Medicinska fakulteten, Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Vid gruppen för Basala Gangliernas Patofysiologi bedrivs experimentell forskning om mekanismer bakom Parkinsons sjukdom och L-DOPA-inducerade dyskinesier, och utvärderas olika potentiella behandlingar. Forskargruppen har sedan flera år legat i framkant inom detta området. Gruppen leds av professor Angela Cenci Nilsson och består numera av 1 doktorand, 1 projektassistent, 1 forskaringenjör, 1 biomedicinsk analytiker (BMA), 1 post-doktoral forskare, och 1 utbytesdoktorand. Verksamheten är lokaliserad på Biomedicinskt centrum i Lund, med kontorer och laboratorier inom BMC A13. Här kan du läsa mer om vår spännande forskning: HÄR

  I ett pågående forskningsprojekt som finansieras av stiftelsen Lundbeckfonden t o m Augusti 2026, undersöker vi förändringar i nervcellsaktivitet som sker i hjärnan hos möss som utsätts för en Parkinson-liknande skada I vissa projekt får möss Parkinson-medicinen L-DOPA och utvecklar ofrivilliga rörelser (dyskinesier) under behandlingens gång.

     Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra. Vi värnar om en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare, med ett stort fokus på forskning och kompetent handledning av nya medarbetare och studenter. 

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss Jobba hos oss

 
Arbetsuppgifter och ansvarsområden

I dina arbetsuppgifter ingår huvudsakligen följande laborativa tekniker:

 • Stereotaktisk hjärnkirurgi på laboratoriegnagare (mestadels möss),
 • Farmakologisk behandling av laboratoriegnagare,
 • Beteendetest för att utvärdera motorisk funktion och L-DOPA-inducerade dyskinesier,
 • Histologisk beredning av gnagarhjärnan,
 • Kvantitativ immunohistokemi,
 • Konfokal mikroskopi,
 • Bildanalys,
 • Molekylära och biokemiska analys (t. ex. Western blot),
 • Sammanställning av resultat i lämplig grafisk form.

Andra förekommande arbetsuppgifter:

 • stöd till att hålla reda på transgena muskolonier (avel och genotypning),
 • praktisk handledning av studenter som kommer att ansluta sig till projektet,
 • hjälp till forskargruppledaren med att sammanställa ansökningar om etiska tillstånd för djurförsök, eller andra typer av ansökningar och vetenskapliga texter.

Kvalifikationer

Vi söker härmed en driven person med postdoktoral erfarenhet av följande forskningstekniker på laboratoriemöss: stereotaktisk hjärnkirurgi, administration av farmaka, beteendetester beaktande olika motoriska aspekter inkl. L-DOPA-inducerade dyskinesier, histologisk beredning av gnagarhjärnan, kvantitativ immunohistokemi, konfokal mikroskopi, bildanalys, samt molekylära och biokemiska analys (t. ex. Western blot).  

Krav för anställningen:

 • Genomgången forskarutbildning i biomedicinkt ämne med neurovetenskaplig eller neurofarmakologisk inriktning.
 • Gedigen erfarenhet av flertalet ovan nämnda laboratorietekniker.
 • Förmåga att ordningsamt planera, genomföra, och dokumentera experimentellt arbete.
 • Kapacitet att författa vetenskapliga texter (rapporter, ansökningar, mm) på ett välstrukturerat sätt.

Meriterande för anställningen är:
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper:

 • Du är en öppen, ärlig, och hjälpsam person
 • Bryr dig om de rutiner och regler som gäller på arbetsplatsen,
 • Tålmodig och generös i den praktiska handledningen av nya studenter.

Övrigt
I ansökan bör en motivationsbrev ingå där sökanden förklarar hur hen uppfyller den ovan beskrivna kravprofilen. En intervju kommer att genomföra i våra lokaler på BMC under veckor 21-22. 

Detta är en särskild visstidsanställning (SÄVA) med start 1 juni. 2024, omfattning 40 %

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)

Mer om Medicinska fakulteten

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2024-06-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 40 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/1402
Kontakt
 • Maria Angela Cenci Nilsson, professor, +46462221431
 • Maria Palmkron, HR-partner, 046-2224076
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-04-22
Sista ansökningsdag 2024-05-06

Tillbaka till lediga jobb