Lunds universitet, LTH, Elektro- och informationsteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Forskningen vid Avdelningen för integrerade elektroniksystem (IES) på Institutionen för elektro- och informationsteknik (EIT) kombinerar systemdesign med kiselbaserad kretsdesign på hög nivå. Vår styrka är designen av integrerade kretsar (”integrated circuits”, IC:s, på engelska) i avancerade så kallade nanometer CMOS-processer. Sådana kretsar inkluderar digitala signalprocessorer, radiofrekvens- och millimetervågsmoduler, dataomvandlare samt större system som bearbetar både analoga och digitala signaler. På IES återfinns också forskningscentret ”Multidisciplinary Research Centre for Semiconductor System Design” (classIC), finansierat av Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF), som stödjer design av halvledarsystem. 

Tjänsten är knuten till classIC-centret, där forskningen bedrivs i en konkurrenskraftig multidisciplinär miljö. Expertis inom integrerad kretsdesign samt implementering av ändamålsenlig hårdvara för högpresterande trådlös kommunikation kommer att vara tillgänglig inom classIC, vilket utgör den bästa förutsättningen till dess vidareutveckling. Ett viktigt applikationsområde vi kommer att fokusera på är den så kallade ”extended reality”, som fordrar bland annat extremt avancerade trådlösa system.

Vårt team inkluderar lärare, forskare och administrativ personal, vilket främjar en rik intellektuell miljö för samarbete; vi erbjuder dessutom en arbetsmiljö som främjar balans mellan professionell tillväxt och privatliv. Vi uppmuntrar nyanställda att engagera sig i både spetsforskning, utbildningsinitiativ och branschsamarbete och därigenom bidra till att utveckla integrerade kretsar och system.

Mer om classIC
Mer om SSF (strategiska.se)

Särskild ämnesbeskrivning

Ämnet för tjänsten är elektroteknik med specifik inriktning mot integrerad krets- och systemdesign, där teoretiska studier av systemkrav samt kretsdesign och verifiering av avancerade arkitekturer ingår. Avancerade implementeringar av integrerade kretsar, som kombinerar hög prestanda med energieffektivitet, blir allt viktigare inom de flesta applikationsområden, vilket betyder att forskningsinsatserna kommer att ligga vid de yttersta forskningsgränserna, både när det gäller teoretiska och tillämpningsmässiga ändamål.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskole-pedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Forskning inom ämnesområdet.
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Arbete med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Administration kopplad till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i både tal och skrift.
 • Erfarenhet av teoretiska och praktiska aspekter av integrerade kretsar och systemdesign för trådlös anslutning.
 • Kunskaper om olika implementeringsmetoder av konfigurerbara radiomottagare och radiosändare för avancerade trådlösa applikationer.

Arbetsuppgifterna kräver att du uppfyller de amerikanska exportrestriktionerna (EAR) (bis.gov).

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • Kunskaper inom det allmänna området trådlös kommunikation och i synnerhet kretsar och system avsedda att användas i MIMO-arkitekturer.
 • Erfarenhet av implementering och verifiering av integrerade kretsar i avancerade CMOS-processer, inklusive kravutveckling på systemnivå.
 • Erfarenhet av avancerade CAD-verktyg för design och implementering av integrerade kretsar.
 • Erfarenhet av att arbeta med moderna mätinstrument för kretskarakterisering och verifiering vid radiofrekvenser/millimetervågsfrekvenser samt verifiering av digitala kretsar.
 • Dokumenterad erfarenhet av integration av digitala och analoga block, RTL till GDSII, och låg-effekt design.
 • Dokumenterad erfarenhet av avancerade CAD-verktyg för design och implementering av integrerade kretsar i avancerade CMOS-processer.
 • Dokumenterad erfarenhet från både standard-cell och full-custom integration.
 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning, exempelvis föreläsningar, övningar, labbhandledning, projekthandledning.

Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningen inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss.

Övrigt

Anställningen är tidsbegränsad till 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt kollektivavtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”. Tillträdesdatum är så snart som möjligt enligt överenskommelse, dock senast 2024-08-01, eller snarast möjligt därefter. 

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska och bör innehålla CV inklusive publikationslista, personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina forskningsmeriter. Ansökan ska även innehålla kopia av doktorsexamen eller motsvarande samt övrigt du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev o s v).

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-08-01, eller snarast möjligt därefter enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/1334
Kontakt
 • Joachim Rodrigues, Universitetslektor, +46462224868,joachim.rodrigues@eit.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-05-16
Sista ansökningsdag 2024-05-31

Tillbaka till lediga jobb