Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämnesbeskrivning

Biologi är det stora ämnet om allt levande. Det spänner över allt från processer på molekylär och cellulär nivå̊ till globala processer på ekosystemnivå. Detta omfattande ämne indelas i ett antal mindre discipliner och ämnesinriktningar. Forskarutbildningen vid biologiska institutionen omfattar många av dessa inriktningar, från molekylärbiologi till tillämpad ekologi, från virus och enskilda celler till evolutionsbiologi och global biodiversitet. Att forskarutbilda sig vid biologiska institutionen innebär i regel en specialisering inom någon mer avgränsad del av hela biologins forskningsfält och kan omfatta fältarbeten, experiment, teoretiskt arbete, eller en kombination av dessa.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden.

Målet med doktorandprojektet är att bidra med den första grundliga undersökningen av de kemiska sinnena (lukt och smak) hos granbarkborrens (Ips typographus) larver, med studier som främst är inriktade på de molekylära och fysiologiska sensoriska mekanismerna. Projektet inkluderar identifiering av kemosensoriska gener och analyser av deras uttryck i larvstadiet, följt av bestämning av luktreceptorernas funktioner med hjälp av heterologa (in vitro) system. Dessa studier kommer att kompletteras med elektrofysiologiska mätningar från larvens luktorgan och beteendeexperiment för att undersöka larvens svar till fysiologiskt aktiva luktämnen.

Projektet kommer att involvera flera ”state-of-art” tekniker, inklusive genannotering från artens tillgängliga genomsekvens, funktionell karakterisering av receptorer med hjälp av HEK293-celler och Xenopus laevis-oocyter, elektrofysiologiska mätningar från individuella luktneuron, samt beteendeanalyser i laboratoriet. Doktoranden kommer även att få möjligheten att lära sig toppmoderna metoder inom kemisk analys, specifikt gaskromatografi-masspektrometri (GC-MS). Därför är projektet lämpligt för kandidater med stort intresse för insekters kemiska och sensoriska ekologi, samt med dokumenterad erfarenhet även i molekylärbiologisk metodik och genomisk/transkriptomisk analys.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för biologi uppfyller den som har avklarat ett självständigt arbete (till exempel examensarbete) i relevant ämne omfattande minst 30 högskolepoäng, samt har goda kunskaper i det engelska språket, såväl skriftligt som muntligt.

Övriga krav

 • MSc examen i biologi/molekylärbiologi eller ett närliggande ämnesområde.
 • Utmärkt muntlig och skriftlig förmåga i engelska.
 • Visad förmåga till proaktivt och självständigt arbete.
 • Visad förmåga att arbeta som en del av en grupp.
 • Praktisk erfarenhet av molekylärbiologiska metoder.
 • Hög motivation och ett uppriktigt intresse för just detta projekt.

Det är meriterande om kandidaten har:

 • Praktisk erfarenhet av beteendearbete i laboratoriet.
 • Teoretisk och praktisk erfarenhet inom de vetenskapliga områdena kemisk ekologi och sinnesbiologi.
 • Erfarenhet av cellodling.
 • Erfarenhet av elektrofysiologi.
 • Erfarenhet av organisk kemi eller biokemi, samt GC-MS analys.
 • Erfarenhet av transkriptomik och genannotering.
 • Erfarenhet av databehandling och statistisk analys.
 • B körkort.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 • Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 • Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, till exempel yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (det vill säga max 20%). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1–7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av doktorandutbildningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etcetera).

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 1 juni 2024 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/806
Kontakt
 • Martin N Andersson, universitetslektor, martin_n.andersson@biol.lu.se,+46462229344
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-03-21
Sista ansökningsdag 2024-04-30
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb