Lunds universitet, LTH, Inst. för processteknik och tillämpad biovetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Avdelningen för kemiteknik är nyskapande inom separationsteknik och reaktionsteknik och är en del av Institutionen för processteknik och tillämpad biovetenskap (PLE). Vår verksamhet har tydlig koppling till Agenda 2030 genom forskningens fokus på energi- och kostnadseffektiva processer.
Samarbeten med industri och andra forskargrupper både i och utanför Sverige är en viktig del av vår strategi.
Våra studenter och anställda upplever en trevlig och inkluderande miljö på avdelningen.

Beskrivning av arbetsplatsen

Institutionen för processteknik och tillämpad biovetenskap omfattar ett brett spektrum av industriellt relevanta forskningsområden, inklusive exempelvis växtbaserade köttanaloger, koldioxidinfångning samt formulering av läkemedel. Tjänsten är i membrangruppen vid PLE, Avdelningen för kemiteknik vid Lunds universitet. Membrangruppen i Lund är en av de mest etablerade forskningsgrupperna för membranprocesser i Sverige och har tillsammans med MemLab – Forsknings- och utvecklingscenter för industriella membranprocesser – en utmärkt infrastruktur för att utveckla och optimera membranprocesser från labb till pilotskala.

Projektet är en del av Horizon Europe Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Doctoral Networks 2022 Mem-Fast - Membranes as Enablers for Future Biorefineries: from Fabrication to Advanced Separation Technologies.

Ämnesbeskrivning

Projektet fokuserar på att optimera nedströmsförädling i bioraffinaderier, specifikt inriktat på produktion av biobränsle, t.ex. bioetanol och biobutanol. En nyckelstrategi involverar nedsänkning av FO-membran och/eller hydrofoba pervaporationsmembran direkt i fermentorn för att underlätta kontinuerlig jäsning och öka koncentrationen av biobränslen/biokemikalier. Dessutom minskar inducerande vibrationer i membranbioreaktorn beläggningar på membranytan, vilket säkerställer bibehållen effektivitet. Optimeringen av processer för produktion av biobränsle syftar till att uppnå maximalt utbyte samtidigt som energibehovet för efterföljande uppreningssteg minimeras. Nedströmsbehandlingen optimeras genom att kombinera borttagning av olösligt material, produktisolering, rening och förkoncentration i endast två processteg, vilket ökar den totala effektiviteten. Projektet inkluderar också en tekno-ekonomisk analys för att jämföra hållbarheten och energibehovet för det nya hybridkoncept med nuvarande biobutanol- och bioetanolproduktionsprocesser, med olika substrat som referenspunkter. Förväntade resultat inkluderar utvecklingen av en effektiv nedströmsprocess som använder biobutanol som referenssystem, för att övervinna nuvarande utmaningar inom bioraffinaderi och stödja den potentiella elektrifieringen av bioraffinaderier.

Arbetsuppgifter

Doktorandernas huvudsakliga arbetsuppgifter är att ägna sig åt sina forskningsstudier, vilket inkluderar deltagande i forskningsprojekt och forskarutbildningskurser. Arbetsuppgifterna kommer även att innefatta undervisning och andra institutionsbaserade uppgifter (högst 10%).

Detaljerad beskrivning av arbetsuppgifterna:

 • Litteraturstudie av tillgänglig vetenskaplig litteratur inom forskningsämnet som summeras i en rapport/artikel.
 • Design, konstruktion och modellering av en experimentell uppställning i labb/pilotskala där membranprocessen integreras med fermentorn.
 • Integration och optimering av FO-membran och/hydrofob pervaporation med membranbioreaktorn i hybridprocessen.
 • Tekno-ekonomisk utvärdering av den övergripande processen med fokus på energiförbrukning.
 • Kommunikation av erhållna resultat i form av publicering av vetenskapliga artiklar, , samt vid internationella vetenskapliga konferenser.

Behörighet

En person uppfyller de allmänna behörighetskraven för kurser och utbildningar på forskarnivå om den sökande:

 • har tilldelats examen på avancerad nivå, eller
 • har uppfyllt kraven för kurser som omfattar minst 240 hp varav minst 60 hp avlagts på avancerad nivå, eller
 • har förvärvat väsentligen motsvarande kunskaper på annat sätt i Sverige eller utomlands.

En person uppfyller de specifika behörighetskraven för studier på forskarnivå inom kemi-. bio- eller livsmedelsteknik om den sökande har:

 • ett specialiserat projekt om minst 30 högskolepoäng inom ämnet.
 • Specifik examen t.ex civilingenjörsexamen, magisterexamen eller annan jämförbar examen med relevant för ämnesområdet.

Ytterligare krav:

 • inte har vistats i Sverige eller utfört forskningsarbete vid LU eller vid någon annan svensk organisation mer än högst 12 månader under de senaste tre åren.
 • Mycket god muntlig och skriftlig förmåga i engelska, då stora delar av forskningsarbetet kommer att utföras på engelska.
 • God laborationsvana.

Bedömningsgrunder

Urval till forskarutbildning baseras på studentens potential att dra nytta av sådana studier. Bedömningen av potential görs i första hand utifrån akademiska resultat från grund- och avancerad nivå. Särskild uppmärksamhet ägnas åt följande:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för examensarbetet och studieämnet.
 2. Bedömning av förmåga att arbeta självständigt samt att formulera och ta itu med forskningsproblem.
 3. Skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga.
 4. Annan erfarenhet relevant för forskarutbildningen, t.ex relevant arbetslivserfarenhet.

Andra bedömningskriterier och meriter:

 • Erfarenhet av separationsprocesser, såsom membranprocesser.
 • Kunskaper om jäsning/bioteknik och relevanta analystekniker.
 • Erfarenhet av att bygga/montera utrustning i labb/pilotskala.
 • Kunskaper om modellerings- och programmeringsfärdigheter inom t.ex. Python C/C++, MATLAB och/eller LabView.
 • Grundläggande kunskaper inom elektronik.
 • Erfarenhet av projektledning.

Hänsyn ska även tas till god samarbetsförmåga, drivkraft och självständighet samt hur den sökande genom erfarenhet och kompetens bedöms ha de förmågor som krävs för att framgångsrikt genomföra forskarutbildningen.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss

Övrigt

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsförlagt arbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 4,5 år (dvs. max 10 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.4.

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Senast 2024-11-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/948
Kontakt
 • Prof. Frank Lipnizki, frank.lipnizki@ple.lth.se, +46462228292
 • HR Admin. Mia Hedin, mia.hedin@ple.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
Publicerat 2024-04-11
Sista ansökningsdag 2024-05-02

Tillbaka till lediga jobb