Lunds universitet, Humaniora och teologi, CTR

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Beskrivning av forskningsområdet

Anställningen som postdoktor ingår i projektet ”Scripture and Secularism: Mapping the Impact of the Bible on Conceptualizations of Europe”, som finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Projektet är en receptionshistorisk undersökning av hur Bibeln har betraktats som stödjande, och till och med grundläggande, för idéer och ideologier om det sekulära Europa. Projektet undersöker hur referenser till Bibeln förekommer i de så kallade sekulära sfärerna av kultur och politik samt hur utvecklingen av bibelvetenskap som disciplin kan ses och har setts som en avgörande del av sekulariseringsprocesser i Europa.

Du söker till anställningen med ett förslag på forskningsprojekt som på ett tydligt sätt bidrar till det övergripande forskningsområdet med ett särskilt fokus på perspektiv från studiet av nya testamentet. Särskilt välkomnas forskningsförslag som undersöker förhållandet mellan Nya testamentets exegetik och sekulariserande trender i Europa.  

Postdoktoranställningen är placerad vid Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR) inom ämnet Nya testamentets exegetik.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Du kommer att arbeta inom forskningsprojektet ”Scripture and Secularism”, vilket leds av Dr. Hannah Strømmen. Utöver det egna forskningsprojektet arbetar du med forskningsadministration inom ramen för det övergripande projektet, såsom organisering av seminarier och konferenser samt delta i ansökningar om forskningsfinansiering. Du kommer också att arbeta med olika typer av forskningskommunikation. 

Du förväntas delta i forskningsmiljön genom aktivt deltagande i forskningsseminarier (särskilt seminariet för Nya testamentets exegetik) och andra forskningsrelaterade aktiviteter vid Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR). Arbetsuppgifterna kräver regelbunden närvaro på arbetsplatsen.

Undervisning, handledning och andra undervisningsrelaterade uppgifter kan förekomma inom ramen för anställningen, dock till högst 20 % av arbetstiden.

Kvalifikationer

 • Du ska ha avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i nya testamentets exegetik eller närliggande ämnen med relevans för studiet av nya testamentet. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas och du som sökande behöver innan denna tidpunkt komplettera din ansökan med dokumentation som styrker avlagd doktorsexamen. Kompletteringen mailas till prefekt Hege Markussen (för mailadress se universitetets hemsida: www.ctr.lu.se/person/HegeIreneMarkussen/). Anställningen är en så kallad meriteringsanställning med syfte att fungera som ett inledande steg i karriären. Främst bör därför den sökande komma ifråga som har avlagt doktorsexamen högst tre år innan sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl så som sjukdom, föräldraledighet, fackliga förtroendeuppdrag, tjänstgöring inom totalförsvaret eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag kan denna tid räknas av den tid som förflutit från avlagd doktorsexamen.
 • Mycket god förmåga att skriva och tala engelska och tillräckliga kunskaper i språk av relevans för det egna föreslagna forskningsprojektet.

Bedömningsgrund

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Vid anställning som postdoktor ska främst den vetenskapliga förmågan beaktas. Som grund för bedömning ska du bifoga en forskningsplan för den forskning som är tänkt att genomföras inom anställningen. Enbart sökande vars forskningsplan och tidigare arbete kan stärka forskningsmiljön kommer att beaktas för anställningen som postdoktor. Om du har genomgått högskolepedagogisk introduktionsutbildning motsvarande två veckor enligt SUHF:s rekommendationer bedöms du ha pedagogisk förmåga. Om den som anställs inte har sådan, eller motsvarande, utbildning och om undervisning är del av arbetsuppgifterna ska sådan utbildning erbjudas inom ramen för anställningen.

Meriterande för anställningen i fallande ordning

 • Dokumenterad förmåga att arbeta med receptionshistoriska frågor särskilt med avseende på receptionen av Nya testamentets texter.
 • Läsfärdigheter på tyska.
 • Läsfärdigheter på skandinaviska språken.
 • Dokumenterad erfarenhet av forskningskommunikation via sociala medier, underhåll av webbsidor, populärvetenskaplig forskningskommunikation samt organisation av akademiska konferenser.
 • Dokumenterad erfarenhet av att delta i tvärvetenskapliga och internationella forskningssamarbeten.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till två år och avser heltid enligt ”Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, kollektivavtal slutet 2021-11-19 mellan Arbetsgivarverket och OFR/S och Saco-S.

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss Jobba hos oss.

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska.

Som del av din ansökan ska du bifoga en forskningsplan. Din forskningsplan ska anknyta till ovan beskrivna ämne och forskningsprojekt. Utöver forskningsplanen ska du också bifoga din doktorsavhandling.  

Ytterligare anvisningar för hur du sammanställer din ansökan finner du här: www.ht.lu.se/om-fakulteterna/lediga-anstallningar/sa-har-soker-du-en-anstallning-som-postdoktor-vid-ht-fakulteterna/.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 november 2024 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/1017
Kontakt
 • Hege Markussen, prefekt, https://www.ctr.lu.se/person/HegeIreneMarkussen/
 • Hanna Strømmen, forskningsledare, https://www.ctr.lu.se/person/HannahStrommen/
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
Publicerat 2024-05-02
Sista ansökningsdag 2024-05-27

Tillbaka till lediga jobb