Lunds universitet, LTH, Elektro- och informationsteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Du kommer att arbeta vid Institutionen för elektro- och informationsteknik och främst inom Avdelningen för Integrerade elektroniksystem i samarbete med Avdelningarna för säkerhets- och nätverkssystem samt kommunikationsteknologi. Du kommer att delta i SSF-forskningsprojektet "Chalmers-Lund Center for Advanced Semiconductor System Design, classIC". I projektet samarbetar Lunds universitet och Chalmers tekniska högskola med företag som Ericsson, Saab och Axis för att utveckla halvledarbaserade system för framtida tillämpningar.

Projektbeskrivning

Som doktorand i detta projekt kommer du att undersöka hur man kan förbättra energieffektiviteten och motståndskraften hos ”Extended Reality”(XR)-system genom att dra nytta av 6G-teknologin, både ur algoritm och digital hårdvarusynpunkt. 6G kan fungera som den låglatenta och pålitliga länken för att avlasta energikrävande visionsprocessuppgifter till närliggande basstationer. Den kan också tillhandahålla radiobaserad sensorförmåga för att förbättra noggrannheten och/eller minska strömförbrukningen hos visionsbaserade lokalisering och kartläggningsuppgifter. Intressanta forskningsfrågor inkluderar hur man ska fördela och distribuera bearbetningen, hur man kombinerar information från olika sensorer och hur man implementerar de valda algoritmerna på ett energieffektivt sätt. Maskininlärningsalgoritmer och applikationsspecifika processorer kommer att utforskas för att utföra ”algorithm-hardware co-design”.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Som doktorand kommer du att bidra till designen, utvecklingen och implementationen av de viktigaste bearbetningsalgoritmerna och den motsvarande digitala hårdvaran (acceleratorer och processorer) för de avsedda XR- och 6G-systemen. Arbetsuppgifterna inkluderar även att bidra till en testplattform som demonstrerar konceptet för 6G-assisterad XR-processering.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller 
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för elektroteknik uppfyller den som har:

 • minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
 • civilingenjörsexamen inom datateknik, elektroteknik, informations- och kommunikationsteknik, medicin och teknik, teknisk fysik, teknisk matematik eller teknisk nanovetenskap.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Erfarenhet av design och implementering av digitala integrerade kretsar.
 • Kunskaper om maskininlärning och datorseende.
 • Kunskaper om hårdvaruimplementering för signalbehandling.

Arbetsuppgifterna kräver att du uppfyller de amerikanska exportrestriktionerna (EAR) (bis.gov).

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av utvecklingsverktyg för digitala hårdvara, speciellt ”field-programmable gate array”(FPGA), ”application-specific processor”(ASIP), eller ”application-specific integrated circuits”(ASIC).
 • Erfarenhet av utvecklingsverktyg för maskininlärning och utveckling av algoritmer för datorseende.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss

Övrigt

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. 
Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§. Tillträdesdatum är så snart som möjligt enligt överenskommelse, dock senast 2024-11-01, eller snarast möjligt därefter.

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Så snart som möjligt enligt överenskommelse, dock senast 2024-11-01, eller snarast möjligt därefter
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/1361
Kontakt
 • Liang Liu, Professor, 046-2224652,liang.liu@eit.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-06-27
Sista ansökningsdag 2024-08-15
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb