Lunds universitet, Ekonomihögskolan, Företagsekonomiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet är som trippelackrediterad en av världens främsta handelshögskolor. Vi erbjuder högkvalitativ utbildning och ger bland annat fyra utbildningsprogram på grundnivå och 13 magister- och masterprogram. Ekonomihögskolan samverkar med företag och myndigheter i regionen och på fakultetens sex institutioner och fem forskningscentra bedrivs forskning i världsklass. Vi månar om en god, stimulerande arbetsmiljö och arbetar ständigt med att utveckla vår ställning som en attraktiv arbetsgivare.

Tillsammans med Alfa Laval och Sparbanken Skåne Centre for Sustainable Enterprising (SSCEN) utlyser Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, en tvåårig postdoktortjänst för studier om hållbarhetsredovisning och företagsomvandling.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, två år
Omfattning: 100 %
Placering: Företagsekonomiska institutionen, Lund
Tillträde: efter överenskommelse

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Kandidaten kommer att arbeta och bidra inom forskningsområdet PolicyImp, som koordineras av SSCEN, Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet. Postdoc-projektet syftar till att bidra till att utveckla teoretisk och empirisk kunskap om hur företag antar nya hållbarhetsregler (t ex EU Taxonomy, CSRD, TCFD, TNFD) och hur detta påverkar hållbarhetsrapportering, beslutsfattande, resursallokering och finansiella flöden.

Empiriskt fokuserar projektet på att studera befintliga hållbarhetspolicyer, initiativ, verktyg och praxis, med fokus på hållbarhetsrapportering och hur rapporteringspraxis stöder en hållbar affärsomvandling. Projektet kommer också att omfatta utveckling och testning av nya verktyg och metoder för att stärka och påskynda hållbarhetsprestanda och anpassa sig till företagens behov och intressenternas och myndigheternas krav på hållbarhetsrapportering. Forskningsprojektet är kopplat till pågående forskning vid SSCEN och postdoktorn kommer att ingå i ett internationellt nätverk av forskare som studerar olika aspekter relaterade till den pågående hållbarhetsomvandlingen av företag, det finansiella systemet och det politiska landskapet.

Vi söker en kandidat som är intresserad av att utveckla denna forskningslinje med ett djupt intresse och specialisering inom hållbarhetsrapportering och företagsomvandling. Tjänsten är öppen för kandidater som föredrar kvalitativ såväl som kvantitativ forskning.

En tjänst som postdoktor ger dig först och främst möjlighet att vidareutveckla dina forskningsfärdigheter, utöka din expertis och få ytterligare erfarenhet inom ditt forskningsområde. Den ger också möjlighet till pedagogisk meritering genom undervisning, upp till 20 % av arbetstiden, och högskolepedagogisk utbildning.

Postdoktoranställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid med forskningsskyldighet, baserad i Lund, Sverige. För att uppfylla kraven för tjänsten förväntas den sökande vara fysiskt närvarande på regelbunden basis och aktivt delta i institutionens forskningsaktiviteter. Tjänsten finansieras av Alfa Laval AB och medger möjlighet att tillbringa en del av arbetstiden på Alfa Laval i Lund.

Behörighet och kvalifikationer

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst den kommer i fråga som har avlagt examen för högst tre år sedan, beräknat från sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan examen ha avlagts tidigare. Särskilda skäl är sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och tjänstgöring inom totalförsvaret.

Krav för anställningen är:

 • Doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i företagsekonomi eller närliggande område av relevans för det ämnesområde som tjänsten avser och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång.
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Hög grad av vetenskaplig skicklighet.
 • Visad kompetens och intresse för hållbarhetsredovisning och företagsomvandling.

Meriterande för anställningen är:

 • Dokumenterad erfarenhet av att publicera (i akademiska tidskrifter) forskning med anknytning till den pågående hållbarhetsomvandlingen.

Bedömningsgrunder

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Bedömningen beaktar främst dina vetenskapliga meriter och förmåga inom ämnesområdet. Vi beaktar även forskningsplanens relevans och genomförbarhet, liksom din erfarenhet, kunskap och personliga kvalifikationer. Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökandes erfarenhet och kompetens kompletterar och stärker pågående forskning inom SSCEN.

Om anställningen

Anställningen är tidsbegränsad till två år enligt kollektivavtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor (Arbetsgivarverket). En anställning som postdoktor är tänkt som ett inledande steg i karriären och som en möjlighet att ytterligare fördjupa och bredda forskningskompetens.

Ansökningsförfarande

Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska vara skriven på engelska och innehålla följande:

 • Personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter
 • CV med uppgifter om utbildning, undervisningserfarenhet och publikationslista (med en * markering av de akademiska produktioner som ska beaktas vid utvärderingen)
 • Forskningsplan som presenterar det föreslagna ämnet som ska undersökas inom postdoktorprojektet inklusive teoretisk inramning och metod (max. 2 000 ord, se mall)
 • Examensbevis etc.
 • Kopior av upp till fem utvalda publikationer eller arbetsdokument
 • Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner

Vidimerade kopior av intyg krävs.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Om oss

SSCEN är en aktiv och stark forskningsmiljö, finansierad av Sparbanksstiftelsen Finn, med fokus på omvandling av företag, det finansiella systemet, industrier och teknik. Centret omfattar seniora forskare från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och Lunds tekniska högskola (LTH), samt nationella och internationella högprofilerade partners och forskare. SSCEN bedriver forskning inom områden som hållbarhetsrapportering, hållbara leveranskedjor, hållbar finansiering, företagsomvandling, hållbar mobilitet, energiomvandling och hållbara livsmedelssystem.

Som lärare och forskare vid Företagsekonomiska institutionen är du med och skapar en ledande akademisk miljö för forskning och utbildning om företag och förvaltningars ekonomi. Institutionen har utvecklats under mer än femtio år och är idag en av landets största. Våra forskare, lärare och studenter utvecklar dagligen kunskap inom entreprenörskap, finansiering, forskningspolitik, marknadsföring, organisation, redovisning och strategi.

Arbetsplatsen är förlagd till Holger Crafoords Ekonomicentrum i Lund. Hit finns goda förbindelser med tåg från Malmö, Helsingborg och Köpenhamn och med buss från Malmö och Lund C. Du promenerar från Lund C på 25 minuter.

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Friskvårdsersättning och betald friskvårdstimme är självklarheter.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss: Jobba hos oss

Kontakt

Susanne Arvidsson, docent och föreståndare för SSCEN, susanne.arvidsson@fek.lu.se

Sista ansökningsdag: 15 maj 2024

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/749
Kontakt
 • Susanne Arvidsson, +46462227981
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-03-13
Sista ansökningsdag 2024-05-15
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb