Lund University, LTH,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Matematikcentrum vid LTH, Lunds universitet, rekryterar en universitetslektor i matematik.

Beskrivning av arbetsplatsen

Tjänsten som annonseras kommer att placeras antingen vid Avdelningen för Algebra, Analys och Dynamiska System (AADS) eller vid Avdelningen för Tillämpad Matematik (TM) på Matematikcentrum (MC). Matematikcentrum är en gemensam institution för den tekniska fakulteten (Lunds Tekniska Högskola, LTH) och den naturvetenskapliga fakulteten (N) vid Lunds universitet, där de två nämnda avdelningarna formellt tillhör LTH.

Forskningen vid MC innefattar för närvarande områden som matematik (inomvetenskaplig), tillämpad matematik, matematisk statistik samt datorseende och maskininlärning. Institutionen har cirka 150 anställda, däribland flera professorer och seniora forskare, samt ett 50-tal doktorander.

Förutom forskning inom sina respektive områden har avdelningarna AADS och TM ett stort ansvar för matematikutbildning på grundnivå och avancerad nivå. LTH antar varje år över 1000 nya studenter till sina civilingenjörsprogram och matematikundervisningen utgör en central del av den femåriga utbildningen. Kvaliteten på matematikundervisningen, särskilt på avancerad nivå, är beroende av närvaron av forskningsaktiva lärare som kan bidra till att göra kursinnehållet både intressant och aktuellt. Därför söker vi universitetslektorer som är intresserade av undervisning, som är pedagogiskt skickliga och samtidigt aktiva forskare med gedigna meriter.

Ämne

Matematik

Särskild ämnesbeskrivning

Ämnesinriktningen är matematik i bred mening, men den sökande ska vara aktiv i ett av Matematikcentrums nuvarande forskningsområden inom algebra, analys och dynamiska system (AADS) eller tillämpad matematik (TM). Specifika exempel på forskningsområden vid enheten är komplex analys, spektralteori, dynamiska system samt matematisk modellering och numerisk analys med fokus på partiella differentialekvationer.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Forskning inom ämnesområdet.
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Utveckling av kurser, undervisningsmaterial och pedagogisk praktik.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med industri och samhälle.
 • Administration kopplad till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet

Behörighet att anställas som universitetslektor är den som har:

 • Avlagt doktorsexamen eller annan motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • Visat pedagogisk skicklighet.
 • Fem veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper, om det inte föreligger särskilda skäl.

Bedömningsgrunder

Vid bedömning av de sökandes behörighet kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, i lika mån.

Bedömningsgrunderna specificerar vad som ska beaktas och vilken nivå som ska uppnås, för att behörighetskraven ska anses uppfyllda. Följande bedömningsgrunder ska vara uppfyllda för anställning som universitetslektor:

 • God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition.
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamheten.

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Goda kunskaper i svenska, norska eller danska, i tal och skrift.
 • Dokumenterad förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning från externa anslagsgivare.
 • Betydande dokumenterad forskningserfarenhet (till exempel från postdoc eller forskarutbildning) från annat lärosäte/institut eller relevant erfarenhet från näringsliv/offentlig verksamhet.
 • God samarbetsförmåga, initiativförmåga och förmåga att lösa arbetsuppgifter självständigt.

Övriga meriter

 • Erfarenhet inom akademiskt ledarskap såsom att vara huvudansvarig (PI) för ett forskningsbidrag.
 • Erfarenhet i förhållande till karriärlängd att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
 • Erfarenhet av att organisera workshops, konferenser, seminarier eller liknande.
 • Erfarenhet av administrativa uppdrag, t.ex. ledarskapsuppdrag.

Hänsyn kommer också att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Lunds universitet har generöst stöd för föräldraledighet och förmånliga erbjudande kring träning och friskvård. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss Jobba hos oss

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTH:s akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/1506
Kontakt
 • Erik Lindström, erik.lindstrom@matstat.lu.se
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364,kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362,st@st.lu.se
Publicerat 2024-04-24
Sista ansökningsdag 2024-08-30
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb