Lunds universitet, LTH, Institutionen för datavetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Tjänsten är inom avdelningen Software Development and Environments (SDE), en del av institutionen för datavetenskap. Avdelningen utforskar nya verktyg, språk och metoder för att stödja mjukvaruutveckling och bedriver forskning inom en rad ämnen som inkluderar kompilatorkonstruktion, deklarativa specifikationsspråk, distribuerade utvecklingsmiljöer, säkerhetsövervakning för autonoma system och kodgranskningsanalys drivet av eye-tracking. Avdelningen har samarbeten både lokalt inom Lunds universitet, internationellt med andra universitet och med industripartner, såsom ABB och Ericsson. Avdelningen har medlemmar från tio olika länder och organiserar regelbundet gruppaktiviteter för att främja en positiv arbetsmiljö.

Avdelningen SDE utvecklar och utvärderar flera system för programanalys, inklusive kompilatorverktyget JastAdd , ramverket MetaDL för deklarativ programanalys i C och Java samt den utbyggbara Java-kompilatorn ExtendJ.

Anställningen finansieras av Wallenberg Autonomous Systems and Software Programme (WASP) och är en del av WASP NEST-projektet `ShiftLeft: Securing the Software Supply Chain by Code-centric analysis . Den utgör Lunds del i ett samarbete med doktorander, postdoktorander och andra forskare vid KTH, Chalmers och Umeå universitet och involverar flera industripartner, inklusive företag i Lund och Malmö.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Du kommer att fokusera på forskning om deklarativa tillvägagångssätt för programanalys tillämpad på att förbättra säkerheten i mjukvaruförsörjningskedjor, med målet att utveckla effektiva tekniker för att bygga en deklarativ kodcentrerad plattform som stöder kontinuerlig säkerhetsanalys.

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Forskning på deklarativa tillvägagångssätt för programanalys tillämpad på att förbättra säkerheten i mjukvaruförsörjningskedjor. Du kommer att arbeta mot målet att utveckla effektiva tekniker för att bygga en deklarativ kodcentrerad plattform som stöder kontinuerlig säkerhetsanalys.
 • Utveckling av deklarativa gränssnitt för olika former av programanalys, inklusive integration av olika tekniker i samarbete med andra projektplatser. Ditt arbete kommer att bidra till att bygga en samarbetsplattform för säkerhetsanalys av mjukvara.
 • Artefaktorienterad aktivitet: Du kommer att utveckla programvaruverktyg, algoritmer, och andra programvarukomponenter. Dessa ska utvärderas i realistiska scenarier och integreras med, samt delas, inom projektgruppen.
 • Presentation av dina forskningsresultat vid regelbundna möten med akademiska projektpartner, inklusive personliga möten på andra platser i Sverige (cirka 2-4 gånger per år).
 • Interaktion med industrin: Du kommer att få möjligheter att diskutera ditt arbete med tillämpade forskare inom industrin, inklusive våra industriella projektpartner som Cparta Cyber Defense, Debricked, Ericsson, Recorded Futures, och SEB.
 • Inom doktorandutbildning kommer du också att delta i WASP Graduate School,, vilket erbjuder kurser inom olika tekniska ämnen, samt möjlighet för att delta i internationella resor och samarbete.

 Mer om WASP Graduate School: (https://wasp-sweden.org/graduate-school/)

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller 
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet i datavetenskap uppfyller den som har:

 • minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
 • civilingenjörsexamen inom datateknik, elektroteknik, informations- och kommunikationsteknik, teknisk fysik, eller teknisk matematik.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Omfattande programmeringserfarenhet.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Mycket god förmåga till problemlösning.
 • Erfarenhet av programmering i Java.
 • Erfarenhet av kompilatorkonstruktion, statisk programanalys, dynamisk programanalys, systemprogrammering, och analys av programvarusårbarheter.
 • Erfarenhet av funktionell eller rent deklarativ programmering (logikprogrammering, referensattributgrammatik osv.)

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss

Övrigt

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2024-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/771
Kontakt
 • Christoph Reichenbach, christoph.reichenbach@cs.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-03-26
Sista ansökningsdag 2024-04-30
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb