Lunds universitet, Centrum för miljö- och klimatvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Särskild ämnesbeskrivning

Nya ansatser behövs för en effektiv anpassning av det finansiella systemet till den biologiska mångfaldens behov. Denna postdoktortjänst ingår i forskningsprojektet BIOPATH med mål att bedöma, utveckla och testa befintliga och nya tillvägagångssätt för hur hänsyn till biologisk mångfald kan integreras i finansiellt beslutsfattande med finansiella aktörer, och analysera de institutionella och politiska konsekvenserna av att införa sådana system. Denna postdoktorstjänst har fokus på att kartlägga, karakterisera och utvärdera de tillvägagångssätt som nu används för att koppla biologisk mångfald till affärsbeslut med syfte att utvärdera deras användbarhet och giltighet. Resultaten kommer att användas för att ta fram en färdplan för utveckling av bedömningsverktyg. Arbetet kräver en förståelse för hur användningen av biomassa i gröna sektorer kan påverka biologisk mångfald och tillhörande värden, samt en förståelse för hur affärsbeslut i den gröna sektorn kan översättas till påverkan på markanvändning. Arbetet bedrivs i nära samarbete med avnämare.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Forskningens fokus är de verktyg och metoder som används av industrin inom livsmedels-, skogsbruks- och bioenergibranscherna för att upptäcka och beskriva deras påverkan på biologisk mångfald. Med utgångspunkt i en inventering av sådana metoder i BIOPATH, kommer postdoktorn att använda metoder som sträcker sig från expertkonsultation till avancerad modellering för att fastställa om och hur dessa metoder återspeglar förlusten av skilda aspekter av biologisk mångfald och relaterad till dess olika värden, samt i vilken utsträckning dessa metoder kommer att spegla industrins ambitioner att minska sin påverkan. Detta kommer att innefatta granskning av de antaganden metoderna bygger på, att mäta omfattning av påverkan, undersöka vilka krav som finns på data, och giltighetscertifiering. Studierna kan vara teoretiska eller fallstudier, t.ex. i samarbete med BIOPATHs partners. Arbetet bör slutligen resultera i en färdplan för effektiva verktyg som kan fånga industrins påverkan på biologisk mångfald.

Arbetet kommer att utföras med ett tvärvetenskapligt projektteam med expertis inom biodiversitets- och ekologivetenskap, miljösystemstudier, statsvetenskap och mer. Postdoktorn förväntas presentera resultat vid internationella konferenser, producera högkvalitativa vetenskapliga artiklar och spela en roll i att sprida resultaten. Interaktioner med intressenter är en del av projektet. Postdoktorn förväntas också aktivt delta i och bidra till den allmänna vetenskapliga diskussionen i forskargrupperna.


Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Kunskap om sambanden mellan affärsbeslut, markanvändning och biodiversitet i den gröna sektorn.
 • Dokumenterade färdigheter i vetenskaplig publicering.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • Kunskap och erfarenhet av vetenskaplig bedömning genom systematisk kartläggning
 • Erfarenhet av modellering
 • Kunskap och erfarenhet av att bedöma kopplingar mellan markanvändning och biologisk mångfald i de gröna sektorerna
 • Kunskap om certifieringssystem, märkningssystem och index som används i näringslivet och är relevanta för rapportering om biologisk mångfald
 • Förmåga att kommunicera på svenska


Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S).

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

 • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
 • En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
 • Kontaktuppgifter till minst två referenser.
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.
Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast möjligt/ Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/1359
Kontakt
 • Henrik Smith, henrik.smith@biol.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-06-18
Sista ansökningsdag 2024-08-15
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb