskaplig miljö som är särskilt inriktad på tillämpad och lösningsorienterad forskning av strategisk relevans för övergången till en bättre integration av biologisk mångfald i beslutsfattande.

Arbetsuppgifter

Postdoktorprojektet ska utveckla biodiversitetsrelaterade beslutsstödsverktyg avsedda att styra bevarandet av biologisk mångfald. Kärnan i projektet är en nationell pilotredovisning för biologisk mångfald baserad på SEEA-EA-standarderna för ekosystemtjänster. Experimentella nationalräkenskaper för biologisk mångfald kommer att utvecklas och testas i samarbete med dataleverantörer och potentiella användare inom akademin såväl som i den offentliga och privata sektorn. Projektet förväntas använda ARIES (https://seea.un.org/content/aries-for-seea) och fallstudien för utvecklingen av de experimentella biologiska mångfaldsräkenskaperna är den svenska skogssektorn. Projektet syftar alltså till att tillämpa beslutsstöd för utvärdering av skogspolitiken.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Krav för anställningen är:

 • Doktorsexamen i samhällsvetenskapliga miljöstudier, inklusive statsvetenskap, miljövetenskap och andra, för tjänsten, relevanta discipliner.
 • Erfarenhet av kodning i Java, Python, C++, R eller andra relevanta programmeringsspråk.
 • Erfarenhet av forskning om biologisk mångfald.
 • Erfarenhet av att författa akademiska publikationer.
 • Utmärkta kunskaper i akademisk skriftlig engelska.

Meriterande för anställningen är:

 • Erfarenhet av nationella redovisningsstandarder och mjukvaruutveckling.
 • Förmåga eller erfarenhet av att arbeta i tvärvetenskapliga team och att kommunicera forskningsresultat med fokus på beslutsstöd.

Bedömningsgrunder

Detta är en meritbaserad tjänst inriktad främst på forskning. Tjänsten är tänkt som ett inledande karriärsteg och bedömningen av sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare givet de krav som anges ovan.

Examen ska ha avlagts senast innan anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. En äldre examen kan vara acceptabel under särskilda omständigheter. Med särskilda omständigheter avses sjukskrivning, föräldraledighet, förtroendevalda uppdrag i fackföreningar, tjänstgöring inom totalförsvaret eller andra liknande förhållanden samt klinisk anknytning eller tjänst/ uppdrag relevant för ämnesområdet.

Vi söker kandidater med en doktorsexamen i samhällsvetenskapliga miljöstudier, inklusive statsvetenskap, miljövetenskap och andra för tjänsten relevanta discipliner.

Anställningsvillkor

Tjänsten innebär minst två års heltidsanställning, med möjlighet till förlängning under särskilda omständigheter enligt det svenska nationella avtalet ”Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”. Startdatum är tidigast augusti 2024 eller enligt överenskommelse.

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Lunds universitet har generöst stöd för föräldraledighet och förmånliga erbjudande kring träning och friskvård.
Läs mer på Lunds universitets webbplats om att: Jobba hos oss.

Ansökan

Du söker anställningen via Lund universitets rekryteringssystem Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig fylla i uppgifterna som efterfrågas samt bifoga följande dokument:

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
  projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  • varför du är intresserad av det område/projekt som beskrivs i annonsen
  • varför och hur du vill genomföra projektet
  • vad som gör dig lämplig för projektet i fråga
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • en enda viktig publikation till stöd för din ansökan.

Beskrivning av arbetsplatsen

På Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet blir du del av en av Europas främsta forskningsmiljöer inom statsvetenskap. Institutionen värnar ämnesbredd och metodologisk mångfald och är framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel. Huset Eden, beläget i centrala Lund, erbjuder en inspirerande arbetsmiljö med en unik kombination av traditioner och modern forskning. Vi har högt söktryck till våra utbildningar i statsvetenskap, freds- och konfliktvetenskap samt underrättelseanalys med drygt 600 studenter/termin. Institutionen har ca 110 anställda inklusive ca 30 doktorander. Vi värderar en god arbetsmiljö högt och satsar mycket på detta i form av gemensamma aktiviteter och evenemang.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 augusti 2024 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/741
Kontakt
 • Associate Prof. Nils Droste, Nils.Droste@svet.lu.se
 • HR-partner Marie Persson, Marie.Persson@svet.lu.se
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, Expedition@st.lu.se
Publicerat 2024-04-04
Sista ansökningsdag 2024-05-19
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb