Medicinska fakulteten, Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av verksamheten

Vid gruppen för Basala Gangliernas Patofysiologi bedrivs experimentell forskning om mekanismer bakom Parkinsons sjukdom och L-DOPA-inducerade dyskinesier, och utvärderas olika potentiella behandlingar. Forskargruppen har sedan flera år legat i framkant inom detta området. Gruppen leds av professor Angela Cenci Nilsson och består numera av 1 doktorand, 3 projektassistenter, 1 forskaringenjör, 1 biomedicinsk analytiker (BMA), 1 post-doktoral forskare, och 1 utbytesstudent på bachelor-nivå. Verksamheten är lokaliserad på Biomedicinskt centrum i Lund, med kontorer och laboratorier inom BMC A13. Här kan du läsa mer om vår spännande forskning: Research portal

Forskargruppen ingår i det strategiska forskningsområdet MultiPark Multipark

Projektbeskrivning
En viktig mål för vår forskning är att kartlägga förändringar i nervcellsaktivitet som sker i hjärnbarken och striatum hos möss som utvecklar ofrivilliga rörelser under behandling med Parkinson-mediciner. Dessa experimentella data används för att tänka ut och testa specifika interventioner som kan förbättra de ofrivilliga rörelserna och/eller andra Parkinson-relaterade funktionsbortfall. Specifik information om våra musmodeller för behandlings-inducerade ofrivilliga rörelser (samt metoder för att generera dem) hittas i denna artikel: ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34153463 .

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Huvudarbetsuppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning och därför kommer du både vara antagen som student och anställd vid Lunds universitet.

Som doktorand behöver du noggrant följa din individuella studieplan. En första studieplan till detta doktorandprojekt har redan satts upp av projektets huvudhandledare (Angela Cenci Nilsson) och biträdande handledare (Per Petersson, Pär Halje), och blivit godkänt av Medicinska Fakulteten. Enligt planen kommer doktorandstudierna att generera 3 delarbeten som utvecklar följande vetenskapliga frågeställningar: Delarbete 1 - ”Role of indirect pathway D2 receptors in parkinsonian and dyskinetic states”; Delarbete 2 - ”Role of cortical parvalbumin interneurons  in parkinsonian and dyskinetic states”; Delarbete 3 - ” Patterned protocols of cell-type specific cortical optostimulation: effects on neuronal activity and motor behaviour”. Studierna baseras på tillämpning av följande tekniker på laboratoriemöss: stereotaktisk hjärnkirurgi, administration av farmaka, beteendetest, registrering av nervcellsaktivitet med hjälp av fluorescerande kalcium-indikatorer (”fiber fotometri”), stimulering av specifika nervceller med hjälp av ljuskänsliga jonkanaler (”optogenetik”), samt histologisk analys av gnagarhjärna. En revidering av studieplanen kan och ska genomföra i takt med att forskningsarbetet fortskrider. 

Som doktorand medverkar du till att arrangera ”journal clubs” och andra evenemang inom forskargruppen, hjälper till att handleda studenter som ansluter sig till projektet, samt hjälper till att hålla reda på transgena muskolonier relaterade till projektet (inkluderande genotypning av möss vid behov).

I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i institutions-relaterat arbete, dock under max 10% av arbetstiden.

Kvalifikationer

Krav för antagningen är:

avlagd examen på avancerad nivå, fullgjorda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. god förmåga av att tillgodogöra sig forskarutbildningen

Krav för anställningen är:
I. Tekniska kunskaper.

För anställningen krävs en direkt erfarenhet av följande tekniker:

 • Stereotaktisk hjärnkirurgi på laboratoriemöss,
 • Farmakologisk behandling av möss,
 • Beteendetest för att utvärdera Parkinson-relevanta motoriska funktioner hos möss,
 • Registrering av nervcellsaktivitet med hjälp av kalcium-indikatorer,
 • Beredning av gnagarhjärnor till histologiska och biokemiska analys,
 • Kvantitativ immunohistokemi på hjärnsnitt med efterföljande bildanalys,
 • Förmåga att sammanställa resultat i en tillfredställande grafisk form,
 • Förmåga att kommunicera forskningsresultat på engelska både skriftligt och muntligt.

2. Kompetenser/personliga egenskaper som krävs för att utföra arbetet som doktorand.

 • Genuint intresserad av sitt forskningsprojekt,
 • Stabil, uthållig, stress-tålig,
 • Initiativtagande (och så småningom självgående),
 • Strukturerad (dvs kapabel att organisera och driva fram arbetet på ett effektivt sätt),
 • Öppen och tålmodig i samarbetet med andra,
 • Förmågan att acceptera konstruktiv kritik.

 Meriterande för anställningen är:

 • Kunskaper om neurovetenskap, med fokus på nervkretsar mella kortex och basala ganglier,
 • Datakunskaper gällande DeepLabCut eller andra mjukvaror som kräver viss anpassning

Stor vikt kommer att läggas vid hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Som doktorand vid Lunds universitet är du både antagen som student och anställd vilket ger flera förmåner. Läs mer om att vara antagen och anställd vid på universitetets webbplats.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss Jobba hos oss

Om anställningen

Anställningen är en visstidsanställning på sammanlagt fyra år, 100% med startdatum den 1 maj 2024 eller enligt överenskommelser. Huvudregeln är att anställningar vid Lunds universitet bedrivs i Sverige, du förväntas därför kunna utföra ditt arbete på plats i Lund.
Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§. Bestämmelser gällande antagning till forskarstudier finns i 6 kap. 3 § högskoleförordningen (1993:100). Mer information finns på universitetets hemsida

Övrigt
För doktorander finns en särskild lönestege knuten till varje fakultet och lön sätts enligt aktuell lönestege. Önskad tillträdesdatum är 1 maj eller enligt överenskommelse. 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningen avslutas 2025-04-30
Tillträde 2024-05-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/978
Kontakt
 • Maria Angela Cenci Nilsson, professor, +46462221431
 • Maria Palmkron, HR-partner, 046-2224076
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-03-26
Sista ansökningsdag 2024-04-16

Tillbaka till lediga jobb