Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Särskild ämnesbeskrivning

Hur genomför fåglarna sin flytt? Vilka är de fysiologiska begränsningarna för fågelflytt? Är fåglar på något sätt begränsade av sin termoreglering under långa flygningar?

Genom att använda ny teknik utvecklad vid Lunds universitet har vi nyligen upptäckt ett oväntat och överraskande flygbeteende hos flyttfåglar. Tidigare har man trott att fåglar helst flyttar under 2 000 m och flyger stadigt på en given höjd. Men fåglarna i våra studier flög inte bara extremt högt (upp till 6–8000 m), utan de ändrade också sina flyghöjder oftare än förväntat. Intressant nog ändrades flyghöjderna på ett systematiskt sätt, och var 2–4000 m högre under dagen än under natten under långa flygningar. Så varför flög fåglarna på till synes gynnsamma höjder i 10 timmar på natten, bara för att klättra flera tusen meter strax innan solen gick upp? Är det något med fågelns fysiologi som gör att fågeln flyger så högt under dagen? Vad är kostnaderna för detta beteende?

Den observerade skillnaden i flyghöjd mellan dag och natt öppnar upp för ett antal nya frågor och hypoteser angående migrationsekologi och fåglars fysiologi. Detta projekt kommer fokusera på att i en experimentell uppställning (fåglar som flyger i en vindtunnel) för att studera fysiologiska kostnader och begränsningar relaterade till de observerade extrema skillnaderna i flyghöjder mellan dag och natt.


Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Projektet kommer att genomföras i nära samarbete med professor Christopher Guglielmo, Western University, Kanada, och mycket av det experimentella arbetet kommer att utföras i Kanada. Postdoktorn kommer att ansvara för att utföra vindtunnelexperiment med vilda fåglar och ibland kan forskningen kräva långa arbetsdagar under längre tidsperioder. Postdoktorn förväntas även att analysera data och bidra till spridningen av resultaten genom att presentera resultat på konferenser och producera högkvalitativa vetenskapliga artiklar. Dessutom förväntas postdoktorn att spela en aktiv roll i forskningsmiljön och ansvara för det administrativa arbetet i samband med projektet. En viss mängd resor förutses i relation till aktiviteterna inom projektet.


Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Projektet är lämpligt för en kandidat med bakgrund inom fågelfysiologi och ett starkt intresse för migrationsekologi och flyttfåglars beteenden.

Övriga krav:

 • Expertkunskaper inom fågelfysiologi och fysiologi relaterat till flygning.
 • Välutvecklade analytiska och statistiska kunskaper (t.ex. statistisk programmering i R).
 • Erfarenhet av vetenskaplig publicering.
 • Förmåga att arbeta i grupp såväl som självständigt.
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Utöver de obligatoriska kraven kommer dokumenterad erfarenhet inom följande områden att betraktas som starka meriter:

 • Erfarenhet av att arbeta med fåglar i vindtunnelexperiment


Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.

Övriga bedömningsgrunder:

 • Att kriterierna ovan uppfylls
 • Motivation för det specifika projektet

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S).

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

 • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
 • En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
 • Kontaktuppgifter till minst två referenser.
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.
Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/1044
Kontakt
 • Sissel Sjöberg, rekryterande chef, sissel.sjoberg@biol.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-04-05
Sista ansökningsdag 2024-05-03

Tillbaka till lediga jobb