Lunds universitet, LTH, Institutionen för energivetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Divisionen för strömningsmekanik erbjuder två doktorandtjänster inom området termokemisk omvandling av gröna bränslen för kraftproduktion och framdrivningssystem. Gröna bränslen, inklusive vätgas, ammoniak och metanol, har potentialen att uppnå nollutsläpp av koldioxid i olika tillämpningar såsom gasturbinmotorer och marinmotorer. Dessa tjänster syftar till att fördjupa förståelsen för de grundläggande fysikaliska och kemiska processerna bakom termokemisk omvandling av gröna bränslen genom att använda avancerade metoder för högpresterande beräkningar. Forskningen kommer att innebära nära samarbete med internationella partners från akademin och industrin. 

Arbetsuppgifter

Arbetets fokus kommer att ligga på att utveckla och tillämpa beräkningsmetoder för att undersöka termokemiska omvandlingsprocesser av gröna bränslen (vätgas, ammoniak och metanol) i gasturbiner och marinmotorer. Detta innebär att skapa matematiska modeller för direkt numerisk simulering (DNS) och storskalig virvelsimulering (LES) av turbulens/kemiska interaktioner, med särskild tonvikt på att förstå utsläpp av oönskade föroreningar som NOx.

De primära ansvarsområdena för doktoranderna kommer att vara att ägna sig åt sina forskningsstudier, vilket inkluderar deltagande i forskningsprojekt och avancerade kurser anpassade för doktorander. Dessutom kan deras uppgifter inkludera undervisning och andra avdelningsrelaterade ansvarsområden, inte överstigande 20% av deras arbetsbelastning.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet Energivetenskaper den som har:

 • minst 90 högskolepoäng med relevans för forskarutbildningsämnet, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet.
 • examen på avancerad nivå inom relevant ämnesområde.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrund

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet, administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen. 

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av beräkningsströmningsdynamik (CFD, särskilt LES och DNS) av värme- och massöverföring samt kemiskt reaktiva flöden.
 • Erfarenheter av HPC-superdatorer och dataanalys.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss. 

Divisionen för strömningsmekanik vid Lunds universitets institution för energivetenskaper är en framstående och dynamisk forskningsmiljö, erkänd för sina banbrytande bidrag inom området strömningsmekanik, särskilt inom energisystem och hållbara teknologier. Vår division är stolt över en samarbetsvillig och innovativ forskningskultur, där tvärvetenskapliga tillvägagångssätt aktivt förföljs.

Övrigt

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Vi avser att anställa 1-2 doktorander.

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Snarast, enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/919
Kontakt
 • Xue-Song Bai, Professor, +46462224860
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-03-26
Sista ansökningsdag 2024-04-16

Tillbaka till lediga jobb