Lunds universitet, Humaniora och teologi, Språk- och litteraturcentrum

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Beskrivning av arbetsplats och ämne

Anställningen är placerad vid Sektion 1 vid Språk- och litteraturcentrum, vilken samlar svenskämnena och övriga nordiska språk. Sektionen har ett fyrtiotal medarbetare som undervisar i de olika svenskämnena och nordiska språk. Svenskämnena är en stor del av Språk- och litteraturcentrums verksamhet. Ämnena svenska och svenska som andraspråk har förutom grundkurser i ämnena även ett stort antal kurser på lärarprogrammet och lärarlyftskurser för redan verksamma lärare inom skolämnet svenska som andraspråk. Ämnet svenska som främmande språk ger huvudsakligen tre typer av kurser. För det första ges nybörjar- och fort­sätt­nings­kurser i svenska för utbytesstudenter vid Lunds universitet. För det andra ges nybörjarkurser och behörighets­givande kurser i svenska för andra studentgrupper som rekryteras såväl nationellt som internationellt. För det tredje ges kurser i svenska för icke-svensktalande anställda vid Lunds universitet. I verksamheten ingår också att genomföra och bedöma det nationella språktestet TISUS. En del av ny­börjar­undervisningen ges inledningsvis på engelska. Vid svenskämnena förekommer också en hel del uppdragsutbildningar, ofta med inriktning mot svenska som främmande språk eller svenska som andraspråk.

Arbetsuppgifter

Du kommer att undervisa såväl på nybörjar- som fortsättningskurser i svenska som främmande språk och på behörighetsgivande kurser i svenska. I anställningen ingår också att delta i kursutvecklingsarbete och att undervisa på uppdragsutbildningar i svenska som främmande språk och/eller svenska som andraspråk, samt tid för kompetensutveckling. Undervisningen kan ske såväl på dag- som kvällstid och såväl på distans som på campus.

Krav för behörighet

 • Du ska ha en examen på avancerad nivå i relevant ämne för anställningen eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.
 • Du ska ha dokumenterad pedagogisk skicklighet.
 • Du ska ha genomgången högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt. Om särskilda skäl finns, t.ex. om du i din tidigare anställning inte haft förutsättningar att inhämta sådana kunskaper, kan anställning ändå ske. Du ska då genomgå högskolepedagogisk utbildning under de två första åren av anställningen, så att kravet uppnås.
 • Du ska ha förmåga att undervisa på svenska och engelska från anställningens första dag.

Bedömningsgrunder

 • Ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ingår.
 • Pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva och utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • Yrkeserfarenhet eller annan erfarenhet av relevans för anställningen.

Särskilt meriterande

 • Lärarbehörighet
 • Minst 60 hp i svenska som andraspråk
 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning i svenska som främmande språk alternativt svenska som andraspråk för vuxna inlärare med god utbildningsbakgrund
 • Dokumenterad god samarbetsförmåga och initiativförmåga
 • Undervisningserfarenhet och kursutvecklingsarbete från högskola/universitet
 • Erfarenhet av bedömning av TISUS-test eller liknande nationella test.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska vara utformad i enlighet med anvisningar som kan hämtas på https://www.ht.lu.se/om-fakulteterna/lediga-anstallningar/anvisningar-for-sokande. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med utlysningstext och anvisningar samt att allt har inkommit till universitetet senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Villkor

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/859
Kontakt
 • Anna W Gustafsson, sektionsföreståndare, https://www.sol.lu.se/person/AnnaGustafsson/
 • Anna Flyman Mattsson, studierektor, https://www.sol.lu.se/person/AnnaFlymanMattsson/
 • Jeanette Lunde, rekryteringskoordinator, https://www.sol.lu.se/person/JeanetteLunde
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-04-04
Sista ansökningsdag 2024-05-02

Tillbaka till lediga jobb